dijous, 28 de juny de 2018

Comunicat de la Marea Blanca i la plataforma en defensa de la sanitat pública del baix valles davant de les darreres informacions sobre reorganització horària en l’ atenció primaria


A la Marea Blanca de Catalunya ens acaba d’arribar una notícia que ens resulta molt i molt preocupant. La Consellera Alba Vergés ha anunciat un pla pilot per aplicar mesures de reforma horària en els centres sanitaris. Tot i que encara està en estudi, el nou horari podria consistir en obrir els Centres d’Atenció Primària de 8 del matí a les 5 de la tarda per a l’atenció regular i a partir d’aquesta hora fins a les 8 del vespre  atendre només urgències.
Aquesta mesura es pren amb l’argument que no es troben metges ni pediatres per substituir les absències per vacances, formació dels professionals, malalties, etc..., i per caminar cap a un horari més en consonància amb els horaris europeus que faciliti la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores sanitaris.
Per a la Marea Blanca de Catalunya  aquest canvi en un moment què l’Atenció Primària està totalment precaritzada i amb símptomes evidents de col·lapse seria el cop  definitiu per a una reducció encoberta de personal i una reducció del temps de consulta directa a les persones i, conseqüentment, un augment de les llistes d’espera que ja actualment són intolerables per una Atenció Primària de qualitat.
Cal tenir en compte que en els centres no hi ha espai suficient perquè cada professional tingui una consulta en horari de 9 a 17 hores, cosa que a la pràctica suposarà una reducció de les visites que es puguin fer.
Les persones que treballen en horaris de matí i tenen problemes per anar al CAP quan ho necessiten, i els infants i joves escolaritzats serien els més afectats per la reducció horària. Mantenir consultes per atenció continuada fins les 20 h. no és una solució perquè es perdria el professional de referència, tan important en l’atenció primària.
La conciliació familiar dels treballadors sanitaris és important però no es pot fer unilateralment, sense que hi hagi un canvi global d’horaris en tota la societat i sense adequar les infraestructures. També és important distribuir de forma igualitària entre els treballadors els torns de tarda per tal que no recaiguin en els que tenen condicions més precàries.
Entenem que de portar-ser a terme seria una retallada més al nostre Sistema Sanitari Públic i específicament a la l’Atenció Primària que comportaria un pas més en el seu desmantellament.
Davant la manca de professionals no s’han de tancar serveis sinó posar en marxa polítiques actives de contractació, de dignificació de les condicions de treball i d’incentivació econòmica que facin atractiu el treball en l’Atenció Primària, perquè tenim prou professionals formats a les nostres universitats per cobrir les places vacants.  Una dignificació que cal estendre a tot el nostre sistema sanitari públic.
Desconeixem quins son els estudis  que avalen els plans pilots. Desconeixem si s’ha avaluat l’impacte que aquestes mesures podrien provocar en el nostre sistema sanitari així com també la seva valoració econòmica.   Entenem que la modificació horària  tal com s’està plantejant suposaria un increment automàtic  del volum d’assistència als serveis d’urgència tant dels CUAP’s com dels centres hospitalaris, afegint  sobrecarrega a uns serveis ja col.lapsats. i a uns professionals al límit.
Està en joc el nostre Servei Nacional de Salut. La seva defensa es tasca de totes: de la ciutadania, dels treballadors i treballadores i dels  seus responsables i gestors, en aquest cas d’aquells que creuen en el servei públic com mecanisme imprescindible per a garantir els drets socials. No ens  calen gestors que nomes  parlin de sostenibilitat econòmica, que no creuen en el sistema públic i que acceptin sense cap mena d’objecció el traspàs de recursos públics cap al sector privat.
Es tracta, en el fons,  d’una qüestió de model sanitari i de cohesió social i no es pot obviar la participació ciutadana. Cap mesura sense comptar amb els ciutadans. La participació implica democracia.
No volem una reedició de les polítiques i de la gestió de la sanitat pública del govern dels millors d’Artur Mas. Pensàvem que Boi Ruiz també estaba a la paperera de la història  pel que feia al Departament de Salut, però el seu esperit encara hi roman dins.
El darrer Conseller de Salut, Toni Comin  va afirmar en el seu moment  que amb la Clínica del Vallés havia dut a terme “la desprivatització més gran del sistema sanitari” a Catalunya. Segurament  aquesta frase seguirà sent vigent i certa d’aquí uns anys per que no s’hagi actuat   en aquesta direcció desde la Conselleria.
Barcelona , 27 de juny de 2018
Coordinadora de la Marea Blanca de Catalunya