dimecres, 18 de juliol de 2018

Moció per demanar la retirada de la prova pilot reducció horaria als centres de salut de l’atenció primaria de Catalunya.
ATES; QUE  la Marea Blanca de Catalunya ens acaba d’arribar una informació  que ens resulta molt i molt preocupant. La Consellera Alba Vergés ha anunciat un pla pilot per aplicar mesures de reforma horària en els centres sanitaris. Tot i que encara està en estudi, el nou horari podria consistir en obrir els Centres d’Atenció Primària de 8 del matí a les 5 de la tarda per a l’atenció regular i a partir d’aquesta hora fins a les 8 del vespre  atendre només urgències.

ATES; QUE Aquesta mesura es pren amb l’argument que no es troben metges ni pediatres per substituir les absències per vacances, formació dels professionals, malalties, etc..., i per caminar cap a un horari més en consonància amb els horaris europeus que faciliti la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores sanitaris.

ATES; QUE Per a la Marea Blanca de Catalunya  aquest canvi en un moment què l’Atenció Primària està totalment precaritzada i amb símptomes evidents de col·lapse seria el cop  definitiu per a una reducció encoberta de personal i una reducció del temps de consulta directa a les persones i, conseqüentment, un augment de les llistes d’espera que ja actualment són intolerables per una Atenció Primària de qualitat.

ATES; QUE Cal tenir en compte que en els centres no hi ha espai suficient perquè cada professional tingui una consulta en horari de 9 a 17 hores, cosa que a la pràctica suposarà una reducció de les visites que es puguin fer.

ATES , QUE Les persones que treballen en horaris de matí i tenen problemes per anar al CAP quan ho necessiten, i els infants i joves escolaritzats serien els més afectats per la reducció horària. Mantenir consultes per atenció continuada fins les 20 h. no és una solució perquè es perdria el professional de referència, tan important en l’atenció primària.

ATES; QUE La conciliació familiar dels treballadors sanitaris és important però no es pot fer unilateralment, sense que hi hagi un canvi global d’horaris en tota la societat i sense adequar les infraestructures. També és important distribuir de forma igualitària entre els treballadors els torns de tarda per tal que no recaiguin en els que tenen condicions més precàries.

ATES; QUE Entenem que de portar-ser a terme seria una retallada més al nostre Sistema Sanitari Públic i específicament a la l’Atenció Primària que comportaria un pas més en el seu desmantellament.

ATES; QUE Davant la manca de professionals no s’han de tancar serveis sinó posar en marxa polítiques actives de contractació, de dignificació de les condicions de treball i d’incentivació econòmica que facin atractiu el treball en l’Atenció Primària, perquè tenim prou professionals formats a les nostres universitats per cobrir les places vacants.  Una dignificació que cal estendre a tot el nostre sistema sanitari públic.

ATES, QUE Desconeixem quins son els estudis  que avalen els plans pilots. Desconeixem si s’ha avaluat l’impacte que aquestes mesures podrien provocar en el nostre sistema sanitari així com també la seva valoració econòmica.   Entenem que la modificació horària  tal com s’està plantejant suposaria un increment automàtic  del volum d’assistència als serveis d’urgència tant dels CUAP’s com dels centres hospitalaris, afegint  sobrecarrega a uns serveis ja col.lapsats. i a uns professionals al límit.

Per tot això demanent que el ple municipal acordi.....

1º Demanar a la consellera de salut de la generalitat de Catalunya
la retirada de la prova pilot per la reducció horària als  centres de salut de l’atenció primaria de Catalunya.

 Demanar a la Consellera de Salut que es recuperin tots els recursos professionals i econòmics que l'Atenció Primària ha perdut des del 2011 per tal que pugui donar una atenció de qualitat, àmpliament accessible i amb un ple desenvolupament de les seves competències. 

 3º Enviar aquets acords al departament de salut ,els grups parlamentaris  del parlament , la associació i federació de municipis de catalunya , sindicats  la Marea Blanca de Catalunya i la plataforma en defensa de la sanitat publica del baix valles