dijous, 25 de maig de 2017

ENFORTIN LA PRIMARIAREBELIÓ EN LA ATENCIÓ PRIMÀRIA.

Professionals, entitats de caràcter social i plataformes en en defensa de la Sanitat publica de Catalunya aixi  com milers de signatures  , donen suport al  manifest per la Millora del sistema publico d'atenció primària.

La Plataforma en defensa de la salut i sanitat púbica del Baix ens hem adherit a aquest Manifest, ja que compartim plenament el seu contingut i les  sevas reivindicacions ,considerem una fita historica que els professionals sanitaris de la atencion primària s'hagin rebel·lat i dir ja n'hi ha prou davant tanta precarietat laboral i assistencial i ademes plantegin la lluita conjuntament amb els usuaris organitzats en plataformes i associacions per una sanitat publica i de qualitat.

 Compartim que ara toca la reforma a fons de la atencion primària amb mes recursos, mes personal , mes decisions col·lectives i participatives de tota la comunitat sanitaria profesionals i usuaris.

Cal   accions conjuntes de protesta de la ciutadana i profesionals amb el supor de les institucions  mes properes com som els ajuntamenst forças politiques i sindicals 
Fins ara  ja s'han adherit mes de 70  Areas Basicas de Salut entre elles algunes del area d'influència de l'hospital de Mollet com són Sta perpètua i la Llagosta, estem en conatacte amb mes ABS i colaborarem per que se adhieran mes, aixi com  decesnes  de entitats de tota mena i milers de persones a vivel  personal.

Totes a lluitar  juntes per conseguir les reivindicacions  que es plantegent en aquet  Mainfest com
Millorar el sistema sanitari: fer forta l’atenció primària. Molts anys després de la seva reforma, l'atenció primària segueix sent la germaneta pobra del sistema sanitari. Mai va assolir el desplegament de competències i la dotació pressupostària que la reforma demanava.

 La  crisi iniciada el 2008, amb les retallades pressupostàries que els governs de CIU van aplicar a partir del 2010, han comportat un deteriorament progressiu  i una sobrecàrrega insuportable dels seus professionals. Hem vist com del 18% del pressupost de salut dedicat a l'atenció primària l'any 2010, hem passat al 14% l'any 2016.
Els ciutadans han vist com s'han tancat serveis, s’ha obviat la seva participació, s'ha prescindit de milers de professionals i ha augmentat de manera inadmissible l'espera per a ser visitats pels seus professionals de referència. 

Això ha comportat la massificació i el trencament de la continuïtat i longitudinalitat de l'atenció, característiques que està demostrat de sobres que milloren la salut de les persones. Els professionals dels equips d'atenció primària (metgesses, infermeres, administratives i treballadores socials) fa temps que treballen al límit de les seves possibilitats.

Aquesta situació sostinguda ha arribat a afectar la salut, la motivació i la il·lusió professional. 

A l'atenció primària el temps és la principal tecnologia que utilitzen els professionals, i la seva persona, l'instrument de treball. Sense temps i amb males condicions de treball la qualitat de l'atenció es deteriora, fent patir tant als pacients com als professionals.

Els responsables politics de la generalitat s'han atipat de fer declaracions buides sobre la importància de l'atenció primària que s'han contradit sistemàticament amb la progressiva disminució del pressupost i el menysteniment institucional dels professionals i la seva feina. A més, veiem l’estancament d’un model organitzatiu i assistencial que no aposta clarament per una atenció primària forta com a pilar del sistema sanitari.

Hem demandat als grups municipals del Baix Vallès el seu suport para aquet  manifest. 

Per una salut i Sanitat publica 100x100 publica i de quaitat sense exclusiibs  i amb recursos suficients.

 Milagros Navarro membre de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès 
iniò

dimarts, 14 de març de 2017

La Marea Blanca de Catalunya s’oposa frontalment a l’esborrany d´avantprojecte de la llei de gestió en l’assistència sanitària de Catalunya.


L’objectiu d’aquesta llei és regular les relacions de la sanitat privada a la xarxa pública i desfer la cartera de serveis perquè no hagin de fer-se concursos públics i adjudicar-los directament amb les conseqüències de major opacitat i falta de transparència.
Rebutgem el concepte ´´d’economia social´´ ja que darrere d’aquesta denominació s’amaga el veritable objectiu emmascarar l’entrada de l’activitat privada als centres públics.
La Marea Blanca de Catalunya es va manifestar el passat dia 6 de març davant CATSALUT a la mateixa hora de la reunió del Consell de Direcció del Servei Català de la Salut , on prop d’un centenar d’activistes van mostrar la seva total oposició davant una llei que ve a reforçar l’activitat privada als centres de la xarxa pública. Discrepem del discurs de la Conselleria atès que suposa la pervivència del model sanitari actual i la renúncia a construïr un veritable servei nacional de salut cent per cent públic.
Davant l’atac frontal que significa aquesta llei a la sanitat pública per seguir mercantilizant i privatitzant encara més, la Marea Blanca de Catalunya pendrá totes les mesures de pressió al seu abast per aturar  aquesta llei, i per a això convocará mobilitzacions ciutadanes d’usuaris i personal sanitari.
Al mateix temps demanarem reunions a les forces polítiques parlamentáries i als sindicats CCOO i UGT per separat per explicar-los la nostra oposició i la possible col·laboració, en la defensa d’una salut i sanitat publica, universal , de qualitat i de gestió pública 100×100.

Reunió de la plataforma amb la directora d'atenció a la ciutadania d'Hospital de MolletCOMUNICAT DE PREMSA:

EL Dijous passat 9 de març ens entrevistem amb la Sra. Neus Camañe , per tractar diferents temes que afecten a la relació entre la plataforma i el seu departament així com repassar diferents temes pendents , Fibroscan , programació des dels ambulatoris als especialistes de l'hospital , llistes d'espera , queixes d'usuaris/as etc.
La reunió es va desenvolupar en un ambient de cordialitat i de col·laboració mútua amb l'objectiu de millorar l'atenció a l'usuari i la de millorar la gestió sanitària a l'hospital de Mollet.
La Sra. Camañe ens va comunicar que en els propers mesos tindrem el servei que realitza les proves sobre l'hepatitis C anomenat FIBROSCAN que fins ara es realitza a l'hospital de Granollers,
Així mateix una altra bona notícia és que les programacions que fins ara no era possible fer-les des dels ambulatoris en els propers mesos es podrà realitzar per a aquelles patologies no urgents, un gran pas per a la bona gestió d'aquestes llistes que nostra plataforma considera factibles de possible manipulació.
També vam posar damunt de la taula les queixes dels usuaris com són els canvis i reprogramacions que pateixen i que es retarden encara més dels quals se'ls va programar , aquest tema va quedar clar que no era lògic i que es traslladaria aquest problema a l'adreça perquè no ocorri sense causa justificada.
També plantegem que les queixes per escrit s'han de respondre al més aviat possible ja que en alguns casos són varis  mesos la demora per tant si hi ha més queixes i volem potenciar el servei d'atenció a la ciutadania s'ha d'ampliar el personal i recursos necessaris.
Així mateix els lliurem unes 60 queixes recollides a les xarxes socials i unes quantes per escrit perquè tinguin en compte la satisfacció dels i les usuàries de la qualitat i el bon govern de la Fundació sanitària de Mollet.
Per ultimo vam estar d'acord ambdues parts a mantenir reunions periòdiques cada dos mesos de forma ordinàries i les extraordinàries quan es consideri la urgent.
Seguirem com sempre amb dialeg , acords i mobilització, per aconseguir una sanitat i una salut publica universal i de qualitat per totes i tots sense exclusions.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUT I SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES

dimecres, 1 de març de 2017

https://www.facebook.com/MareaBlancaCAT/videos/1855358644721985/

Mocion aprobada por unanimidad Ayuntmiento de MolletMOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN DE LA GENERALITAT L’INCREMENT DE LA DESPESA EN SALUT PER A REDUIR LES LLISTES D’ESPERA I POSAR FI A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA EN QUÈ ES TROBA LA SANITAT PÚBLICA A CATALUNYA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ates; que com a resultat de les polítiques de retallades dels últims cinc anys, Catalunya ha passat a la cua en quant a qualitat assistencial, fet que patim els pacients als serveis d’urgències dels hospitals i als centres d’atenció primària.
Ates; que en el cas que els nous pressupostos siguin aprovats, el Departament de Salut tindria assignada una partida de despesa de 8.750 milions d’euros, molt lluny dels 9.700 milions que la Generalitat va destinar l’any 2010.
Ates; que a dia d’avui els serveis d’urgències dels hospitals Vall d’Hebron, l’Hospital del Mar, Bellvitge, Sant Pau, entre d’altres, es troben en alerta vermella pel col·lapse assistencial.
Ates; que al juny de 2016 hi havia 161.730 persones en llista d’espera quirúrgica, de les quals 138.606 esperen per a fer-se una prova diagnòstica, amb un temps d’espera mitjà de 66 dies i una demora per visita al metge especialista de 106 dies Hospital de Mollet fins 180 dies en algunes expecialitats con oftamologia  i mes de un any en rehabiltació.
Ates; que a l’àmbit de l’atenció primària, la porta d’entrada al sistema de salut i garantia d’una atenció directa, propera, preventiva i de promoció de la salut de la ciutadania, les demores pel metge de capçalera i pediatria arriben a ser de més de 20 dies en molts centres.
Ates; que el Pla Integral presentat a l’abril pel conseller de Salut preveia complir amb els objectius de reduir les llistes d’espera augmentant l’activitat assistencial, sense que pugui tenir efecte per la manca d’assignació pressupostària.
Ates; que  les plantilles de treballadors i treballadores que ha perdut el sistema públic des de l’any 2011, amb la convocatòria de concursos oposicions corresponents, i la recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadors de la salut en una situació límit.

Es per tot això demanent al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció dels següents acords:
1º Demanem al Departament de Salut que consensuï amb els municipis i les entitats en defensa de la sanitat publica l’obertura dels punts d’atenció que varen deixar d’obrir 24 hores a l’any 2011, i també d’altres com almenys un d’aquestes característiques a Mollet i altres poblacions del Baix Valles  per reduir les urgències hospitalàries i dotar als ambulatoris de CUAPS amb suficients recursos materials i personals.
2º Demanem al Departament de Salut que les llista d’espera a la atenció primària pel metge de capçalera i pediatria no superin les 48 hores.
3º Demanem al Departament de Salut que el període d’espera als boxes dels pacients que estiguin a urgències hospitalàries i necessitin un llit no sigui superior a 24 hores.
 Demanem  que el  Pla Integral presentat a l’abril 2016 pel Conseller de Salut per complir amb els objectius de reduir les llistes d’espera augmentant l’activitat assistencial tingui la assignació pressupuestaria 2017 dels 100 millons d´euros compromesos.
5º  Exigim la reposició de les plantilles de treballadors que ha perdut el sistema públic des de l’any 2011, amb la convocatòria dels concursos-oposicions corresponents, i la recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadors de la salut en una situació límit.
6º Fem  un reconeixement a les entitats, plataformes, Marea Blanca, sindicats i treballadors/es de la Sanitat Pública per la seva tasca positiva en defensa del sistema públic de salut universal, equitatiu, solidari i de qualitat.
7º Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats relacionades amb la Salut (Plataformes i Marea Blanca de Catalunya), així com als mitjans de comunicació  locals i a altres que es considerin convenients.


PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUT I SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES

Mollet del Vallès, 1 DE Març 2017

VOLEM ELS 100 MILIONS COMPROMESOS PLA DE XOC REDUCCIÓ DE LES LLISTES D'ESPERA EN LA SANITAT CATALANA.
COMUNICAT DE PREMSA:
  VOLEM ELS 100 MILIONS COMPROMESOS PLA DE XOC REDUCCIÓ DE LES  LLISTES D'ESPERA EN LA SANITAT CATALANA.

El departament de salut està incomplint la promesa de reduir un 10% les
llistes d'espera ja que els pressupostos del 2017 negociats per Junts pel
SI i la CUP solament contempla 57 milions d'euros molt lluny dels 97
promesos, és urgent i necessari atacar aquest problema endèmic on ens
juguem la vida de les persones.

L'ocupació d'avui de la conselleria de Finances de la Generalitat així com
l'acció dijous passat en el parlament de Catalunya per part de la Marea
Blanca i la nostre plataforma persegueixen uns objectius que compartim
plenament, dialogo, acords i mobilització

Valorem positivament la participación en aquesta acció de la nostra plataforma amb la presència i participació de uns quants companys en especial
el pape'l jugat pel nostre portaveu el Company Antonio López així com també
el conjunt del gran treball realitzat per la Marea Blanca en aconseguir el
compromís per part de les conselleries de Salut i finances exposat pel SR.
Pere Aragonès Secretari d'economia que ha rebut a una delegació de la Marea
blanca, s'ha compromès a estudiar al costat del departament de salut i una
delegació de la Marea blanca aquesta setmana vinent per incorporar els 40
milions als pressupostos 2017 que falten per complir amb la promesa per
arribar a 97 milions d'euros i garantir que es compleixi aquesta
reivindicació que considerem imprescindible.

També considerem important la creació d'una taula de seguiment i una
auditoria de les llistes d'espera amb la participació de la Marea Blanca i
les plataformes.

Saludem la voluntat d'acord de les conselleries de salut i de Finances amb
la Marea blanca, però estarem atents al fet que s'arribi a un acord, si no,
seguirem lluitam i les mesures de pressió que la Marea Blanca i les
Plataformes decideixin.

dissabte, 28 de gener de 2017

Comunicat de premsa: Reunió amb la directora dels Caps. Mollet Carme Pereira

Comunicat de premsa: Reunió amb la directora dels Caps. Mollet Carme Pereira

El pasat Dimecres 25 de Gener una delegació de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Publica del Baix  Valles es va reunir amb la directora dels Caps de Mollet

Pediatría.-la plataforma ha mantingut una reunió, amb la responsable de primària de Mollet la Dra. Carme Pereira, un dels punts tractats han estat la pediatria la manca de pediatres en els últims temps, la doctora ens ha comentat que a partir de l'1 de El febrer ja estaran cobertes les 8 places que hi ha entre els dos ambulatoris fins ara hiabia 6 La plataforma planteja que s'estan donant llista d'espera en pediatria a 15 dies la doctora diu que en tot cas es poden donar llista d'espera en les revisions, però no en la visites, perquè tots els dies hi ha pediatres en tots els torns. Reconeix que no es poden fer totes les substitucions per falta de pediatres.

Persones no presentades.- La Doctora Pereira, comenta que ha fet un estudi, i que en 15 dies de gener als CAPs  hi ha 444 visites sense acte de presència, això provoca que les llistes d'espera a primària es mantingui, al no cridar per anul·lar la visita si no es pot anar, ems han demant ajuda.

Es constata que hi ha d'haver més comunicació amb els usuaris i la plataforma per evitar malentesos i donar resposta a les queixes dels i les usuàries, es compromet a millorar aquesta comunicació.

Rehabilitación.-la Dra. Pereira reconeix la llarga llista d'espera en Rehabilitació, de moment no es veu cap solució, ja que la solució la té l'administració invertint més en aquesta Rehabilitació, es constata que seria interessant tenir un servei de rehabilitació pel propi ambulatori des de la plataforma li vam comentar que el local que actualment té INSS un cop fet el trasllat a les noves dependències i sigui traspassat a l'ICS.

Per últim tractem la creació del Consell sanitari de primària de la zona del Baix valls que s'està elaborant, amb la participació de les diferents sectors associats a la salut que es posaran en marxa properament tindrem una reunió prèvia amb la responsable del Vallès Oriental de primària Sabina Molina.


3ª COORDINADORA ESTATAL MAREAS BLANCAS COMPARTE SUS ACUERDOS

3ª COORDINADORA ESTATAL MAREAS BLANCAS COMPARTE SUS ACUERDOS

La Tercera Coordinadora Estatal de Mareas Blancas reunida en Barcelona en el día de hoy  con asistencia de representantes de   la Marea Blanca de Aragón, Marea Blanca de Segovia, Marea Blanca de la Rioja , Foro Vasco de Salud , Mesa Defensa de la Sanidad Pública de Granada, Audita Sanidad,  Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia, Coordinadora Antiprivatizacion da Sanidade,  Mesa Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, y Marea Blanca de Catalunya  afirma:

Ante el desmantelamiento progresivo e intencionado que sufre nuestro Servicio Nacional de Salud en todos los territorios, considera que esta situación ya es crítica,  de emergencia  sanitaria y social. Pero  puede y debe ser revertida de forma  inmediata, fortaleciendo  este servicio público esencial y a la vez garantizando un derecho fundamental  y universal de todas las personas como es el derecho a la salud,
ACORDAMOS:
 1. Exigir el cumplimiento de acceso universal a la sanidad pública, derogando el RD 16/2012 y oposición al re-pago en cualquier forma. Derogación del articulo 90 LGS. Garantizar la gestión pública y transparente de todos los servicios públicos (Derogación Ley 15/1997). Denunciar de manera firme todos aquellos casos  en los que de una manera u otra se exigen tasas, se realizan externalizaciones de servicios y   afecten   económicamente  a las personas. Derogación de toda aquella normativa que limita el acceso a la salud universal por parte de las personas.
 1. Reclamamos alcanzar la media de gasto europea en sanidad y en las ratios de profesionales de dichos servicios sanitarios, supliendo los déficits crónicos padecidos.
 1. Formular un programa para su entrega por parte de cada uno de los movimientos al Consejero de Sanidad respectivo de su CC.AA. de manera simultánea, y a su vez presentarlo en el Congreso de los Diputados por la propia Coordinadora solicitando reunión con la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.
 1. Analizar la deuda ilegítima y el papel de los políticos. Derogación del artículo 135 de la Constitución Española. Difundir las posibilidades existentes de realizar auditorías a partir de la reglamentación del propio Parlamento Europeo. Necesidad de establecer contactos a nivel europeo en cuanto al tema de la deuda y a su vez crear redes de “auditoría ciudadana” para evitar el expolio, descubrir los fraudes y ejercer un verdadero control democrático y popular. Analizar y rechazar el intrusismo en cargos públicos así como las llamadas ”puertas giratorias”.
 1. Combinar la lucha institucional con la lucha en la calle y en los centros de trabajo. Coordinar movilizaciones en todas las provincias reforzando la cohesión. Se fija una primera fecha el próximo día 7 de abril como Día Mundial de la Salud, contra la mercantilización y privatización de la salud con acciones de todos los colectivos. Extender a todo el territorio como acción simbólica “la sábana blanca”. Propuesta de la Convención de enfermos y enfermas como acción en todos los
 1. Reforzar la Atención Primaria (blindar agendas, dotar recursos materiales y humanos), Salud Mental,  y comunitaria sistémica  así como impulsar la especialidad de  Pediatría. Necesidad de equipos domiciliarios donde la sanidad sea más efectiva, inmediata y pluridisciplinar. Impulsar las Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud Públicas.
 1. Excluir del INSS los criterios economicistas en los convenios que firme, así como en la tramitación de las incapacidades médicas siempre con el máximo respeto a la dignidad de las personas afectadas y sin que suponga exclusión social NI riesgo de pobreza. Derogación de la reforma  laboral: a los trabajadores se les castiga además por enfermar. Reforzar  los aspectos de  prevención de riesgos y recuperar el papel de la Salud laboral.
 1. Aplicación efectiva y real de los protocolos de salud frente a la violencia machista, en prevención, atención y recuperación.
 1. Visibilizar la problemática real y diaria que afecta cada día más y con mayor gravedad a la Salud Mental. Exigir servicios socio-sanitarios públicos. Impulsar la Ley de Dependencia potenciando los servicios sociales.
 1. Establecer un plan para ejercer el derecho a una muerte digna (DMD) y de apoyo a la eutanasia así como para el desarrollo de los cuidados paliativos.
 1. Recuperar competencias de salud para los Ayuntamientos que permitan garantizar la salud de su vecinos. Exigir procesos reales de participación ciudadana con criterios paritarios y a toda escala vinculantes y recuperar Consejos de Salud operativos.
 1. Protagonismo del Consejo Interterritorial de Salud garantizando cohesión, equidad y continuidad asistencial entre CC.AA., cartera MÍNIMA de Servicios comunes.
 1. Rechazo al modelo de Unidades de Gestión Clínica (UGC) y similares (como las EBAs en Cataluña) que anteponen criterios economicistas a los sanitarios y fragmenta el SNS. Derogación de RD 954/2015 en relación a la prescripción de enfermería. Reversión a la gestión pública de los servicios sanitarios privatizados.
 1. A nivel organizativo, creación de Grupos de trabajos específicos. Uno de los cuales estaría en condiciones de trabajar de forma muy inmediata tratando auditorías de la deuda sanitaria. Otro de ellos para la difusión de nuestros logros y  modelos de acciones positivas  realizadas  así como de nuestras dificultades e insuficiencias comunes.   Intercambiar los mecanismos de buena praxis y método de cada uno de los diferentes colectivos, creando grupo de difusión común de los mismos. Centrar las luchas en un único objetivo común. Necesidad de recuperar – y cambiar-    el lenguaje y evitar caer así en la trampa que supone el uso de su  lenguaje neoliberal.  Asimismo impulsar las nuevas tecnologías como medio de comunicación y difusión de nuestros movimientos.
 1. Rechazo frontal a las políticas genocidas de la UE en materia de emigración, reclamando acciones inmediatas a los gobiernos para atender, también sanitariamente als personas denominadas “refugiadas” que mueren a las puertas de Europa,en los mares y fronteras, esperando precisamente ser atendidas y acogidas.
 1. Rechazo a los tratados de libre comercio que someten a la ciudadanía a los intereses de las multinacionales (TTIP, CETA, TISA y otros.)
Barcelona, a 21 de enero de 2017

dimarts, 24 de gener de 2017

Reunión extraordinaria Grupo Coordinador 23-01-2017


 FOTO DE LA COORDINADORA ESTATAL DE AS MAREAS BLANCAS
1-Reunión dirección de los  Caps.
2-Acto Papiloma humano acto
3- Urgencias
4-Coordinadora Estatal de las mareas blancas
5- Reunión con el Sindic de Greuges
1-El próximo Miércoles día 25 la plataforma tendrá una reunión con la Dr. Pereira responsable de los dos Caps. de Mollet, la reunión tendrá lugar a las 11h.en el Ambulatorio de Can Pantiquet.
Temas a plantear : falta de pediatras , sustituciones  médicos, y demás personal sanitario ,  programación desde el Cap.  2 meses de demora programación , se retornan algunas derivaciones a especialistas ,ubicación tele operadoras, local INSS listas de espera Rehabilitación, médicos de cabecera pediatría , radiografías , solicitar  persona Atención al usuario en Ambulatorios , formularios , creación Consell de atención de zona de primaria.

2-El próximo 20 de Febrero tendrá lugar un acto sobre el virus del Papiloma humano, el acto lo realiza la plataforma junto con la productora Sicom, quien pasará una filmación y después habrá un debate, sobre los que están a favor y en contra de la vacuna del Papiloma. El acto se realizará en la Marineta.

3-Se constata que las camas abiertas, tanto en el Socio sanitario como en el hospital son las camas totales disponibles, se comprobara cuantas camas están abiertas .
La plataforma ha constatado que el hospital no da la asistencia necesaria a toda la ciudadanía por la incorporación, de nuevas poblaciones como: Caldas, ,Sant Feliu de Codines y Gallifa. Con el aumento de población, se saturan las urgencias, y las listas de espera aumentan, sin tener el espacio suficiente , las camas necesarias y los recursos y personal suficiente.
Se acuerda pedir una reunión con la responsable de atención a la ciudadanía la Sra Camañes para hablar de varios temas (urgencias,medidas,personal,vending).La plataforma quiere saber cómo se gestiona el presupuesto, de la fundación sanitaria de Mollet.

4-Se valora positivamente,la coordinadora estatal de mareas blancas realizada en Barcelona el día 21-1-2017,en Nou Barris.Han participado plataformas de casi todo el Estado donde se han tratado las problemáticas sanitarias que se padecen en todo el país,recortes,listas de espera,privatizaciones de servicios, recortes de personal.
Por la mañana hubo grupos de trabajo y por la tarde se leyeron las conclusiones. De este encuentro saldrá un documento para presentar en el Congreso de los Diputados.

5-  Se valora positivamente la reunión con el equipo del Sindic de Greuges de Catalunya , se le entrega 4 reclamaciones y un escrito sobre la situación sanitaria de nuestra zona , se constata que ya se está tramitando las quejas presentadas hemos recibido una carta confirmando.

Grup coordinador

Plataforma en defensa de la sanidad pública del Baix Valles


Debate sobre la sanitat publica del baix valles

Visions: la sanitat pública al Baix Vallès https://t.co/8T6SwKH4SI la salut a debat baix valles

dimecres, 18 de gener de 2017

A l’atenció de l’oficina Síndic Greuges Visita a Mollet del Vallès 17.01.2017
A l’atenció de l’oficina Síndic de Greuges
Visita a Mollet del Vallès
17.01.2017

Bon dia,

Som la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès, que esta composada per diferents organitzacions polítiques, sindicals i socials de Mollet del Vallès però també de municipis del Baix Vallès.
Us adrecem aquest escrit en el qual us volem traslladar les nostres queixes, inquietuds i el treball que com a Plataforma estem realitzant, en referència a la sanitat pública que afecta a Mollet i Baix Vallès, i que continuació uns citem:
1.     Volem denunciar la situació que afecta a l’Hospital de Mollet del Vallès així com l’Atenció primària.
En primer lloc volem denunciar la situació de les urgències hospitalàries i de l’atenció primària, que estan totalment col·lapsades. En concret volem fer esment especial a l’epidèmia de la grip, on cada any hi ha un increment, o punta de persones malaltes i davant aquest fet l’administració ni l’hospital incrementen recursos per atendre adequadament.
Els indicis que tenim és que de forma permanent aquests serveis ja estan desbordats per manca de recursos però en una situació excepcional s’agreuja afectant greument a les persones que han de ser ateses en aquests serveis.
L’Hospital de Mollet, ha dit que com resposta a l’epidèmia de la grip que obriria 13 llits a l’hospital, i 20 al Sociosanitari, centres que gestiona la Fundació Sanitaria Mollet, hores d’ara no sabem si això ha estat així. Les persones malaltes tenen en moltes ocasions fins a 6 hores d’espera per ser ateses al servei d’urgències, què després d’un primer clivatge, no se l’informa ni es pregunta en quin estat es troben.
L’Hospital de Mollet té una població de referència de 168.000 habitants, i tenim indicis que amb el personal que tenen no és suficient per poder atendre a tota aquesta població com caldria, tot i que en els darrers anys han contractat alguns professionals, les llistes d’espera per algunes proves diagnostiques així com per algunes especialitats és llarga. Cal dir que Catsalut ha reduït de 14 a 3 les operacions garantides a 6 mesos, la qual cosa ha fet que s’allargin altres operacions i proves més temps. Cal dir també que aquestes llistes d’espera al nostra entendre, i per les queixes que ens arriben, a vegades estan “dormides” en el sentit que entre que la persona es derivada per l’atenció primària,  fins que reben la citació de visita pot variar entre 15 dies a 2 mesos, i fins que no entren en el sistema no formen part de les llistes d’espera.
Amb l’Hospital de Mollet es mantenen reunions periòdiques a través del Consell de Participació de la Fundació Sanitària de Mollet, on participen els diferents municipis del Baix Vallès que tenen com a referència l’Hospital de Mollet, i associacions com Càritas, Banc del Temps, Associació fibromialgia i fatiga crònica, Creu Roja i la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès.

En segon lloc volem denunciar la situació de l’Atenció primària, la manca de suficients recursos humans i la no substitució del personal com a practica habitual, en una situació com l’epidèmia de la grip està fent que la programació amb medicina de família o pediatria es situï al voltant de 20 dies.
Volem denunciar la manca de pediatres a Mollet, i Baix Vallès que estan essent substituïts per a metges/esses de família, fets que creiem com a molt greus i que fan que les criatures no siguin ateses com caldria.
A l’Atenció primària, s’està donant un fet, que creiem que són indicis, ja que costa molt provar, és que s’ha començat a treure medicació a persones que feia anys que la prenien al·ludint que no les necessita, aquest fet no és puntual, i com a referències tenim que algunes persones que treballen a oficines de farmàcia han constatat que passa últimament molt sovint, a demés de les queixes que ens han fet arribar algunes persones usuàries.
Les derivacions de l’Atenció Primària cap algunes especialitats també cal dir que són especialment lentes, i que alguns professionals de primària els costa derivar a les persones malaltes a aquests especialistes, entendem que també són indicis pel fet de les queixes que ens arriben.
Com a Plataforma hem tingut reunions amb la direcció de l’Atenció primària responsable del Vallès Oriental.
2.     La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha treballat per tal de millorar la Sanitat pública, i dins de les seves actuacions amb la col·laboració i recolzament dels municipis del baix vallès fent propostes mocions per a temes com:
a.     Aparcament gratuït a la zona de l’Hospital de Mollet
b.     Qué no passi més
c.      Rehabilitació per a les llistes d’espera que són una autèntica vergonya
d.     Sobre la ubicació del serveis de rehabilitació que actualment es realitzen a través de Fisiogestión, per al contracte que tenen.
e.     La participació com a Plataforma en el patronat de la Fundació Sanitària Mollet.
f.       Obertura dels CAP’s les 24h en algunes poblacions que faria possible la descongestió de les urgències de l’Hospital.

3.     En aquests moments estem preparant juntament amb l’Ajuntament de Mollet, una jornada sobre la situació de la Sanitat Pública al Baix Vallès que es dura a terme durant el primer trimestre del 2017.

4.     S’ham mantigut reunions amb Catsalut, ICS i Hospital de Mollet, per traslladar inquietuds i queixes de la situació de la sanitat pública del Baix Vallès.Volem manifestar que gràcies als i les professionals de la sanitat que amb la seva vocació dedicació i treball fan possible, en part pal·liar les retallades, i que actualment la situació no s’agreugi més encara.
Com a Plataforma seguirem lluitant  per una sanitat pública 100% pública i de qualitat.
dimarts, 20 de desembre de 2016

Moció; Sobre la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Una vagada feta la votación es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

INTERVENCIÓ: ANTONIO LOPEZ EN NOM DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES.

Moció; Sobre la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Bona nit ; Sr.alcalde regidors i regidores amics i amigues
Permeteu una prèvia:
1º Volem Agrair al conjunt dels grups municpals d'aquesta corporació pel suport a la moció que vam presentar sobre les llistes d'espera en el servei de rehabilitació , el compromis  per part del departament de salut és la  d'augmentar el contracte un 20% a Fisiogestión lo  que significa un augment en 600 persones mes  ateses,
2n També us volem traslladar la nostra preocupació per la situació d'alguns serveis sanitaris que es donen a la nostra ciutat, i que necessiten millorar substancialment com són. les urgències hospitalària, llistes d'espera  hospitalàries  i tambe en la atenció primària. No  es fan  les substitucions quan hi ha baixes, iha  manca de expecialistas en pediatria, i trauamtologia  entre d'altres. No és possible que hi hagi 2 Pediatres sense substituir després de més d'1 mes de baixa, no és tolerable que alguns metges de famiia tinguin llistes d'espera de 20 dies, necessitem un canvi profund en l'atenció primària per millorar el sistema públic de salut catala.

 Respecte a la moción de aviu .Per sol·licitar la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Algunas consideracions:
Agrair la asistencia a La reunió prèvia amb els grups municipals que vam asistir, om es va explicar àmpliament per part de la nostra plataforma les raons d'aquesta solicitud i agraïm el seu interès i compromis  que  en principi le donariam  suport en aquest ple, per tant considerem que al menys quatre grups municpales són els que políticament  són els que la prensentan en el nostre nom.

l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), desenvolupa su activitat des de fa decades en unes dependencies Annexes al Cap de Can Pantiquet, i que aquestes dependencies són de Propietat de l'INSS aixi con el conjunt del edifici.
Com vostets savem l'activitat de aquet  organisme público és traslladarà a un nou edifici al carrer Gaietà Ventalló de Mollet del Vallès, per la qual cosa aquestes dependencies quedem buides esperem properament. ??
Tenim Coneixement de les gestions que està realitzant la dirección d'Atenció Primària del Vallès Oriental AIXÍ com de l'Institut Català de la Salut, ICS, perque aquestes dependencies siguin l transferides a la Generalitat de Catalunya, i és Pugui Instal·lar o ampliar serveis de l'Atenció Primària al CAP de Can Pantiquet.
Des de la nostra la Plataforma hem volgut sumar-nos a AQUESTA Petició, i proposem que entre d'Altres, Pugui servir per a realitzar la rehabilitació de la nostra zona, i sigui  de gestió pública, establint Mecanismes de Millora del Servei per tal de mitigar lea deficiencies que desenvolupa la 'empresa privada Fisiogestión, Llistes d'espera intolerables, etc.
Sabem que el retard de la 'inauguracion del nou local de l'INSS a Mollet del Vallès.es considerable i per això hem volgut introduir un segon punt i pressionar entre tots perquè es posi en funcionament el més aviat possible.
Per tot això Sol·licitem a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el Traspàs a l'ICS  les  dependencies Annexes que están  al centre d'atenció primària Situat al carrer de Joaquim Mir Nº 75 de Mollet del Valls.
I per ultim  Volem Que un cop traspassades les dependencies a l'ICS, volem saber quines Propostes et fa  el  departament de salut   per dir la Nostre sobre el servei   més adequats per a aquestes dependencies que per nossaltres sigui la rehabilitacció
Moltes gràcies per la seva atenció. I demanem el vot favorable de tots el grups municipals de aquet ple.

Una vagada feta la votación es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.