dimecres, 18 de juliol de 2018

Moció per demanar la retirada de la prova pilot reducció horaria als centres de salut de l’atenció primaria de Catalunya.
ATES; QUE  la Marea Blanca de Catalunya ens acaba d’arribar una informació  que ens resulta molt i molt preocupant. La Consellera Alba Vergés ha anunciat un pla pilot per aplicar mesures de reforma horària en els centres sanitaris. Tot i que encara està en estudi, el nou horari podria consistir en obrir els Centres d’Atenció Primària de 8 del matí a les 5 de la tarda per a l’atenció regular i a partir d’aquesta hora fins a les 8 del vespre  atendre només urgències.

ATES; QUE Aquesta mesura es pren amb l’argument que no es troben metges ni pediatres per substituir les absències per vacances, formació dels professionals, malalties, etc..., i per caminar cap a un horari més en consonància amb els horaris europeus que faciliti la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores sanitaris.

ATES; QUE Per a la Marea Blanca de Catalunya  aquest canvi en un moment què l’Atenció Primària està totalment precaritzada i amb símptomes evidents de col·lapse seria el cop  definitiu per a una reducció encoberta de personal i una reducció del temps de consulta directa a les persones i, conseqüentment, un augment de les llistes d’espera que ja actualment són intolerables per una Atenció Primària de qualitat.

ATES; QUE Cal tenir en compte que en els centres no hi ha espai suficient perquè cada professional tingui una consulta en horari de 9 a 17 hores, cosa que a la pràctica suposarà una reducció de les visites que es puguin fer.

ATES , QUE Les persones que treballen en horaris de matí i tenen problemes per anar al CAP quan ho necessiten, i els infants i joves escolaritzats serien els més afectats per la reducció horària. Mantenir consultes per atenció continuada fins les 20 h. no és una solució perquè es perdria el professional de referència, tan important en l’atenció primària.

ATES; QUE La conciliació familiar dels treballadors sanitaris és important però no es pot fer unilateralment, sense que hi hagi un canvi global d’horaris en tota la societat i sense adequar les infraestructures. També és important distribuir de forma igualitària entre els treballadors els torns de tarda per tal que no recaiguin en els que tenen condicions més precàries.

ATES; QUE Entenem que de portar-ser a terme seria una retallada més al nostre Sistema Sanitari Públic i específicament a la l’Atenció Primària que comportaria un pas més en el seu desmantellament.

ATES; QUE Davant la manca de professionals no s’han de tancar serveis sinó posar en marxa polítiques actives de contractació, de dignificació de les condicions de treball i d’incentivació econòmica que facin atractiu el treball en l’Atenció Primària, perquè tenim prou professionals formats a les nostres universitats per cobrir les places vacants.  Una dignificació que cal estendre a tot el nostre sistema sanitari públic.

ATES, QUE Desconeixem quins son els estudis  que avalen els plans pilots. Desconeixem si s’ha avaluat l’impacte que aquestes mesures podrien provocar en el nostre sistema sanitari així com també la seva valoració econòmica.   Entenem que la modificació horària  tal com s’està plantejant suposaria un increment automàtic  del volum d’assistència als serveis d’urgència tant dels CUAP’s com dels centres hospitalaris, afegint  sobrecarrega a uns serveis ja col.lapsats. i a uns professionals al límit.

Per tot això demanent que el ple municipal acordi.....

1º Demanar a la consellera de salut de la generalitat de Catalunya
la retirada de la prova pilot per la reducció horària als  centres de salut de l’atenció primaria de Catalunya.

 Demanar a la Consellera de Salut que es recuperin tots els recursos professionals i econòmics que l'Atenció Primària ha perdut des del 2011 per tal que pugui donar una atenció de qualitat, àmpliament accessible i amb un ple desenvolupament de les seves competències. 

 3º Enviar aquets acords al departament de salut ,els grups parlamentaris  del parlament , la associació i federació de municipis de catalunya , sindicats  la Marea Blanca de Catalunya i la plataforma en defensa de la sanitat publica del baix valles

dijous, 28 de juny de 2018

Comunicat de la Marea Blanca i la plataforma en defensa de la sanitat pública del baix valles davant de les darreres informacions sobre reorganització horària en l’ atenció primaria


A la Marea Blanca de Catalunya ens acaba d’arribar una notícia que ens resulta molt i molt preocupant. La Consellera Alba Vergés ha anunciat un pla pilot per aplicar mesures de reforma horària en els centres sanitaris. Tot i que encara està en estudi, el nou horari podria consistir en obrir els Centres d’Atenció Primària de 8 del matí a les 5 de la tarda per a l’atenció regular i a partir d’aquesta hora fins a les 8 del vespre  atendre només urgències.
Aquesta mesura es pren amb l’argument que no es troben metges ni pediatres per substituir les absències per vacances, formació dels professionals, malalties, etc..., i per caminar cap a un horari més en consonància amb els horaris europeus que faciliti la conciliació laboral i familiar dels treballadors i treballadores sanitaris.
Per a la Marea Blanca de Catalunya  aquest canvi en un moment què l’Atenció Primària està totalment precaritzada i amb símptomes evidents de col·lapse seria el cop  definitiu per a una reducció encoberta de personal i una reducció del temps de consulta directa a les persones i, conseqüentment, un augment de les llistes d’espera que ja actualment són intolerables per una Atenció Primària de qualitat.
Cal tenir en compte que en els centres no hi ha espai suficient perquè cada professional tingui una consulta en horari de 9 a 17 hores, cosa que a la pràctica suposarà una reducció de les visites que es puguin fer.
Les persones que treballen en horaris de matí i tenen problemes per anar al CAP quan ho necessiten, i els infants i joves escolaritzats serien els més afectats per la reducció horària. Mantenir consultes per atenció continuada fins les 20 h. no és una solució perquè es perdria el professional de referència, tan important en l’atenció primària.
La conciliació familiar dels treballadors sanitaris és important però no es pot fer unilateralment, sense que hi hagi un canvi global d’horaris en tota la societat i sense adequar les infraestructures. També és important distribuir de forma igualitària entre els treballadors els torns de tarda per tal que no recaiguin en els que tenen condicions més precàries.
Entenem que de portar-ser a terme seria una retallada més al nostre Sistema Sanitari Públic i específicament a la l’Atenció Primària que comportaria un pas més en el seu desmantellament.
Davant la manca de professionals no s’han de tancar serveis sinó posar en marxa polítiques actives de contractació, de dignificació de les condicions de treball i d’incentivació econòmica que facin atractiu el treball en l’Atenció Primària, perquè tenim prou professionals formats a les nostres universitats per cobrir les places vacants.  Una dignificació que cal estendre a tot el nostre sistema sanitari públic.
Desconeixem quins son els estudis  que avalen els plans pilots. Desconeixem si s’ha avaluat l’impacte que aquestes mesures podrien provocar en el nostre sistema sanitari així com també la seva valoració econòmica.   Entenem que la modificació horària  tal com s’està plantejant suposaria un increment automàtic  del volum d’assistència als serveis d’urgència tant dels CUAP’s com dels centres hospitalaris, afegint  sobrecarrega a uns serveis ja col.lapsats. i a uns professionals al límit.
Està en joc el nostre Servei Nacional de Salut. La seva defensa es tasca de totes: de la ciutadania, dels treballadors i treballadores i dels  seus responsables i gestors, en aquest cas d’aquells que creuen en el servei públic com mecanisme imprescindible per a garantir els drets socials. No ens  calen gestors que nomes  parlin de sostenibilitat econòmica, que no creuen en el sistema públic i que acceptin sense cap mena d’objecció el traspàs de recursos públics cap al sector privat.
Es tracta, en el fons,  d’una qüestió de model sanitari i de cohesió social i no es pot obviar la participació ciutadana. Cap mesura sense comptar amb els ciutadans. La participació implica democracia.
No volem una reedició de les polítiques i de la gestió de la sanitat pública del govern dels millors d’Artur Mas. Pensàvem que Boi Ruiz també estaba a la paperera de la història  pel que feia al Departament de Salut, però el seu esperit encara hi roman dins.
El darrer Conseller de Salut, Toni Comin  va afirmar en el seu moment  que amb la Clínica del Vallés havia dut a terme “la desprivatització més gran del sistema sanitari” a Catalunya. Segurament  aquesta frase seguirà sent vigent i certa d’aquí uns anys per que no s’hagi actuat   en aquesta direcció desde la Conselleria.
Barcelona , 27 de juny de 2018
Coordinadora de la Marea Blanca de Catalunyadimarts, 26 de juny de 2018

CONCLUSIONES REUNION CON CAT SALUT I FUNDACIÓN HOSPITAL DE MOLLET
El passat divendres dia 22 de juny la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès es va reunir amb Catsalut, ICS i la Fundació Sanitària de Mollet.Ante les queixes constants dels I les usuàries. La Plataforma va planteja entre d’altres temes les llistes d’espera d’algunes especialitats, que són significatives I alarmants com oftamologia , traumatologia, urologia, cardiologia, Oncologia hematològica, la situació de les urgències a l’Hospital de Mollet, o temes que reinviquen AFIMOIC relacionades amb la fatiga crònica, fibromialgia, sensibilitat quimica i electromagnètica i dient que es volia compromisos i resolucions als problemes greus que s’estaven plantejant això afecta a persones i la seva qualitat de vida. Es parlar sobre les dificultats de reprogramació i temps d’espera d’una segona visita tant a oftalmologia com a Urologia o d’altres especialitats que són inacceptables, i que alguns professionals han comentat que poden anar a la privada que els costa una quantitat, per evitar les llistes d’espera

Fundació Sanitària Mollet (FSM) contesta que sobre les llistes d’espera d’oftalmologia, i d’altres especialitats es deu a baixes per malaltia, i que han marxat especialistes principalment. La Gestió d’oftalmologia es farà directament des de l’Hospital, i s’ha contractat un optometrista que farà possible visites a la tarda. També explica que s’ha de comprar l’aparell de làser oftalmologia. Reconeix que cal adequar la demanda a les operacions de cataractes en el cas del làser mèdic iha fins a 2 anys d'espera per persones molt grants.

La plataforma a l’igual que Marea Blanca demanen que les persones usuàries surten de la visita de puguin marxar amb l’hora de les proves i la pròxima visita. En aquest punt van haver discrepàncies entre les visions entre plataforma i FSM. També és una reivindicació que s’acabin els col·lapses a totes les urgències dels hospitals catalans, en concret el de Mollet ha sofert aquesta situació. S’exposa la dificultats de les persones en boxes masificats, i l’espera més enllà de 24h. Es reconeix que aquests pics també han estat en altres hospitals ho constaten els representants de Catsalut i ICS. La FSM planteja que si es pogués tenir un espai més gran i milloraria la situació. Explica que a vegades es tenen en observació o be el problema és un tema disponibilitat d’habitació

Plataforma, exposa la preocupació sobre la càrrega de treball que tenen el personal de la FSM i que pot influir en els riscos psicosocials, les llistes d’espera, les baixes, la manca de recursos creen estrés i ansietat. Catsalut com ICS es comrpometen a analitzar aquesta situació i proposar solucions.

Catsalut, comenta que és fàcil veure quan de temps estan les persones en llistes d’espera, i proposa demanar les dades de les diferents qüestions per tal d’analitzar aquestes possibles disfuncions o problemes que planteja la Plataforma.

La Plataforma, mostra la preocupació pel que a fa l’estat econòmic i com es gestiona l’hospital. Comenta que la Plataforma ha estat informada a través d’un comunicat de premsa fet per a un grup municipal de la situació econòmica de la Fundació Sanitària Mollet i va demanar que es facin els aclariments necessaris a la FSM, Catsalut i ICS.

La FSM explica que es va fer una reunió als grups municipals a proposta de l’alcalde Josep Monras que n’és el vicepresident, ja que al darrer Patronat es va considerar necessari traslladar la situació als grups municipals és per això que es va programar amb antelació una reunió amb els grups municipals per tal de donar la informació i que poguessin preguntar sobre la gestió de la FSM. Es manifesta que es va pactar amb el grups municipals que no es faria pública la informació que allà s’estava tractant per considerar-la sensible.

La FSM explica que es fa més del que es té reconegut al contracte del servei, i de continuar amb la previsió que és una projecció no es podrà fer front a aquestes despeses. S’està parlant d’una xifra al voltant 340.000 de tancament de l’exercici 2018 sobre un pressupost de 52M€ Partint de l’exercici del pressupost del 2017 com a referència. La FSM explica que existeix una discrepància pel que fa al preu de tarifació del sociosanitari que té Catsalut i que la FSM entén que seria de 1.200.000 € més, per la qual cosa ells interpreten que es paga per sota, Segons la FSM tots els hospitals estan fent més activitat de la que tenen contractada amb Catsalut, en el cas de FSM, l’Hospital de Mollet l’estimació apujaria a 1.460.000€ a l’any 2018.

La Plataforma manifesta que existeix un problema amb la comunicació perquè tot i que únicament ha estat un grup municipal el que ha fet publica la reunió, la informació no s’ha entès, i cal que revisin com es comunica, no està d’acord en com es donen les dades econòmiques en el Consell de Participació això crea desconfiança i s’entén com a manca de transparència. Es demana a la FSM que es faciliti el mateix dossier que se li ha fet arribar als grups municipals.

Catsalut explica que precisament la FSM és una de les entitats col·laboradores més solvents que presta serveis a Catsalut, que mai han tingut dèficit si no tot el contrari sinó superàvit. Que el que existeixen són una discrepància pel que fa a la tarificació del sociosanitari, i una altra pel que afecta a tots els hospitals que estan fent més activitat que la que tenen contractada. Explica que s’està analitzant a través de l’auditoria de tots els centres sanitaris i conclou que si la mitjana de la FSM s’ajusta a la de Catalunya no pagarà més, i si ho és doncs buscaran fer ajustos amb el contracte de la cartera de serveis de l’any 2018. Comenta que no hi ha 2.600.000€ de dèficit atès que són previsions i no hi són, si miraren d’ajustar el contracte per tal que no hi hagi dèficit.

La Plataforma considera que com La FSM té un pressupost pràcticament en el 98% de gestió de diners públic, han de donar la informació de forma i temps necessari per tal d’analitzar-la i ser més transparents en la gestió.

Plataforma demana que es posin més diners, que se’n facin millores i com sempre un canvi en el model de gestió i control dels diners públics.

Catsalut es compromet a revisar els temes tractats i manifestant la voluntat de tornar a quedar per veure els resultats dels compromisos als quals han arribat

El SR Parellada l’ICS comenta que es farà una Jornada participativa de la Sanitat al Vallès Oriental que tindrà lloc el proper 12 de juliol a l’Hospital de Mollet a la qual es convidarà professional, a entitats municipals i consell comarcal i associacions, i a la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès.
Per últim la plataforma demana una explicació pública a la FSM al Cat Salut i al Alcalde de Mollet  de la situació  situació económica com asistencial de la Fundació Sanitaria de Mollet  per donart confiança tan a els  treballadores con usuarisdilluns, 18 de juny de 2018

ELS DETERMINANTS DE LA SALUTNo sempre tenir una millor atenció sanitària es el que determina l’estat de salut de les persones, si no que ho es també el nivell socioeconòmic:  atur, habitatge, precarietat laboral, entorn saludable i ambiental, així com altres determinants. Segons estableix l’OMS, són quatre grans determinants els que marquen una fita important per a l'atenció de la salut, tant individual com a col·lectiva. Aquests determinants són:
· MEDI AMBIENT: relacionat amb els factors ambientals, físics, biològics, de contaminació atmosfèrica i química, tant del sòl, aigua i aire, així com els factors socioculturals i psicosocials relacionats amb la vida en comú,
· ESTILS DE VIDA: Relacionats amb els hàbits personals i de grup de l'alimentació, activitat física, addiccions, conductes perilloses o temeràries, activitat sexual, utilització dels serveis de salut, etc.
· BIOLOGIA HUMANA: relacionat amb aspectes genètics i amb l'edat de les persones.
· L'ATENCIÓ SANITÀRIA: que té a veure amb la qualitat, accessibilitat i finançament dels serveis de salut que atenen als individus i poblacions.
Malgrat els avançaments en el diagnòstic i tractament de les malalties, la prevenció activa és clau per a aconseguir una vida sana i digna. Durant els últims anys, donada que la situació de la salut de la població és insatisfactòria, hi han hagut modificacions importants orientades a enfortir l'Atenció Integral de la Salut, especialment en l'atenció en el nivell primari, que es troba localitzat prop de la població.
En la prestació dels serveis de salut del primer nivell d'atenció, les accions dirigides a la prevenció (on també estan incloses les de promoció de la salut) han d'ocupar un lloc preponderant, perquè permeten incrementar els nivells de salut de la població. Per tant, la prevenció de la malaltia és una de les cinc funcions bàsiques de la Salut Pública, això és, un procés d'atenció integral de la salut.
En el seu sentit més ampli, les activitats per lluitar contra la contaminació del medi ambient i per la higiene alimentària, corresponen als respectius sectors del govern central i dels governs autonòmics i locals, que haurien d’atacar els següents fronts:
· PREVENCIÓ DE LA MALALTIA: Són les mesures destinades no solament a prevenir l'aparició de la malaltia, tals com la reducció de factors de risc, sinó també a detenir el seu avanç i atenuar les seves conseqüències una vegada establides. 
· RESTAURACIÓ DE LA SALUT: Accions dels Serveis de Salut, mitjançant assistència sanitària, destinades a recuperar la salut de les persones que l'han perdut, dutes a terme en dos nivells:
- Nivell Primari: És l'atenció que es brinda a través dels CAP, on els pacients tenen el primer contacte amb el sistema d'atenció sanitària i on es realitza atenció recuperativa i de promoció de la salut i de prevenció de la malaltia, així com la vigilància i control dels factors ambientals que poden afectar la salut. Per això és fonamental la seva potenciació a través de millor finançament i autonomia de gestió publica.
- Nivell Hospitalari: És l'atenció que es brinda amb la finalitat de recuperar la salut de les persones que l'han perdut, es realitza en establiments de diferent complexitat.
En aquest sentit, es imprescindible una coordinació eficaç entre els diferents nivells dels establiments de salut que conformen les xarxes d'Atenció de la Salut, el que en la nostra opinió es un aspecte a millorar, així el fet de dotar-los de més recursos educatius, preventius i econòmics. Tot plegat es imprescindible per a tenir una salut  i un sistema de sanitat publica millor per tots i totes.
 
Antonio López Rodríguez
Portaveu  de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès.

diumenge, 3 de juny de 2018

EL VALLES ORIENTAL ÉS UN CLAM EN DEFENSA DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA UNIVERSAL


VIA MAREA BLANCA DE CATALUNYA

facebooktwitter
Ajuntaments com Mollet, Santa Perpetua, Les Franqueses , Martorelles i PalauSolità i Plegamans aixi com el consell comarcal del Valles Oriental han aprovat mocions en defensa del dret universal a la salut impulsades des de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés
El ple de l’Ajuntament de  Mollet va aprovar dilluns passat , amb l’abstenció de Cs i el vot contrari del PP, una moció en què es reclama la universalització de l’assistència sanitària a Catalunya. La proposta, presentada per la    Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés rebutja la decisió del Tribunal Constitucional (TC) de suspendre la llei aprovada el 2017 al Parlament que vetllava per la universalització de l’assistència sanitària a qualsevol ciutadà. Després de la intervenció de la represntant de la plataforma Maria Lluïsa Gonzalez va arribar el torn dels diferents grups municipals. La moció va comptar amb el suport de tots els grups municipals a excepció del PP i Cs.
D’acord amb la informació publicada per  Som Mollet   la regidora popular, Susana Calvo, votava no i assegurava que la llei catalana d’universalització “no és sostenible. A Catalunya ha arribat més d’un milió d’immigrants en la darrera dècada i això fa que el sistema se’n ressenti, s’ha de prioritzar per reduir les llistes d’espera” .
A més, Calvo defensava que l’acord entre el PP i Cs a l’Estat “assegura l’assistència urgent, a l’embaràs, al part i al postpart als immigrants sense papers, i també a tots els menors de 18 anys”.
En resposta a l’anterior plantejament la  regidora de Canviem M.Carmen Moya defensava que la salut és “un dret humà fonamental” i etzivava que “el que no és sostenible és la corrupció del seu partit”.
Cs s’abstenia perquè segons Francisco Muñoz “la llei s’hauria de reformar, no derogar. No estem d’acord amb facilitar l’empadronament immediat però compartim l’essència de la moció” .
Quí teniu el text de la moció aprovada:
Moció que presenta la plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i la Marea Blanca en contra de la suspensió de la Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària.
Atès que la decisió de suspendre la Llei d’Universalització de l’Assistència sanitària acordada pel Tribunal Constitucional suposa la vulneració del dret a la salut en les persones excloses de la sanitat pública pel RD 16/2012, dret fonamental reconegut en la mateixa Constitució com en les declaracions internacionals com la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides de 1948 i la Carta Social Europea.
Atès que tal com ha quedat acreditat en diferents estudis publicats aquests dies, des de l’entrada en vigor del RD 16/2012 s’ha incrementat la mortalitat entre les persones en situació administrativa  .
Atès que  la decisió del Tribunal Constitucional suposa automàticament donar al vistiplau a aquesta realitat incontestable. Hi ha decisions polítiques i judicials que posen en risc la salut pública, dret social col·lectiu que també és vulnerat per lleis com el RD 16/2012.
Atès que rebutgen  frontalment aquesta decisió del Tribunal Constitucional suspenent la Llei d’Universalització d’assistència sanitària, la vigència de la llei catalana i a exigir a alhora la derogació immediata del RD 16/2012.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament de  Mollet del Vallés
ACORDI
Primer: Instar al ‘Departament de Salut’ que continuï garantint l’atenció sanitària pública  sense exclusions a tota la ciutadania de Catalunya, per tal d’evitar que mori ningú per haver-li negat l’assistència deguda i possible a la que té dret com a ésser humà,
Segon: Demanar  als professionals sanitaris que, en funció del seu deure d’atenció i del dret l’objecció de consciència, atenguin totes les persones en situació irregular..
Tercer: exigir la derogació immediata de la Llei RD 16/2012 al govern del estat  i als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados
Quart: facilitar el empadronament immediat a totes les persones sense distinció administrativa
Cinquè: enviar aquest acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del parlament del Congres de Diputats i Senat , presidència del Govern de l’Estat, Ministeri de Sanitat, Sindicats amb representació en la administració sanitària , Marea Blanca de Catalunya, Marea Blanca estatal i Plataforma en Defensa de Sanitat Pública del Baix Vallès , a la Fundació Sanitaria de Mollet, i als centres de l’atenció primària del municipi.
L’Ajuntament de Mollet no ha estat lúnic en aprovar-ho. També s’ha aprovat a Sabta Perpetua de Mogoda, Les Franqueses del Valles, i Palau solità i Plegamans, torbant-se pèndent de votació en altres municipis del Vallés .
Felicitem a les companyes i compànys de la Plataforma del Baix Vallés pels exits en la lluita que duen tant a nivell de carrer com a nivell institucional.
Salut i força.

Exigimos una atención primaria de mas calidadØ  Recortes de presupuesto y personal ( 3000 profesionales menos en Catalunya )
Ø  Ser atendidas cada día por un profesional diferente y perder a nuestros profesionales de referencia y confianza
Ø  Largas listas de espera para ser visitados por los profesionales de referencia
Ø  Precariedad laboral de los profesionales y temporalidad de las plantillas
Ø  Envío al hospital de personas con  enfermedades que tendrían que ser atendidas en Atención Primaria
Ø  Mirarnos por partes y por enfermedad en lugar de vernos y tratarnos como personas
Ø  Realización de actividad privada en los centros públicos
Ø  Participación de la industria  farmacéutica en la formación de los profesionales


La Atención Primaria ha de:

Ø  Estar en un espacio de fácil acceso, sin barreras físicas ni culturales.
Ø  Facilitar la visita a petición de la persona, en un término de 48h.
Ø  Tener la plantilla suficiente para una atención adecuada, tanto en calidad como en tiempo
Ø  Garantizar las condiciones laborales y la continuidad de los profesionales (substituciones por jubilación, vacaciones, etc.)
Ø  Disponer de recursos suficientes para dar respuesta a la mayoría de problemas de salud y evitar así derivaciones innecesarias
Ø  Favorecer que la atención  en las diferentes modalidades de visita (del día, urgente, crónicos...) y en las visitas a domicilio, sean  atendidas por nuestros profesionales de referencia.
Ø  No realizar actividad privada, ni permitir la presencia de visitadores médicos en los CAPs
SANITAT 100X100 PÚBLICA, UNIVERSAL I DE QUALITAT


diumenge, 27 de maig de 2018

Mollet se moviliza en la 'Segunda Jornada Estatal de Lucha contra las Listas de Espera
Mollet se moviliza  en la 'Segunda Jornada Estatal de Lucha contra las Listas de Espera' para protestar por las largas listas de espera en la sanidad pública.
Los miembros de la plataforma y la  Marea Blanca de Cataluña, que también se ha unido a la Jornada, convocada por la Coordinadora Anti privatización de la Sanidad (CAS), han denunciado que las listas de espera tienen su origen en el deterioro planificado del sistema sanitario público y la privatización de los recursos.
"Las listas de espera matan, causan dolor y sufrimiento a las personas enfermas y a sus familias y a todos los trabajadores de la sanidad impotentes ante esta situación", han afirmado.
Según ha explicado el  portavoz de la plataforma, del baix valles Antonio López  y en referencia a los datos que proporcionó ayer el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña en el que se afirmaba una reducción en un 10,4% en las listas de espera quirúrgicas, "la realidad que viven los pacientes es otra".
En este sentido,  López  ha explicado que "una cosa son las cifras y otra son los casos concretos", en la que los pacientes pueden ver como la lista de espera prevista a dos meses "se acaba prolongando hasta los siete u ocho meses y más de un año.
Además López ha remarcado que no solo se quejan por la lista de espera quirúrgica, ya que también hay otras listas de espera importantes como la visita al médico de Atención Primaria, "que puede alargarse tres semanas", o las listas de espera de urgencias.
Una de las soluciones o mejoras, según el portavoz, es que el Servicio Nacional de Salud ponga el eje esencial en la Atención Primaria, ya que son los profesionales de este sector los que "pueden dar un grito de alarma" en el caso que haya una situación de alerta y evitar así que todos los pacientes "vayan al mismo saco".
También se denunció que en Mollet las listas de espera sobre todo cuando reprograman han aumentado muy considerablemente hasta seis meses más de lo programado...

dijous, 24 de maig de 2018

LA LISTA ESPERA MATALa Marea Blanca de Cataluña y la plataforma en defensa de la sanidad pública del Baix Valles ha decidido sumarse a la convocatoria de la II Jornada Estatal de Listas de Espera del    24 de Mayo impulsada desde la  Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid (CAS) igual como se hizo en la primera  jornada del mes de enero y que fue todo un grande éxito gracias a todo el mundo que  participó
Actualmente más de 600.000 personas en todo el estado esperan una intervención quirúrgica. Una de cada cinco se espera más de seis meses. Para la primera visita con el especialista, casi 2 millones de personas esperan una media de 60 días.
En Mollet también padecemos estas largas listas de espera  tenemos en algunas especialidades más de un año de lista de espera, además falta  más personal sanitario y más recursos materiales para que se dé una atención de más calidad.
El territorio del estado  con más mercantilización y privatización  es  Cataluña con  157.000 personas en lista de espera quirúrgica y 87 días de media para la realización de pruebas diagnósticas (muy  por encima de la media estatal).
A pesar de todo, las listas de espera tienen solución!
Reducirlas es económicamente viable. Cómo? Utilizando al 100 por 100 los recursos públicos existentes y haciendo de la Atención Primaria pública el eje principal del sistema sanitario.
Proponemos establecer garantías y plazos equitativos en todo el estado:
Visita con tu médica / enfermera de atencio primaria  antes de 48h
Consultas urgentes con el especialista, antes de 10 días
Resto de consultas a los especialistas, antes de 30 días
Pruebas diagnósticas urgentes, antes de 15 días
Pruebas no urgentes, no más de 45 días
Cirugía del cáncer, antes de 30 días
Cirugía cardíaca, antes de 60 días
Resto de cirugías, no más de 120 días.
Por eso, es necesario:
1. Creación de un turno por la tarde a los hospitales para mantener al 100% todos los recursos públicos. Recuperación del personal de los Equipos de Atención Primaria.
2. Poner en funcionamiento al 100% los recursos públicos. Prohibición de los conciertos y derivaciones a la privada con incompatibilidad absoluta porque el personal del sector público trabaje en la privada 
Derogación de la Ley 15/97 y de todas las leyes autonómicas que permiten la privatización.
4. Democratización del sistema. Transparencia absoluta y acceso sencillo a todos los datos del sistema. Haciendo de la Atención Primaria el eje del Sistema de Salud. Esta gestionaría las listas de espera a pruebas complementarias y primeras visitas, dado que son los profesionales de la Atención Primaria a los que mejor conocen la situación clínica de cada persona.
5. Derogación del RD 16/2012. Universalización de la asistencia sanitaria garantizando acceso y atención sanitaria para todos y todas.
La sanidad pública es fundamental para las clases populares por ello la defendemos, nos va la salud y la vida en ello.
Mollet del Valles a 24 de mayo 2018

SANITAT PUBliCA I DE QUALITAT
LA SANiTAT NO SE VENDE SE DEFIENDE
LAS LISTA DE ESPERA NOS DESEPERAN
NO A LES RETALLADESRessonància Magnètica de Mollet RM esborrar de les seves tanques publicitàries alusions a pacients de la sanitat publica

Després d'una llarga campanya de denúncia pública avui l'empresa  Ressonància Magnètica de Mollet RM ha decidit esborrar de les seves tanques publicitàries l'esment sobre el descompte a pacients en llistes d'espera en la sanitat pública , avui podem dir ens sentim molt satisfets per aquesta decisió ja materialitzada.
La publicitat comercial per fer negoci amb la salut pública i les seves deficiències no ésadmissible.
Volem agrair als ajuntaments i partits polítics que ens han recolzat a aconseguir aquesta conquesta, també als mitjans de comunicació que s'han fet ressò i ho han difós Gràcies .
Finalment seguirem lluitant perquè s'acabin les llargues llistes d'espera que tant dany està causant a la ciutadania.dimarts, 24 d’abril de 2018

No a les tanques publicitàries que volen fer negoci amb les llistes d’espera

fuente. diari de la sanitat

L'empresa privada Ressonància Magnètica de Mollet segueix amb la seva expansió de tanques publicitàries per guanyar clients de la sanitat pública. Cal mostrar el nostre rebuig contundent i el de la ciutadania

Antonio López
  
 
Imatge de la tanca publicitària / @defensanitatBV
Imatge de la tanca publicitària / @defensanitatBV
Amb la sanitat pública no es fa negoci. No és ètic aprofitar-se de les llistes d’espera en la sanitat pública però algunes empreses privades que exerceixen la seva activitat en el camp sanitari no tenen escrúpols a l’hora de captar nous clients per fer negoci.
Aquest és el cas de Ressonància Magnètica de Mollet, que està omplint la nostra comarca amb tanques publicitàries, amb el reclam de descomptes als usuaris de la sanitat pública que estan en llistes d’espera.
La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès en la seva lluita per la defensa de la sanitat pública 100×100, juntament amb la Marea Blanca de la qual en formen part, hem fet actuacions per tal de reduir les llistes d’espera.
Cal dir que la Plataforma ha intentat posar-se en contacte amb aquesta empresa, la qual no ha volgut rebre-la. Els hi transmetem el nostre rebuig perquè entenem que utilitzar les llistes d’espera, les malalties de les persones, no és ètic, i no defallirem fins aconseguir que treguin aquesta publicitat que es vol aprofitar de la salut de les persones. I és per això que s’inicia una campanya en contra d’aquestes pràctiques i d’atenció a les persones que es troben en situació llista d’espera.
A les persones que es troben en llista d’espera, els hi diem que cal reclamar, que han d’exercir els seus drets i que si volen o ho necessiten ens posem a la seva disposició per ajudar-les.
Exigim que es retirin aquestes tanques publicitàries ja!
Antonio López
Sobre Antonio López
Antonio López és portaveu de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès Més articles