dimarts, 26 de juny de 2018

CONCLUSIONES REUNION CON CAT SALUT I FUNDACIÓN HOSPITAL DE MOLLET
El passat divendres dia 22 de juny la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès es va reunir amb Catsalut, ICS i la Fundació Sanitària de Mollet.Ante les queixes constants dels I les usuàries. La Plataforma va planteja entre d’altres temes les llistes d’espera d’algunes especialitats, que són significatives I alarmants com oftamologia , traumatologia, urologia, cardiologia, Oncologia hematològica, la situació de les urgències a l’Hospital de Mollet, o temes que reinviquen AFIMOIC relacionades amb la fatiga crònica, fibromialgia, sensibilitat quimica i electromagnètica i dient que es volia compromisos i resolucions als problemes greus que s’estaven plantejant això afecta a persones i la seva qualitat de vida. Es parlar sobre les dificultats de reprogramació i temps d’espera d’una segona visita tant a oftalmologia com a Urologia o d’altres especialitats que són inacceptables, i que alguns professionals han comentat que poden anar a la privada que els costa una quantitat, per evitar les llistes d’espera

Fundació Sanitària Mollet (FSM) contesta que sobre les llistes d’espera d’oftalmologia, i d’altres especialitats es deu a baixes per malaltia, i que han marxat especialistes principalment. La Gestió d’oftalmologia es farà directament des de l’Hospital, i s’ha contractat un optometrista que farà possible visites a la tarda. També explica que s’ha de comprar l’aparell de làser oftalmologia. Reconeix que cal adequar la demanda a les operacions de cataractes en el cas del làser mèdic iha fins a 2 anys d'espera per persones molt grants.

La plataforma a l’igual que Marea Blanca demanen que les persones usuàries surten de la visita de puguin marxar amb l’hora de les proves i la pròxima visita. En aquest punt van haver discrepàncies entre les visions entre plataforma i FSM. També és una reivindicació que s’acabin els col·lapses a totes les urgències dels hospitals catalans, en concret el de Mollet ha sofert aquesta situació. S’exposa la dificultats de les persones en boxes masificats, i l’espera més enllà de 24h. Es reconeix que aquests pics també han estat en altres hospitals ho constaten els representants de Catsalut i ICS. La FSM planteja que si es pogués tenir un espai més gran i milloraria la situació. Explica que a vegades es tenen en observació o be el problema és un tema disponibilitat d’habitació

Plataforma, exposa la preocupació sobre la càrrega de treball que tenen el personal de la FSM i que pot influir en els riscos psicosocials, les llistes d’espera, les baixes, la manca de recursos creen estrés i ansietat. Catsalut com ICS es comrpometen a analitzar aquesta situació i proposar solucions.

Catsalut, comenta que és fàcil veure quan de temps estan les persones en llistes d’espera, i proposa demanar les dades de les diferents qüestions per tal d’analitzar aquestes possibles disfuncions o problemes que planteja la Plataforma.

La Plataforma, mostra la preocupació pel que a fa l’estat econòmic i com es gestiona l’hospital. Comenta que la Plataforma ha estat informada a través d’un comunicat de premsa fet per a un grup municipal de la situació econòmica de la Fundació Sanitària Mollet i va demanar que es facin els aclariments necessaris a la FSM, Catsalut i ICS.

La FSM explica que es va fer una reunió als grups municipals a proposta de l’alcalde Josep Monras que n’és el vicepresident, ja que al darrer Patronat es va considerar necessari traslladar la situació als grups municipals és per això que es va programar amb antelació una reunió amb els grups municipals per tal de donar la informació i que poguessin preguntar sobre la gestió de la FSM. Es manifesta que es va pactar amb el grups municipals que no es faria pública la informació que allà s’estava tractant per considerar-la sensible.

La FSM explica que es fa més del que es té reconegut al contracte del servei, i de continuar amb la previsió que és una projecció no es podrà fer front a aquestes despeses. S’està parlant d’una xifra al voltant 340.000 de tancament de l’exercici 2018 sobre un pressupost de 52M€ Partint de l’exercici del pressupost del 2017 com a referència. La FSM explica que existeix una discrepància pel que fa al preu de tarifació del sociosanitari que té Catsalut i que la FSM entén que seria de 1.200.000 € més, per la qual cosa ells interpreten que es paga per sota, Segons la FSM tots els hospitals estan fent més activitat de la que tenen contractada amb Catsalut, en el cas de FSM, l’Hospital de Mollet l’estimació apujaria a 1.460.000€ a l’any 2018.

La Plataforma manifesta que existeix un problema amb la comunicació perquè tot i que únicament ha estat un grup municipal el que ha fet publica la reunió, la informació no s’ha entès, i cal que revisin com es comunica, no està d’acord en com es donen les dades econòmiques en el Consell de Participació això crea desconfiança i s’entén com a manca de transparència. Es demana a la FSM que es faciliti el mateix dossier que se li ha fet arribar als grups municipals.

Catsalut explica que precisament la FSM és una de les entitats col·laboradores més solvents que presta serveis a Catsalut, que mai han tingut dèficit si no tot el contrari sinó superàvit. Que el que existeixen són una discrepància pel que fa a la tarificació del sociosanitari, i una altra pel que afecta a tots els hospitals que estan fent més activitat que la que tenen contractada. Explica que s’està analitzant a través de l’auditoria de tots els centres sanitaris i conclou que si la mitjana de la FSM s’ajusta a la de Catalunya no pagarà més, i si ho és doncs buscaran fer ajustos amb el contracte de la cartera de serveis de l’any 2018. Comenta que no hi ha 2.600.000€ de dèficit atès que són previsions i no hi són, si miraren d’ajustar el contracte per tal que no hi hagi dèficit.

La Plataforma considera que com La FSM té un pressupost pràcticament en el 98% de gestió de diners públic, han de donar la informació de forma i temps necessari per tal d’analitzar-la i ser més transparents en la gestió.

Plataforma demana que es posin més diners, que se’n facin millores i com sempre un canvi en el model de gestió i control dels diners públics.

Catsalut es compromet a revisar els temes tractats i manifestant la voluntat de tornar a quedar per veure els resultats dels compromisos als quals han arribat

El SR Parellada l’ICS comenta que es farà una Jornada participativa de la Sanitat al Vallès Oriental que tindrà lloc el proper 12 de juliol a l’Hospital de Mollet a la qual es convidarà professional, a entitats municipals i consell comarcal i associacions, i a la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès.
Per últim la plataforma demana una explicació pública a la FSM al Cat Salut i al Alcalde de Mollet  de la situació  situació económica com asistencial de la Fundació Sanitaria de Mollet  per donart confiança tan a els  treballadores con usuaris