dissabte, 7 de maig de 2011

MANIFESTACIÓ A MOLLET EN DEFENSA DEL SISTEMA DE SALUT PÚBLIC UNIVERSAL I DE QUALITAT.
EN DEFENSA DEL SISTEMA DE SALUT   PÚBLIC UNIVERSAL I DE QUALITAT.


El Govern de la Generalitat està retallant de forma massiva els Serveis  Públics


A la Sanitat Pública està significan

è Reducció de llits hospitalaris.
è Tancament de quiròfans
è Tancament de consultes externes
è Reducció de la atenció domiciliaria
è Reducció de personal sanitari

La repercussió directa serà

è Allargament de las llistes d'espera
è Disminució de la qualitat de vida
è El cost de tot no es econòmic pot ser d'éssers humans


PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA S A N I TAT    P Ú B L I C A DEL BAIX VALLÈS
plataformasanitatpublica@gmail.com plataforma sanitat molletDISSABTE 14 DE MAIG

DISSABTE 14 DE MAIG
TOTHOM A LA MANIFESTACIÓ DE BARCELONA
(11HORES - PLAÇA CATALUNYA)
"PROU RETALLADES" - MOBILITZA'T

sortida de Mollet 9.45 hores a la estació de França