dimecres, 4 de febrer de 2015

MANIFEST PEL DRET A DECIDIR SOBRE LA NOSTRA SALUT I EL SISTEMA SANITARI DE CATALUNYA.


 Diverses entitats constituïdes en la Plataforma pel dret a la Salut de Catalunya he  elaborat una proposta amb el nom “Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya”, que planteja un model de salut pública  a Catalunya al qual s’aspira assolir, i que es transcriu a continuació:
“ Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per donar alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la salut i la sanitat,
.   1. Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal actuar sobre els veritables determinants de la salut. La salut no és només una qüestió individual, exclusiva de cada persona. La salut col•lectiva, de tots i totes, depèn sobretot de condicions socials, econòmiques, culturals, ambientals,  polítiques i de gènere les funcions de la Llei General de Salut Pública de Catalunya, reforçant els programes de prevenció, promoció i protecció de la salut (aliments, medi ambient, salut laboral, salut mental, etc.)
  2. Caldrà iniciar un procés de reversió de l'actual tendència medicalitzadora motivada per una visió biologista de la salut 
3. Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de cobertura universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius i gratuït en el moment de l’ús
4. Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut. Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de Catalunya (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de salut públics, integrals i integrats de Catalunya.
            5. Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de gestió, avaluació independent. Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb més autonomia dels governs sanitaris territorials, centres i treballadors de la sanitat
            6. Fomentar la participació ciutadana Participació real del personal de la sanitat, ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern del Sistema, territorials i de centres sanitaris,
            7. Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i eines terapèutiques. Volem un sistema de salut sense l’omnipresència de la indústria farmacèutica,
            8. Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals
            9. Derogació de coREpagaments sanitaris i farmacèutics i compromís de no imposició de noves taxes com l’euro per medicament
 10. Garantir els drets de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat individual en les decisions sanitàries.  Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic, com a mínim en els terminis actualment en vigor, i sense penalització en el Codi Penal.
 PLATAFORMMA EN DEFENSA DE LA SALUT PUBLICA DEL BAIX VALLES