dijous, 24 de març de 2011

La notícia de retallar ja des de març un 10 % de le despesa als hospitals públics ha estat molt ben rebuda per les patronals sanitàries concertadas, com era d'esperar

La notícia de retallar ja des de març un 10 % de le despesa als hospitals públics ha estat molt ben rebuda per les patronals sanitàries concertadas, com era d'esperar. No així pels treballadors sanitaris que veuen que les conseqüències seran immediates, en qualitat, temps i llistes d'espera, deteriorament assistencial i professional,...
Tant és així que el mateix Sindicat de Metges de Catalunya s'hi ha manifestat abolutament en contra segons podem llegir al post de Dempeus.
De manera general, i al revés del que s’està fent, s’hauria de revertir el procés de privatització: aturar les noves privatitzacions i tornar a integrar a la xarxa publica els centres privatitzats, mesura que suposaria un estalvi de més del 70% en el cost de les noves infraestructures sanitàries.