dissabte, 28 de gener de 2017

Comunicat de premsa: Reunió amb la directora dels Caps. Mollet Carme Pereira

Comunicat de premsa: Reunió amb la directora dels Caps. Mollet Carme Pereira

El pasat Dimecres 25 de Gener una delegació de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Publica del Baix  Valles es va reunir amb la directora dels Caps de Mollet

Pediatría.-la plataforma ha mantingut una reunió, amb la responsable de primària de Mollet la Dra. Carme Pereira, un dels punts tractats han estat la pediatria la manca de pediatres en els últims temps, la doctora ens ha comentat que a partir de l'1 de El febrer ja estaran cobertes les 8 places que hi ha entre els dos ambulatoris fins ara hiabia 6 La plataforma planteja que s'estan donant llista d'espera en pediatria a 15 dies la doctora diu que en tot cas es poden donar llista d'espera en les revisions, però no en la visites, perquè tots els dies hi ha pediatres en tots els torns. Reconeix que no es poden fer totes les substitucions per falta de pediatres.

Persones no presentades.- La Doctora Pereira, comenta que ha fet un estudi, i que en 15 dies de gener als CAPs  hi ha 444 visites sense acte de presència, això provoca que les llistes d'espera a primària es mantingui, al no cridar per anul·lar la visita si no es pot anar, ems han demant ajuda.

Es constata que hi ha d'haver més comunicació amb els usuaris i la plataforma per evitar malentesos i donar resposta a les queixes dels i les usuàries, es compromet a millorar aquesta comunicació.

Rehabilitación.-la Dra. Pereira reconeix la llarga llista d'espera en Rehabilitació, de moment no es veu cap solució, ja que la solució la té l'administració invertint més en aquesta Rehabilitació, es constata que seria interessant tenir un servei de rehabilitació pel propi ambulatori des de la plataforma li vam comentar que el local que actualment té INSS un cop fet el trasllat a les noves dependències i sigui traspassat a l'ICS.

Per últim tractem la creació del Consell sanitari de primària de la zona del Baix valls que s'està elaborant, amb la participació de les diferents sectors associats a la salut que es posaran en marxa properament tindrem una reunió prèvia amb la responsable del Vallès Oriental de primària Sabina Molina.