dissabte, 11 de juny de 2016

Moció per demanar la participació de la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Valles a la junta del patronat de la Fundació Sanitaria de Mollet.
Moció per  demanar la participació de la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Valles a la junta del patronat de la Fundació Sanitaria de Mollet.
.
Ates; Que L'Hospital de Mollet està gestionat per la Fundació Sanitària de Mollet i es membre del (SISCAT) a pesar que la titularitat es publica.

Ates;Que La representació al patronat de la FSM  municipal i Catsalut  se ha  vist disminuïda la seva representació de tres membres i dos  a un després d'una recent modificació estatutària.
Hem observat una opacitat informativa molt preocupant pel que fa a la gestió econòmica. Estem segurs que el millor antídot per a qualsevol símptoma de presumpta  irregularitat és la transparència pública de la gestió econòmica i administrativa, tal com es recull en l'actual Llei de Transparència.

Ates; Que La Plataforma te una trajectòria de mes de 15 anys de activitat es una organització plural i participativa en defensa de los i les usuarias de la sanitat publica de la cual som partidaris de las seva gestió i titularitat púbica 100x100 i es per això que volem  la nostra participació al Patronat, , , Seguim creiem que és necessari la veu de les persones i entitats  usuàries d’aquests serveis que ofereix la FSM que serveixi de seguiment de la gestió, al marge que hi puguin haver altres entitats o organitzacions que també hi vulguin ser-hi.

Ates; Que És imprescindible fer una menció expressa i un reconeixement a l'extraordinària tasca que realitzen els professionals sanitaris i treballadors de l'Hospital de Mollet.

Ates; Que el  model de sanitat pública a Catalunya ha estat molt tensionat els darreres anys per la davallada del pressupost aportat i està en debat la vigència del model actual, on dins de la xarxa pública hi ha participació en diferents graus i maneres del sector privat. En el cas de l’Hospital de Mollet, considerant que es va fer una gran inversió pública a l’hora de construir l’edifici i els entorns, així com que el 98% del pressupost que gestiona la Fundació Sanitària Mollet respon a contractes amb entitats públiques, cal que es revisi el model de gestió per tal que sigui el màxim de transparent i que permeti un seguiment  més exhaustiu.

Per tot això el  ple de  l'Ajuntament  ......................................... aprova els següents acords:

ACORDS

Primer:  Demanem  a la fundació sanitaria de mollet  la participació de la Plataforma en defensa de  la Salut i Sanitat Pública del Baix Vallès  a la junta del Patronat de la Fundació Sanitària Mollet.

Tercer. Enviar aquets acords a la conselleria de Salut , La plataforma en defensa de la salut y sanitat publica del Baix Valles, a la Fundacio Sanitaria de Mollet y als  ajuntaments del area de influencia del Hospital de Mollet.