dimecres, 11 de desembre de 2013

Reunió amb la Dra Núria Prats , responsable d'atenció primària del Vallès OrientLa Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ha mantingut una reunió amb la Direcció del servei d'atenció primària ( SAP ) del Vallès Oriental , Dra Núria Prats i la Sra Yolanda Ondorica Directora d'Infermeria del SAP Vallès Oriental , per tractar tot un seguit de temes que ens preocupen com a plataforma així com per algunes queixes que ens han fet arribar a través d'usuaris i professionals .
Entre els temes que es van tractar destaquem els següents : descarregar urgències de l'Hospital a través de l'Atenció Primària , Recuperació de les urgències als CAPS 24 hores; Servei de Geriatria en els CAPS per a la gent gran . Cobrament de "la píndola del dia després" , el cobrament prestació sanitària alguns col · lectius i serveis , la Programació des del CAP a l'hospital - Xarxa Informàtica .
La Plataforma valorem positivament la reunió amb la Dra , Prats i Sra Yolanda Ondorica ja que ens va informar de tot allò que ens preocupa i esperem que es tingui en compte totes les nostres aportacions i queixes tant dels usuaris que reprensentamos així com als professionals , entenem que ha de ser així ja que són responsables d'un servei públic i de gestió publica, mes propera i transparent que altres institucions sanitàries de gestió privada , ja que denota un interès de com es presta el servei públic de qualitat en l'atenció persones de proximitat .
Segons La Dra Núria Prats , s'ha posat en marxa un servei especial d'atenció urgent , i uns protocols on les proves diagnòstiques s'estableixen en funció de les patologies i són les mateixes al CAP ia l'Hospital , i per tant certes proves diagnòstiques es deriven a l'Atenció Primària . Des de la Plataforma creiem que cal , informar i prendre conscienciar els usuaris que de vegades no cal anar a urgències a l'hospital aquest servei ja existeix als caps . En horari diürn i així evitem col · lapsar les urgències a l'hospital en aquelles patologies lleus , en aquest sentit hem plantejat que s'estudiï la possibilitat de recuperar les urgències 24 hores almenys en un dels caps . De cada poble del Baix Vallès . Aquesta proposta va ser derivada a les autoritats de l'ICS .
En referència a una proposta de la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet , van tractar el tema sobre la Geriatria en els CAPS i també a l'hospital sociosanitari que s'acaba d'inaugurar , sobre aquest la Dra Núria Prats va comentar que hi ha un protocol entre CAPS , i Hospital per tractar a la gent gran .
Pel que fa al cobrament de serveis se'ns va informar que hi ha una cartera de preus del departament de sanitat que són públics , com són la píndola del dia després. Atenció a persones que han deixat fora del sistema sanitari que ha deixat de ser universal , i que de moment des del valles oriental no té intenció de facturar però no ho descarten .
En aquest sentit des Plataforma ens preocupa i alhora ens indigna la Llei de sanitat , impulsada pel Govern de l'Estat i aplicada en gran part a Catalunya on no tenen ple dret d'assistència sanitària 600.000 persones que no han estat reconegudes per l'INSS , 180.000 són estrangers sense permís de residència i la resta , 420.000 persones amb ciutadania espanyola han d'acreditar la condició d'assegurat o beneficiari davant l'INSS . Si és cert que aquells casos on hi hagi conveni amb els estats tindran garantida l'assistència a urgències , menors de 18 anys i dones embarassades . Han de pagar el 100 % de la medicació i en el cas de la " píndola del dia després també" , per tant és totalment injust .
Finalment des de la plataforma li vam tornar a insistir sobre la necessitat que els metges de família puguin programar les visites als especialistes a l'hospital, aquesta reivindicació sembla que ara ja és factible ja que s'han fet millores a la xarxa informàtica de l'hospital i hi ha el compromís que gradualment es va fer .
Des de La plataforma seguirem fent reunions periòdiques per avaluar el servei que s'està donant a la ciutadania en tota la xarxa sanitària pública de la nostra zona , Creiem que aquestes reunions ens serveix per comunicar les reivindicacions que tenim com a Plataforma en defensa de la sanitat pública .
Mollet del Valles 11 Desembre 2013

Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès