diumenge, 8 de desembre del 2019

Des de la Plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Vallés / Marea Blanca us fem arribar a tots els grups municipals de Mollet del Valles les nostres propostes de cara als pressupostos municipals de 2020.Aquestes propostes es resumeixen en set  propostas que van des de convertir zones blaves en aparcaments rotatoris, a instar al consistori a replantar més arbres a mesure que aquests es van tallant per combatre la contaminació i millorar la qualitat de l'aire de la nostra ciutat.
1º Convertir les zones blaves en aparcaments rotatoris amb gratuïtat de 2 hores per a pacients i usuaris que facin visites a especialistes, centre de dia, proves mèdiques i tractaments. Ja que sent necessària les zones blaves al voltant de l'Hospital perquè hi hagi una rotació de vehicles en aquests, també ho és que els usuaris d'aquestes instal·lacions disposin d'un temps gratuït per fer les seves gestions i visites.
2º Destinar una quantitat econòmica per ajudar a les persones en situació de vulnerabilitat que no es puguin costejar la salut bucodental és necessària, ja que és una patologia que en alguns casos no està en la cartera dels serveis sanitaris públics.
2º Un altre problema que afecta la Salut Pública és l'Amiant (causant de l'asbestosis). És per això que creiem que s'hauria de crear una comissió d'estudi i una partida pressupostària per inspeccionar canonades d'aigua, dipòsits, teulades d'uralita, etc., per a eliminar l'amiant de la nostra ciutat.
3º D'altra banda creiem que l'Ajuntament de la nostra ciutat hauria d'estar disposat a la cessió de terrenys públics per a la construcció d'un centre d´urgencies d´atenció primaria( CUAP)  aixi com  una  Residencia per a gent gran pública 100X100. Aquests dos equipaments són necessaris, d'una banda per descongestionar les urgències de l'Hospital de Mollet  i per un altre, per la urgent necessitat de crear noves places de caràcter públic, ja que a Mollet aquestes són escasses i les de caràcter privat o concertat, tenen uns preus que no totes les persones que ho sol·licitin poden arribar econòmicament. Aquests dos projectes es podrien dur a terme amb col·laboració amb el Departaments  competents  de la Generalitat i l'Ajuntament de la nostra ciutat.
4º També s'hauria de crear més transport públic en col·laboració amb altres Ajuntaments  i  la Generalitat a l'àrea d'influència de l'Hospital de Mollet. Per incentivar i donar la possibilitat als usuaris de l'Hospital, a fer servir aquest tipus de transport en vers del transport privat. D'aquesta manera la mobilitat al voltant de l'Hospital també seria molt més fluida i sostenible des d'un punt de vista també medi ambiental.
5º També pensem que s'hauria d'instar a l'empresa Urbaser, encarregada de la neteja de l'espai públic, a canviar els bufadors (contaminants i nocius per la salut) per aspiradors i mànigues a pressió. Un petit canvi en la metodologia per fer la neteja als espais públics que repercutiria favorablement en la salut de la  ciutadania en general.
6º I per últim i no per això menys important, proposem plantar més arbres a mesura que aquests es vagin tallant a la nostra ciutat, donat que són indispensables per combatre la contaminació i millorar la qualitat de l'aire de la nostra ciutat. Hi ha estudis concrets que així ho demostren, que amb més zones verdes a les zones urbanes la qualitat de l'aire millorar notablement, i això evidentment juga a favor de la salut de les persones.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLÉS/MAREA BLANCA
Mollet del Valles 2 Desembre 2019
Contacte. Antonio López
Portaveu de la PSPBV
639567622
plataformasanitatpublica@gmail.com