diumenge, 29 de setembre del 2019

El de servei de ortopantomografía ja es fa a l´Hospital de Mollet..
Després de reivindicar-lo el servei de ortopantografia , ara ja es fa a l'hospital de Mollet, al Baix Vallès No existeix servei de ortopantomografía gestionat pel ICS.
Fa anys la nostra plataforma ve reivindicant que aquesta prova es faci a l'hospital de Mollet, ja que disposa d'aquesta maquinària i així evitar desplaçar als usuaris fins a la població de GRANOLLERS.
Així ems informa la direcció del ics del Vallès Oriental a través de l'atenció a la ciutadania
Ens comunica també que es podrà fer a l'hospital de Mollet de forma universal i gratuïta sempre que sigui prescrita per un odontòleg de la sanitat pública a través del ICS
Ens felicitem d'aquesta decisió però?
El nostre objectiu és que la salut bucal sense exclusions i per totes les malalties sigui dintre del sistema públic 100x100.
Per últim Volem denunciar que es faci propaganda de la sanitat privada da a través del cobrament de 20 euros als quals ve de la privada. Nosaltres defensem separar la sanitat publica de la privada per tant refusem aquesta pràctica de fer privada en la publica. 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES

Mollet del Valles 29 Septembre 2019