dissabte, 13 de gener del 2024

XENOFOBIA I RACISME

 La dreta i extrema dreta,solen tenir una visió negativa dels immigrants, considerant-los delinqüents o implement de mà d'obra barata per a explotar en treballs com la recol·lecció de fruites o en obres de construcció, entre altres. No obstant això, aquesta visió és maligna i no té en compte les aportacions econòmiques, culturals i socials que els immigrants realitzen als països receptors. A més, molts immigrants emigren buscant oportunitats i una vida millor per a ells i les seves famílies, no sent delinqüents sinó persones lluitadores a la recerca d'una vida millor.

el feixisme empra aquestes politicas discrimnatorias i desgraciadament alguns partits democraticos com junst per Catalunya..que els seus alcaldes del Maresma han denunciat que cal ocupar mà dura contra la imigracion "il·legal"

Això és rebutjable de totes totes.

diumenge, 8 de desembre del 2019

MOCIÓ. SOL·LICITEM UN PLA DE TRANSICIÓ PARA QUE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PUGUI CREUAR LES VIA'S PEL PAS HABILITAT AMB TOTAL SEGURETAT I VIGILÀNCIA .A L’ESTACIÓ DE MOLLET SANT FOST.Ates; Que després de molts anys de reivindicacions del gruix de la societat civil molletana, Renfe es va comprometre fa tres anys i mig a fer les pertinents obres de remodelació de l’estació de Mollet Sant Fost per tal de fer-la plenament accessible. En aquest sentit, es van adjudicar a l’empresa constructora COMSA S.A., la qual posteriorment va renunciar-hi al considerar que el projecte de reforma no estava ben resolt, a la vegada que qüestionava que les partides pressupostades fossin correctes.
Ates; que La conseqüència d’aquest desgavell ha estat la paralització indefinida de les obres, anunciada oficialment a principis de 2018, sense que a dia d’avui hagi cap notícia que ens indiqui que s’hagin de reprendre a curt termini.
Ates; que les obres d’accessibilitat d’aquesta estació són una necessitat immediata que no pot esperar més temps i que segueix generant multitud de problemes i maldecaps a les persones amb mobilitat reduïda, així com a qualsevol persona usuària de l’estació que hagi de carregar amb pesades maletes o amb cotxets de nadó. L’existència d’aquestes barreres arquitectòniques porta en alguns casos a que alguna d’aquesta gent opti per creuar directament les vies pel pas a nivell no vigilat que es troba al final de l’andana en sentit Barcelona, el que pot arribar a tenir conseqüències fatals.
Ates; que fa pocs dies Renfe informaba que properament es fara la licitació de les obres previstes per tal que la  remodelació de l’estació de Mollet Sant Fost es reprenguin en la màxima brevetat possible.
Ates; que el passat   Septembre es va  aprobar   una moció  per  unanimitat de tots els   grups municipals  de Mollet del Vallés en aquet mateix sentit. 
Ates; que en la movilizació  realitzada per la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Valles, Adimo i molts veins i veines de la nostra ciutat en la Mateixa estació i que  a la  reunió sostinguda amb responsables de RENFE Mollet  el 4 de Novembre 2019  en la qual  van fer aquesta petició,  van adquirir el compromís de enviarle una carta amb la nostra petició de plan de transició  ja enviada i esperem resposta.
Es per tot aixo que demanent al ple municipal de Mollet del Vallés  la adopccio dels seguents acords.
DEMANEM:
1º A RENFE un  pla de transició que comporta el travessar les vies les persones amb discapacitat, així mateix es garantirà la seguretat dels usuaris com també l'estalvi de temps d'haver de fer transbord a La Llagosta per a després accedir per a Granollers memtres dure les obres i no s'hagi solucionat aquesta qüestió per a donar pas sense perill per als usuaris amb diferents discapacitats.
Amb d'un/a responsable per a acompanyament i ajuda de que tota aquella persona que precisi aquest servei per a realitzar el pas de les vies sense perill
2º Enviar aquets acords a Renfe , Adif , Rodalies Catalunya , asociacions de discapcitats com Adimo i a  la Plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Vallés.

SIGNEN.
Plataforma en defensa de la sanitat publicaBV/Marea Blanca  de Catalunya
Asociacio de persones amb diversitat funcional  fisica i sensorial de Mollet i Comarca  ADIMO
Mollet del Valles   5  Desembre Noviembre  2019
Contacte. Plataformasanitatpublica@gmail.com

Des de la Plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Vallés / Marea Blanca us fem arribar a tots els grups municipals de Mollet del Valles les nostres propostes de cara als pressupostos municipals de 2020.Aquestes propostes es resumeixen en set  propostas que van des de convertir zones blaves en aparcaments rotatoris, a instar al consistori a replantar més arbres a mesure que aquests es van tallant per combatre la contaminació i millorar la qualitat de l'aire de la nostra ciutat.
1º Convertir les zones blaves en aparcaments rotatoris amb gratuïtat de 2 hores per a pacients i usuaris que facin visites a especialistes, centre de dia, proves mèdiques i tractaments. Ja que sent necessària les zones blaves al voltant de l'Hospital perquè hi hagi una rotació de vehicles en aquests, també ho és que els usuaris d'aquestes instal·lacions disposin d'un temps gratuït per fer les seves gestions i visites.
2º Destinar una quantitat econòmica per ajudar a les persones en situació de vulnerabilitat que no es puguin costejar la salut bucodental és necessària, ja que és una patologia que en alguns casos no està en la cartera dels serveis sanitaris públics.
2º Un altre problema que afecta la Salut Pública és l'Amiant (causant de l'asbestosis). És per això que creiem que s'hauria de crear una comissió d'estudi i una partida pressupostària per inspeccionar canonades d'aigua, dipòsits, teulades d'uralita, etc., per a eliminar l'amiant de la nostra ciutat.
3º D'altra banda creiem que l'Ajuntament de la nostra ciutat hauria d'estar disposat a la cessió de terrenys públics per a la construcció d'un centre d´urgencies d´atenció primaria( CUAP)  aixi com  una  Residencia per a gent gran pública 100X100. Aquests dos equipaments són necessaris, d'una banda per descongestionar les urgències de l'Hospital de Mollet  i per un altre, per la urgent necessitat de crear noves places de caràcter públic, ja que a Mollet aquestes són escasses i les de caràcter privat o concertat, tenen uns preus que no totes les persones que ho sol·licitin poden arribar econòmicament. Aquests dos projectes es podrien dur a terme amb col·laboració amb el Departaments  competents  de la Generalitat i l'Ajuntament de la nostra ciutat.
4º També s'hauria de crear més transport públic en col·laboració amb altres Ajuntaments  i  la Generalitat a l'àrea d'influència de l'Hospital de Mollet. Per incentivar i donar la possibilitat als usuaris de l'Hospital, a fer servir aquest tipus de transport en vers del transport privat. D'aquesta manera la mobilitat al voltant de l'Hospital també seria molt més fluida i sostenible des d'un punt de vista també medi ambiental.
5º També pensem que s'hauria d'instar a l'empresa Urbaser, encarregada de la neteja de l'espai públic, a canviar els bufadors (contaminants i nocius per la salut) per aspiradors i mànigues a pressió. Un petit canvi en la metodologia per fer la neteja als espais públics que repercutiria favorablement en la salut de la  ciutadania en general.
6º I per últim i no per això menys important, proposem plantar més arbres a mesura que aquests es vagin tallant a la nostra ciutat, donat que són indispensables per combatre la contaminació i millorar la qualitat de l'aire de la nostra ciutat. Hi ha estudis concrets que així ho demostren, que amb més zones verdes a les zones urbanes la qualitat de l'aire millorar notablement, i això evidentment juga a favor de la salut de les persones.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLÉS/MAREA BLANCA
Mollet del Valles 2 Desembre 2019
Contacte. Antonio López
Portaveu de la PSPBV
639567622
plataformasanitatpublica@gmail.com

dijous, 3 d’octubre del 2019

No a la vulneració al dret de participació de les Entitats a L`ajuntament de Mollet,COMUNICAT DE PREMSA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA DEL BAIX VALLÈS
La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès està desconcertada després de què l’Ajuntament de Mollet ens hagi notificat que no podrem intervenir en la sessió del Ple de l’Ajuntament avui 30 de setembre, en referència a tres mocions presentades a través de diferents grups municipals: sobre la Llei Aragonés, la petició d’obres d’accessibilitat a l’Estació de Renfe Mollet-St Fost, i sobre l’accessibilitat a l’Estació de Renfe Mollet Sta Rosa .
Creiem que és una vulneració al dret de participació de les Entitats a Mollet, no permetre que puguin intervenir o fins i tot proposar al Ple del consistori que es debatin temes que són d’interès i que afecten a les condicions de vida de les persones.
La Plataforma portem 20 anys presentant mocions que ha contribuït a millorar les condicions de les persones que viuen a Mollet i al Baix Vallès, sempre hem demanat participar en aquells punts de l’ordre del dia en el qual hi hagués un tema d’interès ciutadania relacionada amb la nostra activitat, i fins ara no hem tingut cap problema alhora de poder intervenir al Ple.
Trobem inacceptable que a través d’un informe jurídic, es limiti a les entitats socials la participació en els debats del Ple de l’Ajuntament
Demanen a l’Alcalde de Mollet que es replantegi les limitacions, i permeti a les entitats de Mollet el poder participar en el ple d’aquells temes que són del seu interès i que gràcies a aquests la ciutadania de Mollet i Baix Vallès es poden beneficiar.
Aquesta tarda estarem al Ple de Mollet encara que no ens deixin participar-hi!!!

PER LA DISPONIBILITAT DE TOTS ELS MEDICAMENTS A LES FARMÀCIES.

Des de la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès/ Marea Blanca  volem mostrar la nostra preocupació per un fenomen que s’està repetint cada cop més en els darrers temps: la manca de subministrament d'alguns medicaments a les farmàcies de Mollet i altres llocs.
El CISMED (centre de la informació sobre el subministrament de medicaments) ja va assenyalar que durant l’any 2018 hi van haver 228 medicaments amb problemes de subministrament a les farmàcies. D'aquests, un 36% correspon a fàrmacs relacionats amb el sistema cardiovascular i un 24% amb el sistema nerviós, essent aquests tipus de medicaments els que més faltes acumulen a les farmàcies.
En aquest sentit, el Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics considera que les principals causes d’aquest manca de subministrament són les següents:
- Concentració de la producció de principis actius en una sola planta de fabricació.
- Problemes en la fabricació de medicaments.
- Manca de matèria primera.
- Polítiques de "preus" de medicaments
- Increment puntual de la demanda.
En molts casos es tracta de medicaments amb alternatives, però també trobem fàrmacs que no es poden substituir per d'altres, generant en aquest cas un major perjudici per la salut. En altres casos es tracta de medicaments antics i de preu baix que produeixen poc rendiment al fabricant i hi ha interès en que siguin substituïts per altres d'aparició més recent i de preu més elevat. Cal dir que el preu del medicament no està relacionat amb la seva efectivitat i que, de fet, hi ha molts medicaments barats que són millors que d'altres més cars.
Cal afegir que tots els grups terapèutics són susceptibles de patir problemes de subministrament, des del sistema respiratori als psicofàrmacs. Per exemple, en aquests dos grups terapèutics trobem que un medicament com "Atrovent 20" que serveix per tractar la Bronquitis crònica i que no és substituïble, té problemes de subministrament. O també que ”Elontril 150”, un medicament que serveix per tractar la depressió, té problemes de subministrament a 49 províncies de l’estat, encara que d'aquest últim podem trobar d'altres presentacions amb el mateix principi actiu.
Sigui com sigui, la falta de medicaments pot repercutir en les persones malaltes, podent derivar en el retard o abandonament del tractament, així com en la possible aparició d'efectes adversos i en que s’acabi optant per alternatives no tan eficaces. I això és una cosa que el conjunt de la ciutadania no es pot permetre, ja que com ben diu la dita, "la salut és el primer". I encara molt menys quan el desproveïment és degut a una mala planificació o a l’únic interès d’augmentar els beneficis econòmics de les farmacèutiques
Aquest és tan sols un dels problemes que afecten els medicaments i el seu ús a casa nostra i a tot l'estat. Des de la investigació fins el consum, passant per la regulació i la prescripció, hi ha
molts aspectes que s'haurien d'abordar amb polítiques del medicament decididament orientades a les necessitats de les persones i lliures de la influència d'interessos comercials. L'estat hauria de garantir l'accés als medicaments d'eficàcia comprovada, i una de les maneres de fer-ho seria implantar la prescripció per principi actiu, no per marca, i assegurar la disponibilitat de la versió genèrica de qualsevol fàrmac, de forma que no es depengués d'una determinada presentació.
Des de la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ho tenim ben clar, hem d'actuar amb determinació per aturar aquest fenomen que s'està donant a moltes farmàcies.
Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès/Marea Blanca de  Catalunya
Mollet del Valles  Octubre 2019
JOSE SANCHEZ i LAURA  VILLARDINO

 MEMBRES DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES DEL BAIX VALLES /MAREA BLANCA

diumenge, 29 de setembre del 2019


Els ascenssors de la estacio de santa rosa ja funcionam …El passat hivern van concloure les obres per habilitar un pas subterrani a l'estació de Mollet Santa Rosa. El que havia de ser una millora en la seguretat de l’estació 

Un cop inaugurat el pas inferior, es va procedir automàticament a eliminar el pas de peatons entre andanes però es va fer sense posar en funcionament els dos ascensors que s’han construït a banda i banda del passadís subterrani, el que suposa que les persones amb mobilitat reduïda es trobaban amb una barrera arquitectònica gairebé insalvable.

El que en un principi semblava que era qüestió d’unes poques setmanes (el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va plantejar inicialment el mes d’abril com a data per la posada en marxa dels ascensors), se convertia en un suplici que ha durat gairebé mig any.

no tan sols per a les persones amb mobilitat reduïda, si no també per qualsevol persona usuària de l’estació que hagi de carregar amb pesades maletes o amb cotxets de nadó

Aquesta situació es va  s’agreujar encara més si tenim en compte que la via principal de Mollet-Santa Rosa es troba a l’andana oposada als accessos de l’estació, el que implica que cal utilitzar el pas inferior en la immensa majoria de casos
Considerem que aquesta situació era totalment inacceptable i que només s’explica des de la deixadesa i la desídia de l’administració competent i del conglomerat Renfe/Adif.

En una època en la que per causes mediambientals es fa més necessari que mai potenciar el transport públic, 

El passat dia 6  septiembre es va posat en marcha aquest ascensor despres de una intensa campaña de denuncia per par de la nostra plataforma.

Per tan ens em de felicitat tots plegans perque aquet greu problema esta resol agraint al grup municipal de Mollet en comú per fer de intermediari per que arri aquesta moció al  ple municipal y la que ciutadania es fasi reso de aquesta lluita i que s,ha conseguit resoldre i  que afectava especialment a les persones amb mobilitat reduïda.
Estem molt d`acord amb la moción i la seva adaptació  a pesar de estar  resol el problema es ben cert que aquet tema no se ha gestionat correctament..
Acord. Mostrar rebuig al retard en la posada en marxa dels ascensors de l’estació de Mollet Santa Rosa, tot expressant el desig que no es torni a produir una situació com aquesta, i en aquest sentit posar mesures o sistemes que agilitzin i facin un millor seguiment d’aquest tipus d’obres, per part de l’ajuntament.

La lluita dels moviments socials fan posible millorar la vida de la gent.

El de servei de ortopantomografía ja es fa a l´Hospital de Mollet..
Després de reivindicar-lo el servei de ortopantografia , ara ja es fa a l'hospital de Mollet, al Baix Vallès No existeix servei de ortopantomografía gestionat pel ICS.
Fa anys la nostra plataforma ve reivindicant que aquesta prova es faci a l'hospital de Mollet, ja que disposa d'aquesta maquinària i així evitar desplaçar als usuaris fins a la població de GRANOLLERS.
Així ems informa la direcció del ics del Vallès Oriental a través de l'atenció a la ciutadania
Ens comunica també que es podrà fer a l'hospital de Mollet de forma universal i gratuïta sempre que sigui prescrita per un odontòleg de la sanitat pública a través del ICS
Ens felicitem d'aquesta decisió però?
El nostre objectiu és que la salut bucal sense exclusions i per totes les malalties sigui dintre del sistema públic 100x100.
Per últim Volem denunciar que es faci propaganda de la sanitat privada da a través del cobrament de 20 euros als quals ve de la privada. Nosaltres defensem separar la sanitat publica de la privada per tant refusem aquesta pràctica de fer privada en la publica. 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES

Mollet del Valles 29 Septembre 2019

LA PLATAFORMA DE LA SANITAT PRESENTA 2 MOCIONS AL PROPER PLE MUNICIPAL.

COMUNICAT DE PREMSA
LA PLATAFORMA DE LA SANITAT PRESENTA 2 MOCIONS AL PROPER PLE MUNICIPAL.
Es tracta d’una moció per la remodelació de l’estació de Mollet Sant Fost i d’una altra contra el projecte de Llei de contractes de serveis a les persones.
La Plataforma es reunirà aquest dimecres 18 de febrer amb els grups municipals de Mollet per tal d’explicar-les i consensuar la seva aprovació.

La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès presentarà al proper Ple Municipal de 30 de setembre dues mocions sobre les que ha estat treballant darrerament: per l’inici immediat de les obres de remodelació de l’estació de tren de Mollet Sant Fost, per tal que aquesta sigui plenament accessible, i en contra del projecte de Llei de contractes de serveis a les persones (popularment coneguda com a “Llei Aragonès”).
En relació a la primera moció, la Plataforma vol recordar que Renfe es va comprometre fa tres anys i mig a fer les pertinents obres de remodelació de l’estació de Mollet Sant Fost, havent-les adjudicat a una empresa que posteriorment hi va renunciar i havent quedat des de llavors totalment paralitzades sense que a dia d’avui hagi cap indici de que s’hagin de reprendre a curt termini. Les obres d’accessibilitat d’aquesta estació són una necessitat immediata que no pot esperar més temps i que segueix generant multitud de problemes i maldecaps a les persones amb mobilitat reduïda, així com a qualsevol persona usuària de l’estació que hagi de carregar amb pesades maletes o amb cotxets de nadó.
Respecte a la “Llei Aragonès”, aquesta planteja, entre d’altres coses, ampliar la cartera de serveis a privatitzar, especialment en l’àmbit de la sanitat, educació i serveis públics; motiu pel qual des de la Plataforma ens hi oposem frontalment. En aquest sentit, la nostra intenció es obrir un debat amb agents, moviments socials i grups parlamentaris que permeti arribar a una llei que estableixi la gestió directa dels serveis públics amb garanties socials. Així mateix, ens hem unit a la recentment creada “Plataforma contra de la Llei Aragonès” juntament amb altres associacions i entitats socials.
Per tal de facilitar l’aprovació d’aquestes mocions, la Plataforma es reunirà aquest dimecres 18 de setembre amb els grups municipals de l’Ajuntament de Mollet, on les exposarà amb l’objectiu de poder consensuar-la i buscar el màxim de suports possibles, en la línea que sempre ha caracteritzat la nostra forma de fer.
Per això mateix, la Plataforma voldria posar de manifest que els moviments socials fan un gran esforç per defensar els serveis públics i lluitar contra les privatitzacions. En aquest sentit, ens sembla una falta de respecte que alguns partits polítics de Mollet s’apropiïn unilateralment d’aquest treball. Per això, demanem als partits que respectin la nostra feina i no en facin un ús partidista. Col·laboració sí, partidisme no.

Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès
Mollet del Vallès, 17 de setembre de 2019

dimarts, 23 de juliol del 2019

VOLEM ASCENSORS EN FUNCIONAMENT JA!! agitació i protesta en l'estació de Santa Rosa de Mollet, per a exigir a RODALIES CATALUNYA I RENFE

COMUNICAT DE PREMSA:
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX  VALLES ( PSPBV)  va fer ahir una acció d'agitació i protesta en l'estació de Santa Rosa de Mollet, per a exigir a RODALIES CATALUNYA I RENFE  que després de més de sis mesos des que van acabar les obres de remodelació d'aquesta estació, encara no funcionen els ascensors que facilita l'accessibilitat a persones amb mobilitat reduïda, ja siguin persones majors, famílies amb criatures o persones discapacitades.
En aquesta acció de la PSBV es van repartir més de 200 fulles informatives   es van posar més de 30 cartells reivindicatius, a més de lliurar una carta a la Cap de l'estació.
La valoració que fem és molt positiva ja que comprovem la indignació d'usuaris i usuàries per aquesta barrera insalvable que té aquesta estació, així com la d'estació de Mollet Sant Fost comptant amb la seva complicitat manifesta.
Continuarem pressionant perquè més aviat que tard aconseguirem posar en funcionament  aquests  ascensors  que tan  estem patint la ciutadania.
Així mateix demanem a les forces polítiques i socials el seu suport i denúncia, especialment a l'Ajuntament de Mollet,
Nota. Hem enviat denúncia al SINDIC DE GREUGUES de Catalunya perquè intervingui 
PSPBV.
Contacte.
Antonio Lopez Portaveu

dijous, 4 de juliol del 2019

VOLEM L’ESTACIÓ DE SANTA ROSA DE MOLLET ACCESSIBLE PER A TOTHOM!

VOLEM L’ESTACIÓ DE SANTA ROSA DE MOLLET ACCESSIBLE PER A TOTHOM!   

MAICA HERVAS
El passat hivern van concloure les obres per habilitar un pas subterrani a l'estació de Mollet Santa Rosa. El que havia de ser una millora en la seguretat de l’estació s’ha convertit en un greu problema de mobilitat. Un cop inaugurat el pas inferior, es va procedir automàticament a eliminar el pas de peatons entre  andanes  però es va fer sense posar en funcionament els dos ascensors que s’han construït a banda i banda del passadís subterrani, el que suposa que les persones amb mobilitat reduïda es trobin amb una barrera arquitectònica gairebé insalvable.
El que en un principi semblava que era qüestió d’unes poques setmanes (el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, va plantejar inicialment el mes d’abril com a data per la posada en marxa dels ascensors), s’ha convertit en un suplici que ja dura gairebé mig any. Mig any de problemes i maldecaps no tan sols per a les persones amb mobilitat reduïda, si no també per qualsevol persona usuària de l’estació que hagi de carregar amb pesades maletes o amb cotxets de nadó. Tot plegat, segons fonts de la pròpia companyia, per problemes tècnics i burocràtics amb l’empresa que ha de subministrar el servei elèctric als ascensors.
Aquesta situació s’agreuja encara més si tenim en compte que la via principal de Mollet-Santa Rosa es troba a l’andana oposada als accessos de l’estació, el que implica que cal utilitzar el pas inferior en la immensa majoria de casos. Només en cas de creuament de trens, un dels convois estaciona a la via que queda al costat de l’edifici de viatgers.
Considerem que aquesta situació es totalment inacceptable i que només s’explica des de la deixadesa i la desídia de l’administració competent i del conglomerat Renfe/Adif. No es de rebut que arran d’una actuació que havia de servir pera facilitar el trànsit de les persones a l’estació es generi un problema de mobilitat que prèviament no existia. En una època en la que per causes mediambientals es fa més necessari que mai potenciar el transport públic, ens trobem que amb actuacions com aquesta es fa justament el contrari: potenciar l’ús del vehicle privat.
Per tot plegat, exigim que es prenguin cartes en aquest assumpte de manera immediata per tal que els ascensors es posin en funcionament en la màxima brevetat possible.
Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallés (PSPBV)

MAICA HERVAS, MEMBRE DE LA PLATAFORMA I VEINA DEL BARRI DE LA ESTACIÓ DEL NORD

Mollet del Vallès, 4 de juliol de 2019
dilluns, 1 de juliol del 2019

Reunió amb la Conselleria de Salut el 27-06-2019El dia 27 de juny va tenir lloc una reunió de les entitats promotores de la Campanya Donem Vida a l’Atenció Primària amb representants del Departament de Salut amb motiu de l’entrega de signatures a la Conselleria que es va fer el dia 13 de juny. Hi van assistir: Alba Vergés, Consellera de Salut, Laura Pelay, Secretària General de Departament de Salut, Marc Ramentol, Director General de Professionals de la Salut; Trini Cuesta, Antonio López, Miguel Mansergas y Félix ...., per Marea Blanca; Espe Martín i Francisco Alguacil, per Rebel·lió Atenció Primària; i Mª José Fernández de Sanmamed i Cesca Zapater per Fòrum Català d’Atenció Primària. La reunió va tenir lloc al Parlament i va durar una mica més d’una hora.

En primer lloc totes les representants de les entitats vam fer arribar amb contundència als responsables del Departament els següents missatges:
- la greu situació de l’atenció primària (AP) que fa que no pugui donar resposta a les necessitats de salut de la població  i que es generin més visites als serveis d’urgència.
- la necessitat de mesures urgents per resoldre, si més no pal·liar la situació.
- la inaplaçable necessitat d’augmentar els pressupostos per a l’AP.
- les mesures que s’estan duent a terme des del Departament i des de l’Institut Català de la Salut són del tot insuficients i algunes mal enfocades.
- la manca de professionals, els contractes mensuals i les males condicions laborals estan portant els professionals a l’esgotament i la malaltia. Un 40% dels metges de família que aquest anys acaben la formació a Barcelona no es quedaran a l’AP. Una part important se n’aniran a serveis d’urgències hospitalaris on són contractats en millors condicions o marxaran a altres comunitats autònomes o altres països.
- la manca de longitudinalitat i la fragmentació agreugen l’atenció que reben les persones. desvirtuen l’atenció primària i redueixen el potencial efecte beneficiós en la salut de la població
- les llistes d’espera per AP són inacceptables, sovint de tres, quatre, o més setmanes amb greus repercussions en la salut de la població.
- vam expressar la indignació que es recull cada dia al carrer i als CAPs.
- .....

Per part de la consellera i els altres responsables van argumentar:
- són conscients que la situació és greu i estan prenent mesures de les quals es veurà el fruit en 1-2 anys
- comparteixen les nostres preocupacions, estan treballant a fons i són els millors aliats possibles per a la millora de l’AP
- la situació econòmica és complicada i tenen importants limitacions pressupostàries
- tenen prevista una inversió de 30 milions en equipaments i estructures en els propers 3 anys
- una millora per a l’AP és la nova orientació a l’atenció comunitària. La consellera va posar l’exemple del pla contra la obesitat infantil al barri de La Mina
- la longitudinalitat és important per a la població amb malalties cròniques, però no ho és tant per a la població jove que demana més accessibilitat
- ......

Valorem l’atenció rebuda però ens hem quedat amb la sensació que el màxims responsables del Departament de Salut no són del tot conscients de la gravetat de la situació ni de les repercussions que ja està tenint. Malgrat que diuen que estan preocupats, no es prenen mesures per contractar els professionals necessaris ni per millorar les seves condicions de treball, com tampoc està previst un augment del pressupost per a l’atenció primària. Les poques mesures que s’han dut a terme, com el pagar l'escreix de les hores de doblatges, no és cap solució a l’escassetat de plantilles i, a més a més, els professionals ja no volen fer-ho perquè veuen que no és cap solució al problema de manca de personal. Hi ha equips amb menys 8 metges que s’estan cobrint amb doblatges de torn, què pensen fer?
Volem destacar les diferències que es van evidenciar en algunes qüestions de visió o concepte de l’atenció primària. Una d’elles és el no reconeixement de la importància de la longitudinalitat del professional en la reducció d’ingressos i en la disminució de les taxes de mortalitat en tots els grups d’edat, també en la població jove, encara que ells no ho demanin. En canvi valoren més l’accessibilitat o la immediatesa de l’atenció, en qualsevol servei o per un professional que no és el referent.
Un altre element de desacord és el fet de pensar que l’atenció comunitària solucionarà part dels problemes de l’atenció primària, perquè disminuirà la demanda assistencial. Entenem que aquest plantejament és erroni perquè l’atenció comunitària no canvia els determinants socials de la salut, que han de ser abordats fonamentalment fora del sistema sanitari amb mesures socials. Tampoc dóna resposta a les necessitats i demandes assistencials quan es presenta un problema de salut. A més, l’atenció comunitària s’està fent en alguns equips, no tots, i pel voluntarisme dels seus professionals i en general no és assumible per la brutal sobrecàrrega assistencial que suporten.

En resum: aquesta trobada ha servit per fer arribar directament a la conselleria la nostra indignació i les nostres opinions. Tal com era d’esperar, no hi ha hagut cap compromís, tot i que es preveuen més trobades en els propers mesos. Per tant, seguirem totes les entitats amb les accions que considerem adients per denunciar la situació davant la ciutadania i els professionals i seguirem amb mobilitzacions i mesures de pressió.