diumenge, 8 de desembre del 2019

MOCIÓ. SOL·LICITEM UN PLA DE TRANSICIÓ PARA QUE LES PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA PUGUI CREUAR LES VIA'S PEL PAS HABILITAT AMB TOTAL SEGURETAT I VIGILÀNCIA .A L’ESTACIÓ DE MOLLET SANT FOST.Ates; Que després de molts anys de reivindicacions del gruix de la societat civil molletana, Renfe es va comprometre fa tres anys i mig a fer les pertinents obres de remodelació de l’estació de Mollet Sant Fost per tal de fer-la plenament accessible. En aquest sentit, es van adjudicar a l’empresa constructora COMSA S.A., la qual posteriorment va renunciar-hi al considerar que el projecte de reforma no estava ben resolt, a la vegada que qüestionava que les partides pressupostades fossin correctes.
Ates; que La conseqüència d’aquest desgavell ha estat la paralització indefinida de les obres, anunciada oficialment a principis de 2018, sense que a dia d’avui hagi cap notícia que ens indiqui que s’hagin de reprendre a curt termini.
Ates; que les obres d’accessibilitat d’aquesta estació són una necessitat immediata que no pot esperar més temps i que segueix generant multitud de problemes i maldecaps a les persones amb mobilitat reduïda, així com a qualsevol persona usuària de l’estació que hagi de carregar amb pesades maletes o amb cotxets de nadó. L’existència d’aquestes barreres arquitectòniques porta en alguns casos a que alguna d’aquesta gent opti per creuar directament les vies pel pas a nivell no vigilat que es troba al final de l’andana en sentit Barcelona, el que pot arribar a tenir conseqüències fatals.
Ates; que fa pocs dies Renfe informaba que properament es fara la licitació de les obres previstes per tal que la  remodelació de l’estació de Mollet Sant Fost es reprenguin en la màxima brevetat possible.
Ates; que el passat   Septembre es va  aprobar   una moció  per  unanimitat de tots els   grups municipals  de Mollet del Vallés en aquet mateix sentit. 
Ates; que en la movilizació  realitzada per la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Valles, Adimo i molts veins i veines de la nostra ciutat en la Mateixa estació i que  a la  reunió sostinguda amb responsables de RENFE Mollet  el 4 de Novembre 2019  en la qual  van fer aquesta petició,  van adquirir el compromís de enviarle una carta amb la nostra petició de plan de transició  ja enviada i esperem resposta.
Es per tot aixo que demanent al ple municipal de Mollet del Vallés  la adopccio dels seguents acords.
DEMANEM:
1º A RENFE un  pla de transició que comporta el travessar les vies les persones amb discapacitat, així mateix es garantirà la seguretat dels usuaris com també l'estalvi de temps d'haver de fer transbord a La Llagosta per a després accedir per a Granollers memtres dure les obres i no s'hagi solucionat aquesta qüestió per a donar pas sense perill per als usuaris amb diferents discapacitats.
Amb d'un/a responsable per a acompanyament i ajuda de que tota aquella persona que precisi aquest servei per a realitzar el pas de les vies sense perill
2º Enviar aquets acords a Renfe , Adif , Rodalies Catalunya , asociacions de discapcitats com Adimo i a  la Plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix Vallés.

SIGNEN.
Plataforma en defensa de la sanitat publicaBV/Marea Blanca  de Catalunya
Asociacio de persones amb diversitat funcional  fisica i sensorial de Mollet i Comarca  ADIMO
Mollet del Valles   5  Desembre Noviembre  2019
Contacte. Plataformasanitatpublica@gmail.com