divendres, 18 de febrer del 2011

Servei d’Atenció a la Ciutadania , Hospital de Mollet

Ajuda'ns a millorar
Servei d’Atenció a la Ciutadania

Horari d'atenció al públic

De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
De dilluns a dijous, de 15:30 h a 18 h

Telèfon: 93 576 03 00, ext. 10406
Email: atencio.usuari@fphm.cat

Ubicació:
Planta Baixa de l'Hospital, davant d'Admissions.Aquest servei atén les consultes dels usuaris, els suggeriments, les observacions les reclamacions i els agraïments relacionats amb l'atenció rebuda a l'Hospital.
Responsable del Servei: Sr. Daniel Acosta
Queixes i reclamacions verbals:

El Servei d’Atenció a la Ciutadania atén totes aquelles queixes no escrites que l’usuari vol manifestar com a conseqüència d’una atenció insatisfactòria en el conjunt de les atencions que reb.

Reclamacions escrites:


L’usuari té dret a manifestar per escrit les seves queixes per l’atenció rebuda i a fer els suggeriments respecte als serveis rebuts que consideri oportuns, d’acord amb la legislació sanitària vigent. Per a tal fi hi ha una bústia de suggeriments en totes les àrees d’hospitalització, Servei d’urgències i consultes externes, amb els corresponents fulls oficials.
Agraïments verbals i escrits:

Per manifestar el seu agraïment per a l’assistència rebuda, el tracte etc.. també pot dirigir-se a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania.
WEB de l'Hospital:

La ciutadania pot dirigir-se mitjançant la WEB de l'Hospital a la Unitat d'Atenció a la Ciutadania, per fer arribar les seves consultes, queixes, reclamaciones, suggeriments i agraïments....