dissabte, 5 de maig del 2012

Concentració a Granollers convocat per CCOO i UGT


El Reial Decret-Llei 16/2012 de 20 d’abril, de ‘Mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions’,suposa un canvi fonamental en l’actual model i pretén la liquidació del Sistema Nacional Públic de Salut:


- Vincula el dret a l’atenció sanitària a l’assegurament, en contradicció amb els preceptes de la Llei General de Sanitat de l’any 1986 i de la Llei General de Salut Pública de l’any 2011. Introdueix la possibilitat de models d’assegurances diferenciats per grups de població en relació al seu nivell econòmic, el que deteriorarà inevitablement el sistema sanitari públic.


- La pretensió de deixar sense cobertura sanitària a les persones que no acreditin la seva residència és un atemptat a la salut pública i als principis d’universalitat i d'equitat del sistema, que tindrà com a conseqüència la manca d’atenció i la saturació dels serveis d’urgències. 
- L’agreujament de les condicions de repagament amb l’exclusió de pròtesis, el transport sanitari per a diàlisi i tractaments invalidants, la rehabilitació…, mesures que dificultaran l’accés a prestacions sanitàries bàsiques per a la salut de les persones malaltes i amb menys recursos.  
 rebutgem les mesures del RD-Llei 16/2012 de 20 d’abril i seguirem lluitam contra aquestas agresions  a los usuarios i al  poble en general.
En defensa del Sistema Nacional Públic de Salut universal i dels serveis públics, de l’ocupació i els drets socials, i d’una fiscalitat justa.
Prou retallades!