dijous, 19 d’octubre de 2017

​RADIOGRAFIA A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA

​RADIOGRAFIA A LA SANITAT PÚBLICA AL BAIX VALLÈS I A CATALUNYA
L'any passat havíem acordat amb l'Ajuntament de Mollet i el Cat salut fer una jornada sobre l'estat de la Sanitat Pública juntament amb altres actors sanitaris de l'àrea del Baix Vallès. Lamentablement, aquestes dues institucions públiques no han estat a l'altura i no han fet res per realitzar-la. Tot i així, varem organitzat un acte el passat dia 17 d`ctubre a la Marineta que ha comptat amb la participació de representants sindicals i membres de la Marea Blanca i la participació d´una ampla representació de col·lectius i entitats de la societat molletana
En aquest acte hem volgut posar de manifest l'actual situació de la sanitat pública, tant a la nostra zona com a tot Catalunya, i evidenciar el que han representat les retallades en el nostre sistema de salut. Per exemple, en l'atenció primària estem patint pèrdua de professionals sense que es substitueixin aquestes places, 1.800 pacients assignats per metge en l'atenció primària quan l'òptim serien unes 1.200, no hi ha Urgències 24h precarització, reducció de les plantilles i pèrdua de poder adquisitius i drets laborals. Mentre que a l'Atenció Hospitalària hi han hagut tancament de llits , les operacions garantides han baixat de 14 a 3 amb espera màxima de sis mesos . Les onze restants hi han passat a un ´´ any d´espera ,un retro ces molt negatiu per la ciutadaniaaixi com les urgències hospitalàries massificades..
Per una altra banda, també hem reclamat l'ampliació de llits a l'hospital socio-sanitari, per tal d'evitar que es derivin pacients cap a altres institucions quan falten places.
Un altre aspecte a millorar és l'atenció als usuaris. En aquest sentit, considerem necessari donar respostes immediates a les demandes de la ciutadania en lloc dels excessius 21 dies de mitjana per contestar.
El Pla de xoc llistes d'espera, dotat de 56 milions els pressupost 2017 hem aconseguit 600.000 euros més per a l'hospital de Mollet extres, l'han dedicat per a contractar, 1 traumatòleg, 1 reumatòleg, 1 uròleg, 2 quiròfans més oberts a les tardes i millores en pediatria, amb aquestes mesures s'han de notar la baixada de les llistes d'espera, d'especialistes, proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques, insuficients necessitem al meins 100 milions.
Rehabilitació, hem aconseguit recuperar l´asistencia a l´hospital de Mollet (socio sanitario) amb més d'un 20% de pressupost per reduir les llargues llistes d´espera que encara són de més de 6 mesos.
També hem demanat que les Reprogramacions en generals i en particular urologia, traumatologia, oftalmologia entre altres que es facin el més aviat possible en dies, no en mesos.
Així mateix hem reclamat la revisió dels Protocols d'actuació en general i mes en concret en traumatologia i clínica del dolor etc.
nivell general de Catalunya Les privatitzacions i externalitzacions segueixen igual tot i les promeses del Conseller Comín, com la compra de l'Hospital General de Catalunya, les noves lleis com la de noves formes de gestió rebutjada per sindicats, Marea Blanca i molts Ajuntaments com el de Mollet , segueix el negoci privat en un hospital publico com és BARNA CLINIC.
Tot i així, necessitem una major implicació de la ciutadania en la defensa de la salut pública, així com de les institucions municipals de les quals hem d'agrair l'aprovació de moltes mocions, però necessitem més suport en la defensa de la sanitat pública i que siguin més crítics amb les deficiències i col·laborin més amb la nostra plataforma.
Seguirem amb la Lluita contra la corrupció sanitària , mes recursos , contra les privatitzacions , reduccions dràstiques de les llistes d´espera i la defensa d'una sanitat publica 100x100 universal sense exclusions al Baix Vallès i a Catalunya.

José Feria Portero.
Membre de la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Valles
Zona de los archivos adjuntos