divendres, 21 de juliol de 2017

EL PLÉ MUNICIPAL DE MOLLET DEL VALLES APROVA LA MOCION SOBRE LA RETIRADA DEL AVANPROJECTE FORMES DE GESTIÓ SANITARIA..
Comunicat de premsa:

 EL PLÉ MUNICIPAL DE MOLLET DEL VALLES APROVA  LA MOCION SOBRE LA RETIRADA  DEL AVANPROJECTE FORMES DE GESTIÓ SANITARIA..

La plataforma en defensa de la salut publica del baix valles esta molt satisfeta por la aprovació en el ple municipal de Mollet la Moció que reclama la retirada del Avantprojecte de formes de gestió sanitària impulsada per la conselleria de salut de la Generalitat de Catalunya  gracies a els  vots favorables de Canviem Mollet , PSC, PDECAT y Ciutadans i la abstenció de PP i Ara Mollet ERC-MES.
Le enviem  la intervenció realitzada pel nostre portaveu Antonio Lopez

MOCIÓ SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE FORMES DE GESTIÓ DE L’ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A CATALUNYA.

BONA TARDA, SR. ALCALDE  REGIDORES, REGIDORS

En primer lloc voldrian agrair la bona disposicion d'aquesta corporacion a tractar temes de interes general tan sensibles com és la sanitat publica , de vegades  ens diuen que les mocions no serveixen molt per aconseguir millores per la ciudadania , no ho compartim la lluita social i la intitucional van de la mà, en els ultims temps s'han aconseguit millores dignes de ressaltar com la renda garantia de ciutadania, les millores de la rehabilitacion a la nostra zona encara que sigui parcial i la recuperacion de la universalitat en la sanitat publica a catalunya recentment aprobadada en el parlament de catalunya i aqui els le fem un prec , facilitin amb celeritat l'empadronament municipal a totes les persones , requisit imprescindible perquè siguin ateses  i que ningú quedi fora del sistema sanitari publico.
 Des-de la plataforma de la  sanitat del baix valles , estem molt preocupats pel l´avanprojecte de llei de formes de gestió que ha presentat el departament de salut de la Generalitat , que segun la nostra opinió i d'altres col·lectius com la Marea Blanca , Rebel·lió primària , CCOO , UGT,  CATAC es molt negativa. 
 Per aquestes raons i altres des de la Marea Blanca i la nostra plataforma hem iniciat un conjunt de accions de protesta per que el departament retiri aquesta llei i habra un procés de dialogo amb els moviments  socials, sindicalts ,forces politicas i ciutadania , per fer un debat trenquilo i sense presses perquè cada part pugui exposar la seva vision.
 Des-de el nostre punt de vista
 l’Avantprojecte de Llei de formes de gestió de l’assistència sanitària a Catalunya és una proposta aprofitant l’adaptació de diverses directives europees sobre concertació i contractació publiques.
 aquest avantprojecte ha estat elaborat pel Departament de Salut juntament amb diverses entitats lligades als interessos de les elits sanitàries i patronals per tal d’augmentar la mercantilització del sistema sanitari i fer de la nostra salut un negoci privat.
pretenen dotar de suport legal al model actual de connivència públic-privat en contra dels plantejaments de les plataformes, sindicats i altres entitats socials, ignorant a milers d’usuaris/es afectats/des.
 aquest avantprojecte te la intenció de permetre així com que espais de centres sanitaris públics (plantes d’hospitals, llits, quiròfans) puguin ser utilitzats per operadors mercantils, els quals volen emmascarar com a empreses “d’Economia Social”, quan aquesta figura jurídica pot ser com el propi avantprojecte preveu,  de caràcter empresarial, com les societats anònimes i limitades.
 els Centres d’Atenció Primària podran passar a ser d’empreses o entitats privades, com les conegudes EBAs (Entitats de Base Associativa), on els professionals sanitaris es podran fer socis i repartir-se els beneficis generats gràcies a l’autonomia de gestió i  la mercantilització del centre de salut públic. Aquest es un model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a Catalunya
 l’acord del Consell Executiu de la Generalitat del dia 20 de juny que acorda iniciar els tràmits parlamentaris de l’avantprojecte de Llei s’ha dut a terme sense informar i buscar el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals.
 aquest avantprojecte suposa la precarització de les condicions laborals dels treballadors i treballadores, així com la falta d’equitat, l’opacitat, la pèrdua de qualitat i pot dinamitar l’ICS com a empresa pública al permetre les Entitats de Base Associativa.
 Per tot això, el plé  de l’Ajuntament de Mollet del Valles  acorda els  següents
 ACORDS:
 Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de l’Avantprojecte de Llei de Formes de Gestió de l’Assistència Sanitària.

  1. Un cop retirat, proposar la creació d’una Taula dels diferents agents i moviments socials, polítics i sindicals de l’àmbit de la Salut per definir un nou model de gestió.

  1. Demanar als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició a aquest Avantprojecte.

Aprofitem  per informar aquesta corporació la nostre preocupació  per la  falta de metges i metgesses tan  a primària com hospitalària  que esta fem que les reprogramacions  seguim molt enrederides de forma abusives en diferents patologies.
Moltes gracies.
LA SANITAT PUBLICA NO SE VENDE SE DEFIENDE 100X100 PUBLICA