dimarts, 14 de març de 2017

Reunió de la plataforma amb la directora d'atenció a la ciutadania d'Hospital de MolletCOMUNICAT DE PREMSA:

EL Dijous passat 9 de març ens entrevistem amb la Sra. Neus Camañe , per tractar diferents temes que afecten a la relació entre la plataforma i el seu departament així com repassar diferents temes pendents , Fibroscan , programació des dels ambulatoris als especialistes de l'hospital , llistes d'espera , queixes d'usuaris/as etc.
La reunió es va desenvolupar en un ambient de cordialitat i de col·laboració mútua amb l'objectiu de millorar l'atenció a l'usuari i la de millorar la gestió sanitària a l'hospital de Mollet.
La Sra. Camañe ens va comunicar que en els propers mesos tindrem el servei que realitza les proves sobre l'hepatitis C anomenat FIBROSCAN que fins ara es realitza a l'hospital de Granollers,
Així mateix una altra bona notícia és que les programacions que fins ara no era possible fer-les des dels ambulatoris en els propers mesos es podrà realitzar per a aquelles patologies no urgents, un gran pas per a la bona gestió d'aquestes llistes que nostra plataforma considera factibles de possible manipulació.
També vam posar damunt de la taula les queixes dels usuaris com són els canvis i reprogramacions que pateixen i que es retarden encara més dels quals se'ls va programar , aquest tema va quedar clar que no era lògic i que es traslladaria aquest problema a l'adreça perquè no ocorri sense causa justificada.
També plantegem que les queixes per escrit s'han de respondre al més aviat possible ja que en alguns casos són varis  mesos la demora per tant si hi ha més queixes i volem potenciar el servei d'atenció a la ciutadania s'ha d'ampliar el personal i recursos necessaris.
Així mateix els lliurem unes 60 queixes recollides a les xarxes socials i unes quantes per escrit perquè tinguin en compte la satisfacció dels i les usuàries de la qualitat i el bon govern de la Fundació sanitària de Mollet.
Per ultimo vam estar d'acord ambdues parts a mantenir reunions periòdiques cada dos mesos de forma ordinàries i les extraordinàries quan es consideri la urgent.
Seguirem com sempre amb dialeg , acords i mobilització, per aconseguir una sanitat i una salut publica universal i de qualitat per totes i tots sense exclusions.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUT I SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES