dissabte, 16 de març de 2019

No a la mercantilització del sistema sanitari públic a Catalunya i al Baix Vallès.Des de la Marea Blanca/ Plataforma Baix Vallès demanem i reclamem un Sistema Sanitari de gestió públic (100%), ja que no estem a favor de la mercantilització de la Salut dels Ciutadans per part de la Medicina Privada i pensem fermament, que amb una gestió pública i democràtica eficient el nostre Sistema Sanitari tornaria a recuperar la vàlua perduda durant aquesta darrera dècada, a base de les retallades fetes pels diversos governs que han passat per la Generalitat. El nostre model sanitari es va concretar el 1990 amb la Llei d'ordenació sanitària de Catalunya (L'OSC), i que va crear el Servei Català de la Salut i va consolidar un sistema sanitari mixt, que integra en una sola xarxa d'utilització pública tots els recursos sanitaris, siguin o no de titularitat pública, i que recull una tradició d'entitats (mútues, fundacions, consorcis, centres de l'Església) històricament dedicades a l'atenció de la salut.
Però, a què fa referència un Sistema Sanitari Universal? Doncs a l'accés a l'asistencia Sanitària completa i a la Salut Pública dels residents d'un País o regió geogràfica o política, sense importar la seva capacitat econòmica o situació personal. D'altra banda, l'assistència Sanitària Universal és considerada un dret humà de segona generació inscrita als drets econòmics, socials i culturals.
Actualment Sistemes Sanitaris com els de França, Austràlia i Canada, són considerats com molt eficients en el seu funcionament i la seva gestió pública a escala mundial. Aquests són exemples a seguir pel nostre sistema sanitari, que actualment sembla està més emmirallat a sistemes privatitzats com Estats Units. Promovent inclús d'una manera totalment "immoral" i sense cap mena d'ètica, la contractació de serveis sanitaris privats a espais públics. Situació que des de la nostra plataforma ja hem denunciat.
Per revertir la lamentable situació de la sanitat catalana actual, es necessitaria un augment urgent de recursos. La quantitat total de despesa pública que la Generalitat hauria d'aportar és gairebé del 90% per poder situar Catalunya dins de la mitjana dels països de l'OCDE. Però per això cal que la quantitat de diners invertits augmenti, ja que el 5,2% del PIB invertit queda molt allunyat del 8,4% que és la mitjana dels països de referència. Si això va acompanyat per una gestió pública dels recursos i un model sanitari diferent de l'actual, de ben segur que sortiríem d'aquesta situació tant precària que viu actualment la sanitat catalana.
Per últim fa falta un canvi de rumb en la correlació de forces polítiques que facin girar el sistema sanitari publico català en un sentit que aquí exposem, estarem atents a aquest canvi que tant necessita els i les usuàries i usuàries de la sanitat publica catalana, som apartidistes no apolítics per això no creiem que tots els partits sigui'm iguals.

José Feria Portero
Membre de la plataforma PSPBV