dimecres, 17 de gener del 2018

CARTA OBERTA Al SR. MONRAS ALCALDE DE MOLLETCARTA OBERTA Al SR. MONRAS ALCALDE DE MOLLET SOBRE LA NOVA  ACTIVITAT ESPORTIVA PRIVADA Al L´HOSPITAL DE MOLLET.

El passat dia 12 de gener, ens acompanyava en el cafè del matí el senyor alcalde Josep Monràs, a través de les ones de Ràdio Mollet. Entre diversos temes d'actualitat de la ciutat sobre els quals es va tractar, el màxim responsable del govern de la ciutat, es va manifestar amb especial efervescència sobre la nova unitat privada de medicina esportiva que, la Fundació Sanitària de Mollet (FSM) ha obert en el mateix recinte del nou hospital, i en particular, en contra de les declaracions de la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès. Les va considerar demagogues en barrejar la sanitat pública i les responsabilitats de l'ajuntament. No li falta raó, perquè és competència directa de la Generalitat de Catalunya, però pels motius que s'exposen a continuació, tenim els suficients indicis per a arribar a la conclusió que pot existir una responsabilitat compartida en la gestió.

 Des de la Plataforma, considerem positives les iniciatives destinades a la promoció de l'esport en la ciutat, ja que és un hàbit saludable, però sempre que, si aquestes són privades, no entrin en conflicte amb l'interès públic. No ens passa per alt la trajectòria professional del Sr. Monràs, dedicada àmpliament a l'esport, en la qual és fàcil suposar que troba una gran motivació i realització personal, i pugui això ser motiu per a defensar la nova unitat de medicina esportiva privada dins de l'hospital, o impulsar que Mollet disposi d'un gran centre comercial Decatlon en lloc d'un altre tipus de comerç, com per exemple, un Media Markt. Per a començar a entendre el perquè considerem que no hem barrejat churras amb merinas, hem de repassar uns documents. El primer es Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya número 523 del 17 de febrer de 2012, on s'indica que el ple de l'ajuntament del 27 de febrer de 2006, aprova la cessió gratuïta a CatSalut d'uns terrenys per a la construcció d'un nou hospital públic, el qual finalment ens costa als contribuents 56.736.906,91 euros. Desconeixem perquè aquesta acta de sessió plenària és l'única del 2006 que no es troba disponible en la web de l'ajuntament, però el citat Butlletí Oficial, també indica que el CatSalut, autoritza a la FSM a prestar els serveis sanitaris de cobertura pública en el nou edifici. El segon és el Conveni regulador per a la utilització de l'hospital de Mollet del Vallès del 29 de desembre de 2015, on podem trobar a la disposició primera, que el CatSalut autoritza a la FSM, a prestar serveis sanitaris públics. Aquests dos documents tenen un punt en comú, i és que només es parla de l'autorització per fer exercir la sanitat pública, i en cap Lloc dóna a entendre que es permet activitat sanitària de caràcter privat. Desconeixem si existeix algun tipus d'acord posterior o buit legal que permeti l'existència d'aquest negoci del FSM a l'hospital, però en qualsevol cas, no ho trobem legitimo. El tercer document, és el Registre del sector Públic de la Generalitat de Catalunya, on en la seva actualització de novembre de 2016, es pot comprovar que l'ajuntament de Mollet del Vallès, té una participació del 7% en la FSM. Sent l'ajuntament part de l'organisme de govern de l'hospital, podem entendre que han participat en la creació de la nova unitat, o com a mínim ha sigut un simple espectador.

La nova unitat de medicina esportiva privada, compta amb un avantatge determinant dins del seu sector, ja que no ha de fer front a despeses derivades de la seva activitat, com l'arrendament del local, serveis i impostos. Aquestes despeses estan embolicades dins de l'activitat pública de l'hospital. De la mateixa manera, és impossible afirmar que en moments determinats, no es prioritzen recursos humans i materials per als serveis privats en detriment dels públics quan aquests cohabiten sota el mateix sostre. El millor dels exemples del desastre en la gestió i irregularitats en aquest escenari, és el Barnaclinic, el qual ja te ordre expressa d'abandonar l'Hospital Clinic de Barcelona.

És probable que, el Sr. Monràs encara no trobi motius suficients per a vincular a l'ajuntament en aquest ús il·lícit de l'hospital cedit a la FSM per ser competència de la Generalitat, però de la mateixa manera que l'ajuntament ha denegat una llicència a la comunitat musulmana (per motius més que discutibles sobre el tipus d'activitat permesa), entenem que també pot tenir la potestat de decidir sobre la legalitat o legitimitat d'activitats que es desenvolupen en un determinat edifici com pot ser l'hospital, i per responsabilitat, coherència, i en defensa dels serveis públics, hauria de posicionar-se a favor de desplaçar aquesta unitat fora dels dominis de l'hospital, i amb més força el mateix Sr. Monràs, que també disposa d'una posició determinant en la FSM. És menester recordar, que a més de ser l'alcalde de la localitat, és el vicepresident del patronat de la FSM (òrgan de govern de l'hospital), tal com es pot comprovar en el portal de transparència que la pròpia FSM posa a disposició de tots els ciutadans en la seva pàgina web.

NO A L'ACTIVITAT PRIVADA EN L'HOSPITAL PUBLIC DE MOLLET PER FER NEGOCI AMB LA SALUT DE LA GENT.

Juan Antonio Martinez Rodriguez:
 Membre de la plataforma en defensa de la sanitat publica del Baix VallesFoto via. xarxes socials celebrant la nova activitat
privada al l´hospital de Mollet