dimarts, 20 de desembre de 2016

Moció; Sobre la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Una vagada feta la votación es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

INTERVENCIÓ: ANTONIO LOPEZ EN NOM DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES.

Moció; Sobre la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Bona nit ; Sr.alcalde regidors i regidores amics i amigues
Permeteu una prèvia:
1º Volem Agrair al conjunt dels grups municpals d'aquesta corporació pel suport a la moció que vam presentar sobre les llistes d'espera en el servei de rehabilitació , el compromis  per part del departament de salut és la  d'augmentar el contracte un 20% a Fisiogestión lo  que significa un augment en 600 persones mes  ateses,
2n També us volem traslladar la nostra preocupació per la situació d'alguns serveis sanitaris que es donen a la nostra ciutat, i que necessiten millorar substancialment com són. les urgències hospitalària, llistes d'espera  hospitalàries  i tambe en la atenció primària. No  es fan  les substitucions quan hi ha baixes, iha  manca de expecialistas en pediatria, i trauamtologia  entre d'altres. No és possible que hi hagi 2 Pediatres sense substituir després de més d'1 mes de baixa, no és tolerable que alguns metges de famiia tinguin llistes d'espera de 20 dies, necessitem un canvi profund en l'atenció primària per millorar el sistema públic de salut catala.

 Respecte a la moción de aviu .Per sol·licitar la cessio d'unes dependencies de lnstitut nacional de la seguretat social a l'institut catala de la salut a Mollet del Vallès.
Algunas consideracions:
Agrair la asistencia a La reunió prèvia amb els grups municipals que vam asistir, om es va explicar àmpliament per part de la nostra plataforma les raons d'aquesta solicitud i agraïm el seu interès i compromis  que  en principi le donariam  suport en aquest ple, per tant considerem que al menys quatre grups municpales són els que políticament  són els que la prensentan en el nostre nom.

l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), desenvolupa su activitat des de fa decades en unes dependencies Annexes al Cap de Can Pantiquet, i que aquestes dependencies són de Propietat de l'INSS aixi con el conjunt del edifici.
Com vostets savem l'activitat de aquet  organisme público és traslladarà a un nou edifici al carrer Gaietà Ventalló de Mollet del Vallès, per la qual cosa aquestes dependencies quedem buides esperem properament. ??
Tenim Coneixement de les gestions que està realitzant la dirección d'Atenció Primària del Vallès Oriental AIXÍ com de l'Institut Català de la Salut, ICS, perque aquestes dependencies siguin l transferides a la Generalitat de Catalunya, i és Pugui Instal·lar o ampliar serveis de l'Atenció Primària al CAP de Can Pantiquet.
Des de la nostra la Plataforma hem volgut sumar-nos a AQUESTA Petició, i proposem que entre d'Altres, Pugui servir per a realitzar la rehabilitació de la nostra zona, i sigui  de gestió pública, establint Mecanismes de Millora del Servei per tal de mitigar lea deficiencies que desenvolupa la 'empresa privada Fisiogestión, Llistes d'espera intolerables, etc.
Sabem que el retard de la 'inauguracion del nou local de l'INSS a Mollet del Vallès.es considerable i per això hem volgut introduir un segon punt i pressionar entre tots perquè es posi en funcionament el més aviat possible.
Per tot això Sol·licitem a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) el Traspàs a l'ICS  les  dependencies Annexes que están  al centre d'atenció primària Situat al carrer de Joaquim Mir Nº 75 de Mollet del Valls.
I per ultim  Volem Que un cop traspassades les dependencies a l'ICS, volem saber quines Propostes et fa  el  departament de salut   per dir la Nostre sobre el servei   més adequats per a aquestes dependencies que per nossaltres sigui la rehabilitacció
Moltes gràcies per la seva atenció. I demanem el vot favorable de tots el grups municipals de aquet ple.

Una vagada feta la votación es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.