diumenge, 17 de febrer de 2019

Moció APROBADA per demanar un centre d´urgencies d´atenció primaria (CUAP) al proxim ple municipal de Molle

Exposició de motius.
El sistema sanitari públic estableix diferents recursos per a donar resposta a la demanda d'atenció urgent de la ciutadania. Aquesta demanda es concreta en diferents situacions que requereixen una resposta assistencial diferent (des de les situacions amb risc vital per a la persona afectada fins a demandes d'urgències problemes de salut lleus).

Recentment es va celebrar a l'Hospital de Mollet i Granollers unes jornades de planificació sanitària per al Vallès Oriental, organitzada pel CATSALUT de zona, on participem diferents persones i col·lectius de diferents àmbits sanitaris: professionals, càrrecs públics i moviments ciutadans, va ser en aquesta jornada on es van debatre les necessitats i les propostes de millora de la sanitat pública, i en la que varem poder expressar la nostra preocupació per la deficient assistència en urgències del Baix Vallès, com es el cas de les desesperants llistes d’espera demores a l'Hospital de Mollet, la reducció horària en els CAPs i els  insuficients serveis manca d’atenció primària als ambulatoris. Entre altres iniciatives, els representants de la Plataforma del Baix Vallès varem proposar crear centres d'atenció primària púbics d'atenció urgent, d’aquí que el diari SOM MOLLET avancés la notícia que el CATSALUT està estudiant aquesta possibilitat.

L'atenció d'urgència es duu a terme majoritàriament als servei d'urgència hospitalàrisa a tot Catalunya, les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. Des del nostre punt de vista, això es insuficient, i inadequat perquè molts problemes poden ser resolts en l’àmbit de l’atenció primària  i no requereixen cap equipament hospitalari, amb la conseqüènt la saturació del servei d’urgències de l’hospital i costos més elevats.  donat que l'atenció primària no té els recursos necessaris i els hospitals estan saturats. Per tant, esdevé necessari disposar d’uns centres per atendre les necessitats urgents d’atenció primària,  intermedis entre la primària i l'hospitalària, com som els CUAPs.
Els centres d'urgències d'atenció de primària (CUAPs) són centres coordinats amb els teu equips d'atenció primària (metge i infermera de capçalera),. Estan oberts les 24 hores i ofereixen una atenció continuada,serveis com pot ser cirurgia menor, radiologia, anàlisis clíniques, reanimació cardíaca, per traumatisme lleu, patologia mèdica, pediatria i et poden derivar cap als serveis hospitalaris de referència si la persona ho necessita cosa es complica (en coordinació amb el SEM).
Aquests centres no substitueixen a l'atenció primària normal. Estem lluitant perquè els centres d'atenció primària estiguin ben dotats amb professionals i equipaments i assumeixin l’atenció a la major part de les necessitats de salut de la població, tinguin els recursos suficients i el personal necessari. Així tindríem tres nivells d'atenció a la ciutadania i una atenció sanitària pública molt millor.

Els professionals dels centres d'atenció primària ens ajuden a resoldre la majoria de problemes de salut en el seu horari habitual. Cal recordar que alguns d'aquests centres tenen atenció continuada fora d'aquest horari habitual, així com els caps de setmana.

Al Baix Vallès només tenim servei 24h a la Llagosta i la resta d'urgències es fan a l'Hospital de Mollet, al qual pots estar 5 o 6 hores a la sala d'espera, amb uns boxes totalment insuficients per al volum de pacients per atendre.

Es per tot això que la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès i la Marea Blanca de Catalunya proposa al Ple municipal de Mollet del Vallès els següents

 ACORDS:

 1º Cedir uns  terrenys  municipals adequats al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per tal que aquests esdevinguin un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAPs), el qual doni servei al Baix Vallès  UN CENTRE GESTIONAT PEL ICS .

2º Demanar al Departament de Salut i al CATSALUT que construeixi aquest  equipament a la ciutat de Mollet del Vallès. I sigui contractat amb l’ICS que ja té al seu càrrec els CAP de la població

  Fer partícips als agents socials, AJUNTAMENTS  plataformes i altres en el procés de la redacció del projecte i construcció d’aquest equipament de gestió i titularitat publica D´ÍCS

4º Enviar aquests acords al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al CATSALUT, al ICS, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Marea Blanca de Catalunya, a la Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès i als centres de salut públics del Baix Vallès.
 Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès.

Mollet del Vallès, a 17 de febrero de 2019.