divendres, 20 d’abril de 2018

Moció. Per sol·licitar la retirada de les al·lusions a la ciutadania de les llistes d’espera de la sanitat pública de les Tanques publicitàries de l’empresa molletana Ressonància Magnètica Mollet.
A l’atenció de l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Moció. Per sol·licitar la retirada de les al·lusions a la ciutadania de les  llistes d’espera de la sanitat pública de les Tanques  publicitàries  de l’empresa molletana Ressonància Magnètica Mollet.

Atès que algunes empreses privades que exerceixen la seva  activitat en el camp sanitari no tenen escrúpols a l’hora de captar nous clients per fer negoci.

 Atès que aquest és el cas de Ressonància Magnètica de Mollet , que esta omplint la nostra comarca amb tanques  publicitàries, i la ciutat de Mollet, amb el reclam de descomptes a les persones usuàries de la sanitat pública que estan en llistes d'espera.

 Atès que La Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès en la seva lluita per la defensa de la sanitat pública 100x100, juntament amb la Marea Blanca de la qual en formen part, han fet actuacions per tal de reduir les llistes d’espera con la del passat 21 de Març

 Atès que utilitzar les llistes d’espera, les malalties de les persones no és ètic, i cal treure aquesta publicitat que es vol aprofitar de la salut de les persones.

Atès que les persones que es troben en llista d’espera, cal informar-les de l’exercici dels seus drets alhora de reclamar.

 Per tot això es proposa que el Ple de l’ Ajuntament

ACORDI

Primer: demanar a la empresa Ressonància Magnètica de Mollet la Retirada de les al·lusions a pacients de la sanitat pública en les tanques publicitàries que té distribuïdes a Mollet i en algunes poblacions de la nostra comarca.

Segona: enviar aquest acord al departament de Salut de la Generalitat, a l’empresa Ressonància Magnètica de Mollet, a la Marea Blanca de Catalunya, al Sindicat Greuges i la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès