dimarts, 21 de gener de 2014

NO a la reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràsCOMUNICAT DE PREMSA:

NO a la reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l'embaràs

 La Plataforma en defensa de la Sanitat pública del Baix Vallès es posiciona en contra de la proposta de reforma de la Llei de salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs, considera que es un retrocés en els drets assolits de les dones.
Aquesta reforma plantejada per a Govern del Partit Popular suposa un atac contra la llibertat, la dignitat i la salut i la integritat de les dones.

És una reforma rebutjada per organitzacions socials, polítiques, sindicals arreu de l’Estat i també per una gran majoria d’organitzacions professionals com ha estat una de les darreres de la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària.

Des de la Plataforma defensa el dret de les dones a decidir lliurement sobre el seu cos, sobre la seva maternitat i rebutja la situació en la que es troben els professionals mèdics i les dones, que és d’una total indefensió.

Aquesta reforma farà encara més evident l’exclusió de determinades dones a poder avortar, ja que es trobaran com abans de la dècada del 80 en la clandestinitat per tal de tenir aquest servei. En aquests moment països com Portugal i Anglaterra ja desenvolupen serveis especials per a dones espanyoles, Això provocarà una doble discriminació una per raó de gènere, per ser dones, i altra de classes, per aquelles que no tinguin suficients recursos econòmics per poder accedir-hi. Aquesta reforma implicarà necessàriament un gran retrocés en els drets de les dones i també un gran risc per a la vida i la salut d’aquestes.

Espanya es situa en aquests moments entre els països menys respectuosos amb els drets sexuals i els drets reproductius de la Unió Europea (UE) i contra els tractats de Nacions Unides ratificats per l’Estat espanyol, com la CEDAW, que data de 1979.

La Plataforma, demanen a la Generalitat de Catalunya, a l’igual que han fet d’altres organitzacions, que es comprometi al compliment de la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la llei actual, garantint l’aplicació del text tan en matèria d’educació sexual  com d’anticoncepció i interrupció voluntària de l’embaràs. Dotar de suficients recursos a la xarxa pública per tal que es garanteixi l’accés per garantir l'equitat en l'accés i l'exercici dels drets sexuals i reproductius.

 Plataforma participarà en aquelles mobilitzacions que es facin al territori, en defensa dels drets de les dones a decidir sobre el seu cos i la seva maternitat, i en contra d’aquesta reforma  de la Llei de salut sexual i reproductiva i la interrupció voluntària de l’embaràs, es demana  la participació  activa a la ciutadanía.

Àrea de Comunicació
Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès

21 de gener de 2014