dissabte, 2 de juliol de 2011

Comunicat de Bates Blanques, Braçals Negres adreçat


a
­    Delegats/des sindicals
­    Comitès d’empresa
­    Juntes de personal
­    Delegats/des de personal
­    Treballadores i treballadors de la sanitat
Els sotasignats MANIFESTEM que
1.  Les retallades no es negocien.
2.  La sanitat pública no és responsable de la crisi.
3.  Si la Generalitat considera que s’han de retallar serveis sanitaris, que ho faci per decret i n’assumeixi les responsabilitats que se’n derivin.
4.  Estem en contra  de la privatització de la sanitat pública i defensem una sanitat universal i de qualitat.
5.   Conservar els llocs de treball i els drets laborals garanteix la
qualitat assistencial.
6.   Rebutgem l’autorització i tramitació d’EROs per part de l’administració pública per ser una mesura que vulnera el dret
a l’assistència sanitària de la població, amb la disminució de la
seguretat i qualitat de l’assistència.
7.  Denunciem la intenció de la Generalitat de vendre el patrimoni sanitari públic.
8.   Exigim l’acompliment de l’acord parlamentari de data  24 de
març en el que amb 130 vots a favor es comprometien a preservar i mantenir la qualitat de la sanitat pública, així com a aportar finançament suficient.
9.   No compartim l’actitud submisa i còmplice de les direccions dels diferents centres sanitaris en l’aplicació de les retallades.


Per tot això, ens neguem a participar en qualsevol fòrum on s’intentin pactar les retallades, siguin del caire que siguin.