diumenge, 12 de desembre de 2010

El nou Hospital de Mollet del Vallès 􀂾 L’àrea d’influència del nou equipament s’incrementarà fins als 150.000 habitants del Baix Vallès
El nou Hospital de Mollet del Vallès
􀂾 L’àrea d’influència del nou equipament s’incrementarà fins als 150.000 habitants
del Baix Vallès
􀂾 Pioner a l’Estat en matèria mediambiental amb un sistema de refrigeració per intercanvi
geotèrmic
El nou Hospital de Mollet està situat en un entorn molt emblemàtic del municipi de Mollet del
Vallès, concretament a la ronda dels Pinetons i al costat de l’entorn natural de Gallecs. Pioner
a l’Estat espanyol en matèria mediambiental amb el sistema de refrigeració per intercanvi
geotèrmic i el sostre radiant, el nou Hospital es construeix sota el paraigües de màxima
excel·lència clínica, qualitat, confort i sostenibilitat.
La seva posada en marxa suposarà incrementar
la seva àrea d’influència fins arribar als 150.000
habitants (Mollet del Vallès, la Llagosta, Parets del
Vallès, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles,
Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de
Mogoda, Palau-solità i Plegamans).
“una institució educada i responsable: honesta, propera, professional i innovadora”
Un servei integral pensat per a la ciutadania
Més de 700 professionals compromesos que atendran anualment:
􀂾 Més de 12.500 altes hospitalàries
􀂾 Més de 165.000 consultes
􀂾 Més de 120.000 urgències
􀂾 6.000 cirurgies menors ambulatòries
A més d’altres unitats especialitzades de referència al Vallès Oriental, com la nefrologia.
Especial relleu prendrà l’atenció materno infantil, atenent més de 1.000 parts anuals i la creació
d’un Institut Pediàtric del territori del Baix Vallès.
Excel·lència clínica i confort: equipaments de primera qualitat
La superfície construïda del nou Hospital de Mollet és de 26.649 metres quadrats. La finalització
de l’obra està prevista per finals de 2009 i el trasllat i la seva posada en funcionament es
realitzaran durant el primer quadrimestre de 2010.
L’àrea d’hospitalització oferirà 160 llits per a aguts i un Hospital de Dia amb 20 places i el Bloc
Quirúrgic disposarà de 6 quiròfans convencionals i una Unitat de Cirurgia sense Ingrés (UCSI)
amb capacitat per a 13 places.
Quant a les consultes externes, s’han previst 42 consultes, 5 gabinets d’exploració i 1 Unitat de
Rehabilitació Funcional.
L’àrea d’urgències comptarà amb 12 boxs per atenció urgent i 12 més per a observació i
preingrés.
En l’àmbit de la salut mental, hi haurà el centre de salut mental per a adults i infanto juvenil i un
Hospital de Dia amb 20 places per a adolescents i 20 places per a adults.
Altres àrees assistencials són:
􀂾 L’hemodiàlisi: amb 17 unitats i 3 unitats d’aïllament 􀀜Diagnòstic per la
imatge: 1 ressonància magnètica, 3 sales de radiologia simple i
telecomandada, 1 TAC, 1 sala de mamografia i 2 sales d’ecografia
􀂾 Laboratori i dipòsit de sang
El pressupost de l’obra i equipaments del nou Hospital és de 51 milions d’euros.
“una institució educada i responsable: honesta, propera, professional i innovadora”
Un hospital responsable, compromès amb el medi ambient i la sostenibilitat
El nou Hospital de Mollet és un projecte que s’ha
desenvolupat seguint les directrius dels nous
equipaments sanitaris del Catsalut, en una línia
arquitectònica de volumetria horitzontal, amb patis i
obertures que faciliten la llum natural i amb criteris
genèrics de relació amb l’entorn i d’accessibilitat.
Les instal·lacions són les habituals en els esquemes
moderns d’enginyeria hospitalària en qualitat, confort,
seguretat i fiabilitat.
La sostenibilitat ha estat tinguda en compte en molts aspectes del projecte, i l’Hospital de Mollet
en serà pioner dins el sector sanitari espanyol. Així les solucions de construcció de l’edifici que
s’han plantejat giren al voltant d’una línia mestra que respecta els següents criteris lògics d’un
bon disseny:
1-Reduir la demanda evitant pèrdues d’energia 2-Aportar energies i recursos naturals 3-
Seleccionar equips eficients convertidors d’energia 4-Fer un bon ús intel·ligent dels sistemes.
El projecte inclou dues estratègies innovadores en climatització que ajuden a l’estalvi energètic:
les bombes de calor refrigerades per aigua amb intercanvi geotèrmic i un sistema de
sostre radiant.
Gestió i visió, missió i valors
La gestió del nou Hospital de Mollet del Vallès anirà a càrrec del Consorci Sanitari de Mollet del
Vallès, creat l’any 2003 pel Departament de Salut de la Generalitat, l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i la Fundació Privada Hospital de Mollet per donar resposta a les necessitats socials i de
salut del Baix Vallès.
La Visió del Consorci és:
“la de voler ser una entitat pública, propera i referent que millori la qualitat de vida i el
benestar dels ciutadans i ciutadanes”
La Missió és:
“fer una prestació eficient, integral i d’alta qualitat de serveis assistencials i socials amb
respecte a les persones i al seu entorn”
Els Valors són:
“una institució educada i responsable: honesta, propera, professional i innovadora”