dimecres, 4 de febrer del 2015

la Fundació Sanitaria de Mollet( F. S.M ) trenca la relació bilateral entre la Plataforma i l’Hospital de Mollet per exigir transparència y aclariments en la gestió dels diners públics.
la Fundació Sanitaria de Mollet( F. S.M ) trenca la relació bilateral entre la Plataforma i l’Hospital de Mollet per exigir transparència y aclariments en la gestió dels diners públics.
El dia 28 de gener es va celebrar una reunió entre la Plataforma en defensa de la salut pública del Baix Vallès i la direcció de l’Hospital de Mollet (HM) per tractar diversos temes.
S’han obert 13 llits més a l’Hospital Socio-Sanitari per atendre els casos de grips. Com que els casos de legionel·losis apareguts a la zona no són superiors a 4 i en no haver-hi focus d’infecció no ha estat precís alertar les autoritats sanitàries ni a la població.
La plataforma ha traslladat les queixes d’usuaris del servei d’urgències perquè el tracte rebut no ha estat en alguns casos el mes adequat i el temps d’espera és molt llarg. La Direcció replicà que  el servei d’urgència atén uns 200 usuaris al dia i que els temps d’espera s’ha reduït molt. Es reduiria més si s’han fes un bon ús és a dir, si durant el dia els pacients fossin atesos en primer lloc en els seus  CAP’s  i  a la nit per les urgències de l’Hospìtal.
Pel que fa les operacions de cirurgia d’espatlla a d’altres hospitals el temps d’espera és de tres o quatre anys i a l’Hospital de Mollet és de dos. Per a reduir aquest temps s’ha obert un nou quiròfan que només es dedica a aquest tipus de cirurgia; La recuperació posterior és ambulatori i finalment domiciliari.
Comunica que el programa informàtic per a la programació de visites a l’Hospital des dels CAP’s està en fase de finalització i s’implementarà aviat.
 La Direcció nega que alguns del pacients de les mútues passin davant d’altres de la llista d’espera de visites a les consultes externes de l’Hospital i que les mútues tenen el seu propi espai i agenda diferenciat de l’Hospital. Tanmateix  informa que hi ha unes 190 persones de la zona afectades per d’hepatitis C i serà el CATSALUT  el que haurà d’informar del nombre de persones que reben el tractament d’última generació.
La plataforma demana claredat i transparència. Els ciutadans i ciutadanes tenen dret a la informació sobre la sanitat tot recordant que es sufraga amb els impostos. Les dades estadístiques sobre la sanitat, els pressupostos, despeses, tipus de gestió, tipus de tractament, medicació, nombre d’afectats, etc. són dades públiques.
 La participació de la Plataforma o entitats milloraria la gestió de la sanitat i evitaria en molts casos la manca de transparència com és el cas de la gestió de la Fundació Sanitària Mollet. Exigim tenir accés als comptes de la Fundació per saber com es gestionen els nostres diners.
És per aixó que s’ha tramés una queixa davant del Síndic de Greuges el qual fa les recerques necessàries per a resoldre-la el que ha portat als portaveus de la F.S.M a trencar la relació bilateral entre la Plataforma i l’Hospital de Mollet.
La Plataforma continuarà participant en el Consell de Participació ciutadana de la FSM on s’hi troben representades diferents entitats relacionades amb la salut i la sanitat, així com els ajuntaments de l’Àrea d’atenció de l’HM i el Soci-Sanitàri. El Consell de Participació és un òrgan consultiu i informatiu.
Plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès.

Mollet del Vallès, febrer 2015.