dimarts, 25 de novembre de 2014

Intervenció al Ple sobre la Moció d’adhesió al Manifest pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitaria de Catalunya.VOTAN EN CONTRA PSC Y CIU SE ABSTIENE PP Y VOTAN  A FAVOR ICV,EUIA,ERC.

Alcalde, regidores i regidors de l’Ajuntament de Mollet.

Agraim des de la nostra organització la possibilitat que ens permet el ROM de l’Ajuntament de Mollet, de poder estar avui al Ple de la Ciutat de Mollet per tal d’exposar la importancia que té l’adhesió al Manifest pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya.

La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès està formada per moltes organitzacions polítiques, sindicals, veïnals, socials que tenen com a referència les poblacions del Baix Vallès.

Com a Plataforma portem més d’una década treballant en la defensa d’una sanitat 100% pública de qualitat, eficaç i eficient.

La Plataforma en defensa de la Sanitat Pública de Baix Vallès, conscient de la degradació que ha anat patint la sanitat pública al nostre pais, per les retallades de drets cívils i socials, i corepagament de les persones usuàries de la Sanitat Pública moltes d’elles en situació precària, que en aquests moments ni tan sols moltes d’elles tenen cobertura sanitària. Creiem necessari fer una reflexió, replantejament per a poder gaudir d’una Sanitat 100% Pública

Cal dir que les retallades enmarcades en una situació de crisi, que al nostre entendre més que una crisi és una estafa, intenten des d’alguns sectors vendre que allò que és públic no és pot gestionar eficaçment, amb estardards de qualitat, que allò que és públic es menysprea per afavori el sector privat. També es diu que allò que és públic es pot fer des de l’àmbit privat de millor forma, els que ho diuen, molts d’ells tenen interessos particulars que és enriquir-se, com va passar amb el “boom del toxo”, i ara que això no serveix, anem a veure d’on poden seguir guanyant, us sona: Educació, Sanitat, Serveis Socials.....

Les retallades en recursos públics els estem patint la ciutadania en general, però de forma més agreujada aquelles persones que tenen menys recursos, que estan en una situació d’exclusió social, aquells col·lectius que es troben en pitjors condicions com son les dones, gent gran, joves, persones migrades...

Milers de treballadors i treballadores del sector públic i també de la Sanitat Pública, així com de la concertada, pateixen les retallades com a usuaris, ciutadans i com a professionals, que malgrat això, han donat en infinitats de casos exemple de la professionalitat amb la que treballen, tot i el degradement de les seves condicions laborals, i la impotència de veure com  les polítiques sanitàries moltes vegades, estan orientades a beneficiar clarament la Sanitat Privada.

Tampoc som aliens als efectes desbastadors que han tingut els casos de corrupció també en l’àmbit de la Sanitat Pública i com unes quantes persones fan d’allò que és públic, que és de tots i totes, un negoci. Cal un millor control, i transparència, “paraula maldita”, que cadascú interpreta moltes vegades de forma diferent, major participació en els òrgans de decisió per tal de fer un major control dels diners públics, que són de totes i totes, per tal d’evitar-ne la malversació, l’abús, en definitiva la corrupció.

La proposta de moció que vam fer entrega a l’Ajuntament de Mollet per al seu debat a les comissions informatives i posteriorment avui al Ple de la ciutat de Mollet, forma part d’una campanya que ha engegat la Plataforma pel dret a la Salut  d’adhesió a un manifest “Pel Dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya”


Aquest manifest d’adhesió diu “Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per donar alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la salut i la sanitat, apartant-la de la influència del complex industrial mèdic-farmacèutic i tecnològic. Volem bastir una proposta de programa per a la Salut i la Sanitat Pública a Catalunya que pugui ser, si s’escau, un punt de trobada i confluència per a la majoria d’organitzacions que defensen la salut i una sanitat pública per a totes i tots, de qualitat i accés garantit, al servei de la població de Catalunya.

El Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya recull alguns d’aquests punts que volem resaltar:
·         Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal actuar sobre els veritables determinants de la salut.
·         La salut no és només una qüestió individual, exclusiva de cada persona.
·         Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de cobertura universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius suficients per cobrir les necessitats de la població.
·         Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut. Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de Catalunya (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de salut públics, integrals i integrats de Catalunya.
·         Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de gestió, avaluació independent.
·         Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb més autonomia dels governs sanitaris territorials, centres i treballadors de la sanitat.
·         Fomentar la participació ciutadana. Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i eines terapèutiques.
·         Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals.
·         Derogació de coREpagaments sanitaris i farmacèutics i compromís de no imposició de noves taxes com l’euro per medicament que, com s’ha demostrat, signifiquen barreres d’accés al tractament. Garantir els drets de les persones.
·         Dret a respectar l’autonomia i llibertat individual en les decisions sanitàries.
·         Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic.
·         Implicació del Sistema de Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra la violència masclista.
·         Dret a l’atenció al patiment i tractament del dolor, al no aferrissament terapèutic i a una mort digna.
·         Dret a la preservació de les dades personals i no cessió a entitats privades.
·         Dret a l’eliminació de les desigualtats de gènere en salut.”

En conclusió l’adhesió a aquest manifest significa que estem d’acord en tota una sèrie de principis que compartint i que venen a posar en evidència que una sanitat 100% pública de qualitat, eficient i eficaç nacional és possible.


Demanem al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès s’adhereix aquest manifest, també ho demanem a tota ciutadania en general que si creu compartir aquests principis també ho faci a través correu: peldretalasalut@gmail.com