dimecres, 18 de maig de 2016

PETICION A LOS GRUPOS MUNICIPALES DE MOLLET DEL VALLES

Comunicat de premsa:

Després de les darreres reunións mantingudes amb diferents  grups municipals    i  l'Alcalde de Mollet aixi com també amb les direccions de CatSalut- FSM reafirment les  peticions que  hem fet com Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Valles.

La Fundació Sanitaria de Mollet  que té com a òrgan de gestió el Patronat, han tingut una davallada de la participació pública important ja que de 3 membres l’Ajuntament de Mollet en passa a 1, Catsalut de 2 passa també a 1, a la qual cosa ens sembla que es donen a mans privades la gestió dels diners públics, i  les noves entitats que entren som Sant Joan de Deu amb tres membres , i la Cambra de Comerç amb 1 membre.
Com a Plataforma vam demanar la nostra participació al Patronat, al Consell de Participació i també a l’Alcalde, entenen que seria una participació amb veu però sense vot, a la qual cosa ja ens ha dit l’Alcalde de Mollet que no hi estava d’acord i no pensava recolzar aquesta proposta. Seguim creiem que és necessari la veu de les persones usuàries d’aquests serveis que ofereix la FSM que serveixi de control de la gestió, al marge que hi puguin haver altres entitats o organitzacions que també hi vulguin ser-hi.
La gestió en la FSM del 98% del seu pressupost que respon a contractes amb Entitats Públiques: Catsalut i Departament de Benestar Social, fa que des de l’Ajuntament l’Administració Pública més propera i què en forma de part del Patronat a de fer un control molt més exhaustiu de com i en què es gasten el diner publics.

Per tot això demanen als grups municipals de Mollet del Valles
Que si és possible incorporeu, per aquest proper ple, una moció en la qual recolzeu el treball que des de la plataforma en defensa de la sanitat pública estem fem
Que recolzeu la nostra petició a estar al patronat de la FSM
Que es demani una auditoria per tal de fer una anàlisi sobre com es gestionen aquest 98% del pressupost que es fa amb diners públics.
Que al consell de participació es presenti la documentació amb temps per tal de poder analitzar-la
Demanen u plé extraordinari o  una jornada  anual per tal que es pugui debatre  la situació de la Sanitat Pública a Mollet y Zona de influencia del Hospital  amb la participació tots els sectors politics i socials que vulguin participar.
Mollet del Valles 18 de Maig 2016

Plataforma en Defensa de la Sanitat Publica del Baix Valles