dimarts, 4 de març de 2014

COMUNICAT DE PREMSA ASAMBLEA ANUAL DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUT PUBLICA DEL BAIX VALLES
COMUNICAT DE PREMSA :
El passat dia 27 de febrer es va celebrar l'assemblea anual de la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès amb l'assistència d'unes 25 persones representatives dels diferents col · lectius que donen suport a la plataforma, sindicats , partits d'esquerra . AAVV . Professionals , jubilats i persones , títol personal, al local de l'AAVV de la Plana Lledó .

Amb els següents punts de l'ordre del dia .
Balanç de gestió del grup coordinador
Pla de treball per al 2014
Nou grup coordinador .
El portaveu de la plataforma José Fira fa una breu presentació de l'assemblea , ressaltant la bona feina feta per la plataforma i el grup coordinador .
A continuació s'exposa el resum de les accions realitzades per la plataforma a càrrec d'Antonio López , destacant les mobilitzacions realitzades així com les gestions i reunions mantingudes amb els responsables de CAT salut , i hospital de Mollet , es valora positivament les accions realitzades però es posa èmfasi que cal incrementar , el contacte amb els usuaris i denúncia amb més contundència les retallades i privatitzacions , que estan duent a terme tant el govern central com el de Catalunya .
 Pel que fa al pla de treball , presentat pel company Jordi Bayo en nom del grup coordinador es valora que és un pla molt ambiciós i que requerirà un major esforç per part de tots els components de la plataforma , si volem una major incidència i participació la ciutadania en general, ja que la sanitat és un tema que ens afecta a tots i totes .
Un cop obert el torn de paraules , es van proposar entre d'altres , participar activament en l'elaboració del pla estratègic que està elaborant la fundació , si bé considerem que la planificació sanitària correspon a la Generalitat i no a una empresa privada .
Fomentar més la participació dels usuaris / es, que l'atenció a l'usuari tant a l'hospital, com als ambulatoris millors substancialment , lluita contra les , desmesurades llistes d'espera , massificació de les urgències hospitalàries i la potenciació i recuperació de les urgències lleus cap als ambulatoris 24 h .
 També l'assemblea a donat suport la proposta de la creació del servei d'urgències i estada 24 psiquiatria .
També es van recollir la situació de la residència de la Vinyota de discapacitats psíquics on les famílies tenen problemes de llistes d'espera i la segona planta està tancada perquè la Generalitat sembla que no paga ,

Finalment es va triar un nou grup coordinador per al proper període compost per membres dels diferents col · lectius que conformen la plataforma en defensa de la sanitat pública del Baix Vallès .