diumenge, 26 de gener de 2014

LA PLATAFORMA ES REUNEIX AMB LA DIRECCIÓ DE L' HOSPITAL DE MOLLET .


L'objectiu d'aquesta reunió, a instància de la plataforma, era conèixer la situació sobre diferents qüestions en relació als serveis que presta l'hospital.
Es va plantejar una sèrie de temes com són els pressupostos i retallades de la Generalitat de Catalunya, el nou sistema informàtic, programació entre l'hospital i els ambulatoris, així com la reubicació dels llits que han quedat buits després de l'obertura del socio-sanitari , la derivació de les urgències cap als ambulatoris en horari diürn en patologies lleus per descongestionar les urgències de l'hospital , exposició de la proposta de la creació d'un servei de psiquiatria 24 hores com existeix a l'Hospital de Granollers, la utilització del quiròfan que hi ha al sociosanitari , la millora i ampliació de l'atenció a l'usuari , la inclusió d'usuaris de Caldes de Montbui , llistes de espera i la possibilitat de la creació d'una UCI entre d'altres.
La reunió va ser positiva en el sentit que es va desenvolupar en un clima de cordialitat i col·laboració.
Pel que fa a les respostes als temes plantejats per part de la direcció de l'hospital, comenta que Catsalut ha contractat la mateixa activitat que el 2012 , també manifesta que s'ha fet un esforç per mantenir les llistes d'espera i tal com estableix Catsalut no pot superar més d' un any quan abans era de sis mesos .
La Plataforma exposa que els arriben moltes queixes de persones usuàries que manifesten tot el contrari ja que s'estan allargant encara més, i la demora d'entrar en el sistema de visites per consultes externes i proves diagnòstiques .
El Dr. Duran, Director-Gerent de la Fundació Privada Mollet del Vallès comenta  que pel que fa al ser l'atenció a l'usuari es reconeix que cal millorar aquest servei, i que es poden realitzar suggeriments o presentar incidències i queixes a través de correu electrònic , web , telèfon i presencialment a través d' un document establert . Encara que també s’informa des de cada servei s'intenten resoldre les incidències.
Des de la Plataforma animem a les persones que tinguin incidències amb les seves programacions a l’Hospital de Mollet que facin servir el servei d’atenció a l’usuari, i si ho creuen convenient fer arribar al correu electrònic de la plataforma per fer-ne el seguiment : plataformaendefensadelasanitat@gmail.com
La plataforma  insisteix que és difícil d' entendre que amb menys recursos econòmics i la  mateixa plantilla és pugui atendre de forma satisfactòria els Serveis, es mantingui la mateixa cartera de serveis amb l’augment potencial de persones usuàries que s’incorpora de manera definitiva de la Població del municipi de Caldes de Montbui. La Plataforma transmet la preocupacions de com això pot afectar a les persones usuàries, que es creu que això augmenti el temps de la llista d' espera.
La Plataforma segueix insistint en el fet que no s’ha augmentat la plantilla i que això  repercutirà de manera directa als professionals amb un augment de les ràtios pacient / professional i en també en el servei públic .
Dr.Duran explica que s’ha intentat fer una racionalització dels recursos econòmics i humans que han permès precisament poder donar i mantenir la Qualitat a la cartera de Serveis . Manifesta que part de les Millores realitzades i que avui possibiliten que és pugui atendre bé a les persones usuàries és gràcies a la gran qualificació i l’esforç del conjunt de la plantilla de la Fundació Privada de Mollet del Vallès. Això ha fet possible que l' Hospital no tanqués en dèficit i que no s'haguessin d’acomiadar a professionals .
Segons la Direcció que s’ha realitzat tot una sèrie de processos d' optimització dels recursos i ha posat alguns exemples com aprofitament de quiròfans, processos de millorar als Serveis, Reducció de Salaris dels conjunt de personal de l'Hospital de Mollet , redistribució dels recursos a través de protocols clínics , i el fet d’un descens en les persones usuàries immigrants. Tot això fa  preveure que es pugui atendre a la població del municipi de Caldes de Montbui.
La Plataforma creu clau el paper que ha de tenir l' Atenció primària, als CAPS que estan oberts fins les 21h, però encara es centren les urgències diürnes a l' hospital , quan hi hauria les patologies classificades, lleus, entre 4 i 5 que es podrien atendre des dels centres d'atenció primària . També es comenta que des de Servei d' urgències de l' Hospital s'ofereix la possibilitat a les persones usuàries de ser ateses als CAPS .
Des de la Plataforma es demana que alguns CAPS de les Poblacions de Sant Fost , Santa Perpètua,Caldes de Montbui i Mollet estigui obert 24 hores
El Dr. Duran considera que és prioritari garantitzar que qualsevol ciutadà estigui atès el més ràpid possible, i això és possible amb els sistemes establerts en aquests moments , i d' aquesta  forma s'optimitzen recursos .
El Dr.Duran comenta que s'està a l' espera de poder sincronitzar a els sistemes informàtics existents el de l' Hospital i els que tenen l' ICS a la zona de referència de Mollet
La Plataforma ressalta el valor que tenen els professionals que treballen a la Fundació Privada de Mollet que malgrat el context econòmic i social , i sobretot com a persona treballadora els afecta la manca de recursos, , i la reducció salarial , treballen d' una forma excepcional en la defensa dels serveis que presten de caire públic
Dr. Duran ofereix la possibilitat de fer una reunió amb persones de la Plataforma implicada de Caldes per tal d' explicar com funciona l'Hospital, i els Serveis que ofereixen .
La Plataforma Demana quin ús tindrà el quiròfan existent al centre Sociosanitari. En aquest sentit el Dr.Duran, director de l’Hospital de Mollet, explica que és només per a petites intervencions quirúrgiques lleus de pacients ingressats al sociosanitari i per donar cobertura a la possibilitat d' oferiment a les mútues .
La Plataforma explica al si de l' Organització també està representada la Comissió de jubilats i pensionistes de Mollet i que a la reunió amb la Dra. Prats és va tractar tema especialitat de geriatria . És Demana una reunió con els responsable de geriatria de l' Sociosanitari i de la Plataforma amb membres de la Comissió de jubilats i pensionistes .
La Plataforma de manifesta que caldria  tenir al Municipi de Mollet una àrea d' Ingrés psiquiàtrica atesa la necessitat de la població. El Dr. Duran explica que al seu entendre, ara per ara, no és necessari aquesta Àrea d' Hospitalització psiquiàtrica a Mollet, doncs considera que amb una hospitalització centralitzada és suficient i més Eficient
La Plataforma demanava com havia quedat la distribució de llits a l' Hospital i si la Unitat on hi estava abans del trasllat tenia la possibilitat d' ús o d' ampliació. Al respecte el Dr.Duran explica que a els llits s'han distribuïts en 4 unitats, en lloc de tres, donant més opcions a tenir habitacions individuals per necessitats clíniques.
En aquesta reunió s’ha acordat entre la Plataforma i la Direcció de l’Hospital fer reunions periòdiques, que com a Plataforma es valora com molt útils i positives, per anant informant i comunicant de forma recíproca les incidències o qüestions que afecten a la ciutadania en matèria de sanitat pública.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb:
Antonio López tel 639567622
José Feria tel. 646997784

Area de Comunicació:
Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès


Mollet del Valles 24 de Gener 2014