dimarts, 21 de desembre de 2010

Comencen les obres per a l’Hospital sociosanitari a Mollet
L’Ajuntament de Mollet ha aprovat, amb data 16 de desembre, la llicència d’enderrocament de l’antic Hospital de la ciutat, al carrer de Sant Llorenç. Aquest és el pas previ a l’inici de les obres per convertir l’edifici en un Hospital sociosanitari per a malats de mitjana i llarga estada.

La llicència preveu un enderrocament parcial, ja que les obres de conversió de l’Hospital vell en centre sociosanitari mantindran l’estructura i la façana originals, enderrocant només les divisions i les construccions interiors. El projecte de transformació en centre sòcio-sanitari preveu remodelar i adequar funcionalment l’edifici actual, però mantenir al màxim l’estructura actual.

Les obres de remodelació actuaran principalment en els següents punts:
 • Ampliació del pati interior, per convertir-lo en un element central que doni llum natural a tot l’Hospital
 • Tractament de la façana per renovar-ne la imatge, per mitjà d’una estructura de làmines que regularà l’entrada del sol per aconseguir, també, una millor eficiència energètica
 • Reestructuració dels nuclis de circulació interna de persones per adequar l’edifici a la normativa vigent
 • Rehabilitació dels interiors, respectant al màxim totes les zones que han estat renovades recentment
El nou Hospital sociosanitari inclourà els següents serveis, amb la voluntat de ser un complement del nou Hospital de Mollet:
 • Unitat de pal·liatius
 • Unitat de convalescència
 • Equipament per a malalts postaguts i subaguts
 • Unitat d’alta complexitat de dany cerebral i malalties neurovegetatives, de referència al Vallès Oriental
 • Hospital de dia terapèutic i rehabilitador
 • Hospital de dia per als pacients neurodependents
 • Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) i
 • Unitat Funcional Interdisciplinaria sociosanitària (UFISS)
En total hi haurà 110 llits per a persones internes, 35 places d’hospital de dia, una àrea de rehabilitació funcional i una consulta externa d’EAIA.