dissabte, 31 de desembre de 2011

Per una Sanitat realment Pública i de Qualitat Cap retallada ni co-pagament  Just a l’endemàde la celebració de les eleccions generals del passat 20 de novembre, el governde la Generalitat de Catalunya comandat per la dreta de CiU va anunciar ambnocturnitat i traïdoria la seva intenció de dur a terme una nova bateria deretallades a afegir a les que ha vingut aplicant en el darrer any. Aquest nouseguit de retallades torna a afectar a uns dels pilars bàsics de l’estat delbenestar com es la Sanitat Pública.
 Per aquest motiu,dins la campanya de defensa de la sanitat pública que està duent a terme EUiAarreu de tot Catalunya, des d’EUiA Mollet volem manifestar la nostra enèrgica icontundent oposició a les noves retallades en la sanitat pública anunciades peraquest govern que sembla malinterpretar la confiança que li han fet elsciutadans a les urnes. De la mateix manera, ens oposem al sistema de copagamenti repagament que s’està plantejant en aquest sentit, el qual no fa sinómercantilitzar un servei públic pel lucre d’uns pocs i el patiment de lamajoria, convertint un dret bàsic en un negoci.
 Considerem que una vegada més el govern de CiU amb el discurs de la racionalització i l’austeritat aprofita l’alarma generalitzada per avançar en els seus autèntics objectius: laprivatització de serveis, a través de la qual el Govern pretén esmicolar l’InstitutCatalà de la Salut en trossets i convertir-lo en un Holding empresarial perdonar cabuda i acollir en aquesta empresa pública múltiples formes de col·laboraciódel sector privat per tal de canviar la gestió, les condicions de treball iintroduir la lògica de la competència, el benefici i el risc.
 Davant aquestatac a un dels pilars de l’estat del benestar i en base als més elementalsprincipis de justícia social, m’agradaria fer una crida a la ciutadania amobilitzar-se per mostrar el seu rebuig a aquestes mesures antisocials i donaruna resposta unitària a través de les diverses Plataformes en defensa de laSanitat Pública que s’han creat arreu del país.
 En aquest sentit,vull recordar que tot això està afectant molt directament a l’àrea de Mollet,doncs la Plataforma en defensa de la Sanitat Pública del Baix Vallès ja fatemps que ve denunciat el precari estat en el que es troba la sanitat pública ala zona, amb el notable increment de la llista d’espera al nou Hospital deMollet i el seu servei d’urgències, el qual ara ha de donar servei a méspoblació que abans amb la incorporació de Santa Perpètua i Palau-Solità ambmenys mitjans i recursos; així com en els ambulatoris, en els quals actualment no hi hasubstitucions de personal.
 A tot aquest seguit de despropòsits cal sumar-hi eltancament del dispensari de Martorelles i el retard en la posada en marxa de laresidència per a gent amb discapacitat psíquica de la Vinyota, que ja fa anysque hauria d’estar obert.
Per tot això, ara més que mai, cal que cridem tots junts ben fort: Volem un Sanitat 100% Pública i deQualitat!!!
  Antonio López      Regidor d’ICV-EUiA Mollet.
Coordinador Local d’EUiA Mollet