dimecres, 1 de març de 2017

Mocion aprobada por unanimidad Ayuntmiento de MolletMOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN DE LA GENERALITAT L’INCREMENT DE LA DESPESA EN SALUT PER A REDUIR LES LLISTES D’ESPERA I POSAR FI A LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA EN QUÈ ES TROBA LA SANITAT PÚBLICA A CATALUNYA.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Ates; que com a resultat de les polítiques de retallades dels últims cinc anys, Catalunya ha passat a la cua en quant a qualitat assistencial, fet que patim els pacients als serveis d’urgències dels hospitals i als centres d’atenció primària.
Ates; que en el cas que els nous pressupostos siguin aprovats, el Departament de Salut tindria assignada una partida de despesa de 8.750 milions d’euros, molt lluny dels 9.700 milions que la Generalitat va destinar l’any 2010.
Ates; que a dia d’avui els serveis d’urgències dels hospitals Vall d’Hebron, l’Hospital del Mar, Bellvitge, Sant Pau, entre d’altres, es troben en alerta vermella pel col·lapse assistencial.
Ates; que al juny de 2016 hi havia 161.730 persones en llista d’espera quirúrgica, de les quals 138.606 esperen per a fer-se una prova diagnòstica, amb un temps d’espera mitjà de 66 dies i una demora per visita al metge especialista de 106 dies Hospital de Mollet fins 180 dies en algunes expecialitats con oftamologia  i mes de un any en rehabiltació.
Ates; que a l’àmbit de l’atenció primària, la porta d’entrada al sistema de salut i garantia d’una atenció directa, propera, preventiva i de promoció de la salut de la ciutadania, les demores pel metge de capçalera i pediatria arriben a ser de més de 20 dies en molts centres.
Ates; que el Pla Integral presentat a l’abril pel conseller de Salut preveia complir amb els objectius de reduir les llistes d’espera augmentant l’activitat assistencial, sense que pugui tenir efecte per la manca d’assignació pressupostària.
Ates; que  les plantilles de treballadors i treballadores que ha perdut el sistema públic des de l’any 2011, amb la convocatòria de concursos oposicions corresponents, i la recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadors de la salut en una situació límit.

Es per tot això demanent al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès l’adopció dels següents acords:
1º Demanem al Departament de Salut que consensuï amb els municipis i les entitats en defensa de la sanitat publica l’obertura dels punts d’atenció que varen deixar d’obrir 24 hores a l’any 2011, i també d’altres com almenys un d’aquestes característiques a Mollet i altres poblacions del Baix Valles  per reduir les urgències hospitalàries i dotar als ambulatoris de CUAPS amb suficients recursos materials i personals.
2º Demanem al Departament de Salut que les llista d’espera a la atenció primària pel metge de capçalera i pediatria no superin les 48 hores.
3º Demanem al Departament de Salut que el període d’espera als boxes dels pacients que estiguin a urgències hospitalàries i necessitin un llit no sigui superior a 24 hores.
 Demanem  que el  Pla Integral presentat a l’abril 2016 pel Conseller de Salut per complir amb els objectius de reduir les llistes d’espera augmentant l’activitat assistencial tingui la assignació pressupuestaria 2017 dels 100 millons d´euros compromesos.
5º  Exigim la reposició de les plantilles de treballadors que ha perdut el sistema públic des de l’any 2011, amb la convocatòria dels concursos-oposicions corresponents, i la recuperació dels drets arrabassats que han situat als treballadors i treballadors de la salut en una situació límit.
6º Fem  un reconeixement a les entitats, plataformes, Marea Blanca, sindicats i treballadors/es de la Sanitat Pública per la seva tasca positiva en defensa del sistema públic de salut universal, equitatiu, solidari i de qualitat.
7º Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament de Salut, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats relacionades amb la Salut (Plataformes i Marea Blanca de Catalunya), així com als mitjans de comunicació  locals i a altres que es considerin convenients.


PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SALUT I SANITAT PUBLICA DEL BAIX VALLES

Mollet del Vallès, 1 DE Març 2017