dijous, 18 de juny de 2015

INFORMACIÓ REUNIÓ CONSELL DE LA FUNDACIÓ SANITARIA DE MOLLET


Es fa l’aprovació de l’acta anterior
Es comenta que la Plataforma ha demanat que s’incorporin una sèrie de punts a l’ordre del dia que es parlaran al final.
·       PRESSUPOST 2015
La responsable de comptabilitat explica l’estat del pressupost 2015, explica algunes diferències per respecte a exercicis anteriors, dient que en aquest es signa un nou contracte amb CATSALUT en el qual es paga per activitat realitzada i que això implica anar ajustant bé tots els càlculs i els que es fa per tal de no tenir dèficit al final de l’exercici, posen com a exemple:
Una intervenció quirúrgiques que no s’hagi pogut realitzar tot i està prevista fer-la perquè el pacient no ha pogut assistir i estar tot preparat per operar aquesta activitat no la pagaria Catsalut.
Per fer un càlcul de les activitats han tingut en compte les llistes d’espera de l’hospital així com la mitjana de llistes d’espera de l’especialitat de tot Catalunya per tal d’elaborar aquest nou contracte.
També es passa al calcular basant-se en les activitats que han de realitzar, més que la quantitat de població ( per capita) que era com calculaven per determinar el contracte.
Aquest nou contracte incorpora la recuperació per part dels treballadors i treballadores de l’hospital d’alguns dels drets per al conveni de sector que s’ha aprovat.
Es posa en la pantalla les dades però no ho donen per escrit.
Dr. Duran explica de forma genèrica en què consisteix el contracte amb Catsalut, parla de 11.600 altes de les quals 60% són quirúrgiques i d’aquestes un 80 són ambulatòries i el 20% cirurgia que implica, unes 60.000 visites consultes externes que inclouen també 2 i 3 consultes, i unes 70.000 urgències menors.
Pregunto si el contracte es podrà consultar al web de Catsalut i em responen que sí.
·       Viciana passa a explicar la documentació sobre la llista d’espera, en referència als procediments quirúrgics garantits, diuen que estan en la línia de complir el que diu catsalut de no sobrepassa el 6 mesos, i en alguns casos que han pogut detectar alguna incidència ha fet algu tipus de correcció.
Reconeixen que tenen tres especialitats a mes 90 dies la visita i per tant proposen incrementar la dedicació de professionals de cirúgia pediàtrica , UT Dolor, i Cirurgia Vascular.

Pel que fa a la llista d’espera de les proves complementàries, fa una distinció entre proves diagnostiques que la mitjana és de 30 dies en visita ordinària, i proves de seguiment que les marca l’especialista..
Els caps de cada servei són els que determinen la preferència per revisar els casos encara que els enviïn d’Atenció Primària.
També comenta el seguiment d’agraïments i queixes.
Explica tot una sèrie d’enquestes que s’estan fent en tot el grup, algunes les fa amb recursos propis i d’altres les fa catsalut, o bé en d’altres catsalut presta el programari per poder-les fer. Són enquestes de satisfacció de diferents serveis.
A partir d’aquestes enquestes surten els plans de millora del servei, per això és molt important i és a proposta dels propis professionals.

·       Informació Residència Santa Rosa,
Expliquen que la directora no ha pogut venir per malaltia i expliquen de forma genèrica la campanya SOM I SEREM 20 anys, activitats que es faran al llarg del 2015 com per exemple una jornada sobre la dependència o una jornada de portes obertes.

·       Mireia, Cap d’infermeria, explica un projecte que estan posant en marxa a l’Hospital sobre Pla de desenvolupament de les persones, que consisteix en formació i desenvolupament per la projecció del professional que treballa a l’hospital però també per tenir bons professionals i que aquests es fidelitzin amb l’hospital.
En aquests moments es troben en crear el model conceptual amb els perfils que han de tenir, i d’aquí ha de sortir plans de millores del servei i també plans de formació.
S’està treballant amb grups de treballs on estan representats tots els professionals , des dels directius, fins l’últim. I la intenció que es pugui valorar de d’alt a baix i de a baix a dalt.
Com avui feien la presentació entenien que era bo respondre a una enquesta que volen pasar també a la ciutadania que faci servir els serveis de l’hospital, entenen que es pot respondre en tan que ciutadà o ciutadana que pot venir a visitar-se a l’hospital i que pot dir prioritzant una sèrie d’ítems sobre que espera l’usuar/a del professional que l’atent Aquest Pla de desenvolupament de les persones, van encaminar a seleccionar amb un perfil determinat, on s’avaluarà de forma contínua al professional, i servirà per també acomiadar si no es reuneix aquests perfils ( bàsicament parlen de intel·ligència emocional, com tractar a la gent, relació amb els altres professionals...)
Pregunto sobre si el comitè d’empresa com està a participant, i ens expliquen que ells aquest tema es una demanda del comitè , i que hi participen en alguns dels grups de treball
El termini s’haurà de modular, ja que es un pla que estarà en constant avaluació.

Dr. Duran parla sobre el comitè de seguretat i salut, dient que es un òrgan molt important a l’Hospital, que ara han fet que la vigilància de la salut sigui pròpia a través de la contratació d’un metge especialista i una infermera, i aprofita personal que té la formació per fer-ho.
En resum el Dr Duran diu que amb aquest Pla de desenvolupament ha de servir per tal de fidelitzar als professionals perquè el talent no marxi a d’altres hospitals.
Som prop de 1.000 treballadors i treballadores al grup
·       Sobre el Pla estratègic 2014-2016, entreguen un futlleto i expliquen les línies prioritàries,
·       Sobre el sistema informàtic diuen que estan treballant i que en breu estar disponible.
·       Si ho aprova el patronat aquesta setmana l’Hospital serà hospital de referencia per a practiques de la Universitat de Barcelona
·       PUNT ESTRELLA!!! Obriran un portal de transparència!!!!
ü  Informació sobre les auditories perquè son una institució que te molts recursos públics, i encara que no són administració pública volen que es coneixen les dades.
ü  Qui són i el currículum que tenen els membres del patronat
ü  Currículum dels directius
Afimoic explica tema d’exposicions a Lleida i Girona
Es comencen a parlar sobre els punts que la plataforma ha presentat:
Fibroscan, aquesta prova al final tenen un acord amb la Clínica Delfos, perquè la Vall d’Hebron te una llista d’espera considerable, i l’empresa que havia de venir a Mollet amb la maquinària no assegurava els dies que podia venir, d’aquesta forma amb Delfos tenen agenda oberta i poden incorporar cada dia a persones si així ho determina el professional. En aquests moments hi ha citades 76 persones però que segurament en siguin més, si alguna no ha rebut la citació és perquè possiblement per criteri mèdic no es correspongui, o sigui proves de seguiment.
Aquesta maquina estaba prevista posarla en funcionament al mes de Juny y ara sembla que no serà així , nosaltres seguint fem aquesta reivindicació.VOLEM UN FIBROSCAN AL HOSPITAL DE MOLLET JA!!!!!!!
·       Sobre les llistes d’espera es parla sobre que algunes especialitats estan molt saturades, i tenim queixes que les consultes es produeixen de terminis mes llarg entre visites. Diuen que s’ho miraran i que són conscients que aquestes especialitats tenen molts pacients i que han de mirar de solucionar-ho.
·       Sobre la rehabilitació que es fa als centres d’atenció primària, és una revisió que ha fet CATsalut i el ICS per tal de realitzar alguns processos d’educació sanitària als centres d’atenció primària, que és a tot Catalunya i que s’ha mirat que no hi hagi intrusisme professional!! Aquesta és la resposta.
·       Sobre els serveis que es presten a les persones amb fibromialgia, comenten que han tingut una reunió amb la presidenta i vicepresidenta de l’associació, que avui dia 17.06.2015 tenien reunió amb els professionals que atenen aquestes persones per tal de veure les incidències que han mencionat: sobre els terminis que han d’esperar entre visita i visita que cada vegada és mes llarg. Nosaltres mencionem el fet que han de tenir en compte que la població de referència es mes gran i que per tant han d’assumir l’ampliar el contracte d’activitats d’aquest servei. Ens diuen que ho tindran en compte. Menciono també el fet de les visites a psicologia, que pràcticament cap persona malalta ha passat i que seria molt necessari l’ampliació de les hores d’aquesta professional. Viciana respon, que sap que hi ha una psicòloga però que han de veure quantes hores hi treballa, i com té l’agenda. Comenta que les hores i els professionals són els mateixos i que no han hagut cap mena de retallada en el servei.
·       La representant d’Afimoic comenta el tema de les consultes ja que hi ha persones amb el síndrome de trastorn multiquimic  i que la gent va allà amb colònies, desodorant etc als quals aquestes persones no toleren. Es planteja potser ubicar les consultes al començament de les Consultes B per tal d’evitar que vagin fins al final de la sala.

LLUISA GONZALEZ MEMBRE DE CONSELL HOSPITA DE MOLLET EN REPRENTACIÓ DE LA PALTAFORMA,